Önlisans
Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu
Çocuk Gelişimi
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


ÇOCUK GELİŞİMİ II

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
CG2005 2 ÇOCUK GELİŞİMİ II 2/2/0 Z TÜRKÇE 3
Dersin Amacı
Çocuklukta sosyal, duygusal gelişim, ahlak gelişimi, cinsel gelişim ve aile konularında gerekli teorik bilgilerin öğrenilmesi ve bu alanlarda uygulama için hazır hale gelinmesi.
Ön Koşullar YOK
Eş Koşullar YOK
Özel Koşullar Derslere % 70 katılım zorunludur.
Öğretim Üyeleri EYLEM BAYRAM TUNCAY
Asistanlar
Ders Gün,Saat ve Yeri PERŞEMBE 15.00-16.45 3A02,
Görüşme Saatleri ve Yeri Pazartesi 15:00
Öğretim Yöntem ve Teknikleri -Sözlü anlatım, sunum

 
Temel Kaynaklar -Çocuk Gelişimi, Laura E.Berk

-Gelişimi Psikolojisi Kuramları, Patricia H.Miller

-Theories of Development, William Crain

-Çocuk Psikolojisi, Prof.Dr. Haluk Yavuzer
Diğer Kaynaklar -Gelişim Psikolojisi, Prof.Dr.Bekir Onur

-Eğitim Psikolojisi, Prof.Dr.Münire Erden, Prof.Dr.Yasemin Akman
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Sosyal gelişim sözlü anlatım
2. Hafta Sosyal gelişim sözlü anlatım
3. Hafta Sosyal Gelişimi ölçmeye yönelik araç gereç kullanmak sözlü anlatım
4. Hafta Sosyal Gelişimi ölçmeye yönelik araç gereç kullanmak sözlü anlatım
5. Hafta Vize sınavı
6. Hafta Duygusal gelişim sözlü anlatım
7. Hafta Duygusal Gelişimi ölçmeye yönelik araç gereç kullanmak sözlü anlatım
8. Hafta Ahlak gelişimi sözlü anlatım
9. Hafta Ahlak gelişimi sözlü anlatım
10. Hafta Benlik gelişimi sözlü anlatım
11. Hafta Benlik gelişimi sözlü anlatım
12. Hafta Cinsel gelişim sözlü anlatım
13. Hafta Cinsel gelişim sözlü anlatım
14. Hafta Çocuk, aile ve akranlar sözlü anlatım
15. Hafta Final sınavı
16. Hafta
17. Hafta
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)


ÖÇ-1Sosyal gelişimi izleyebilecektir
ÖÇ-2Duygusal gelişimi izleyebilecektir
ÖÇ-3Ahlak gelişimi izleyebilecektir.
ÖÇ-4Cinsel gelişimi izleyebilecektir
ÖÇ-5Ailenin bakış açısındaki değişimleri gözlemleyebilecektir.
Program Çıktıları
PÇ-1Bu programdan mezun olan öğrenciler, çocuk gelişiminin temel kavramlarına hakim olacaklardır.
PÇ-2Bu programdan mezun öğrenciler okul öncesi ve özel eğitim kurumlarında çalışabilecekyeterli teorik ve pratik eğitime sahip olacaklardır.
PÇ-3Bu programdan mezun öğrenciler gerek kurum içi gerekse de yaptıkları kurum dışı stajlarla 2 yıllık eğitimleri sonucu sahada çalışmaya hazır olacaklardır.
PÇ-4Bu programdan mezun olan olan öğrenciler çocuk psikolojisi ve ruh sağlığı, konularına temel konularara vakıf olacaklardır.
PÇ-5Bu programdan mezun olan olan öğrenciler, dünyada kullanılan en modern öğrenme veöğretme tekniklerini ders programlarını dahilinde öğrenmiş olacaklardır.
PÇ-6Bu programdan mezun olan olan öğrenciler, çocuklarla iletişim konusunda uzmanlaşmış olacaklardır.
PÇ-7Bu programdan mezun olan olan öğrenciler, çocuk eğitiminin yanı sıra, aile eğitimi üzerinede eğitim alacak ve velileri profesyonel anlamda yönlendirebileceklerdir.
PÇ-8Bu programdan mezun olan olan öğrenciler davranış yönetimi konusunu teorik ve pratik alanlarda öğrenecekler, böylelikle hem öğrenciyi bireysel olarak hem de tüm sınıfı yönlendirecek bilgi ve beceriye sahip olacaklardır.
PÇ-9Bu programdan mezun olan olan öğrenciler meslek etiği kapsamlı bilgi sahibi olacaklardır.
PÇ-10Bu programdan mezun olan olan öğrenciler çocuk hakları konusunda dünyada ve Türkiye'de çıkan en son mevzuatı karşılaştırmalı olarak öğreneceklerdir.
PÇ-11Bu programdan mezun olan olan öğrenciler çocukların sanatsal yeteneklerinin ortaya çıkarılması ve geliştirilmesi konularında yeterli eğitimi alacaklardır.
PÇ-12Bu programdan mezun olan olan öğrenciler, çocuk ve sağlığı ve hastalıkları konularındatemel bilgi sahibi olacaklardır.
PÇ-13Bu programdan mezun olan olan öğrenciler, aldıkları işletme ve kurumsal yönetim dersleriyle, çalışma alanında olan kurumların işleyişi ayrıntılı bir şekilde öğreneceklerdir.
PÇ-14Bu programdan mezun olan olan öğrenciler, etkili sunum tekniklerini öğrenecek ve mesleki stajını yaparken bunu uygulamalı olarak yapacaktır.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14
ÖÇ 1              
ÖÇ 2              
ÖÇ 3              
ÖÇ 4              
ÖÇ 5