Önlisans
Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Mühendislik Temel Alanı Yeterlilikleri


Program Çıktıları
PÇ-1Uygulamaları, okulda oluşturulmuş laboratuarlar yerine piyasada gerçeği yaşayan laboratuarlarda yaparak piyasanın ihtiyaçlarına göre yetişmiş olmak
PÇ-2Öğrencinin daha okurken üniversitenin anlaşmalı olduğu firmalarda çalışması sonucu para kazanması, öğrenim harcını ödeyen , kendi ayakları üzerinde duran, kendine güvenen bir birey olarak yetişmesi ile birlikte okulu bitirdiğinde iş yerinin talebi doğrultusunda işini de kazanmış olması
PÇ-3İklimlendirme ve Soğutma ile ilgili Temel Fiziksel, Kimyasal ve Matematiksel uygulamaları kavrayıp, ilgili problemleri çözebilme yetisine sahip olması
PÇ-4Tesisat işçiliği kapsamında Sacları, Çelik boruları, bakır ve alüminyum boruları, plastik boruları boru kaynakçılığı teknikleri ile birleştirmek, temel elektrik işçiliklerinden basit elektrik ve elektrik kontrol devrelerini kurmak, algılayıcı ve elektrik motor bağlantılarını yapmak
PÇ-5Temel geometrik çizimler, temel izdüşüm ve görünüş çıkarma çizimleri yapmak, çizilmiş resimleri ölçülendirip perspektif çizimi yapmak, bilgisayar destekli temel çizim komutları ile iki ve üç boyutlu çizim uygulamaları yapmak, soğutma / iklimlendirme elektrik devre şemaları çizmek
PÇ-6Ev tipi ve ticari tipi (örn. : vitrin tipi, su sebili gibi) soğutma cihazlarında montaj hazırlığını yapmak, soğutma ana devre elemanlarının montajını, elektrik devre elemanlarının montajını yapmak, soğutucu akışkan şarjı yapmak, soğutma devresini çalıştırmak ve çalışma performansını değerlendirme becerisini kazanmış olmak
PÇ-7Klima sistemlerinin seçimini yapabilmek, soğuk oda tasarımı ve montajını yapabilmek, soğuk oda devre elemanlarının montajını yapabilmek ve devreye almak, psikometrik diyagramı kullanabilmek, pencere tipi klima, split klima, kanallı split cihazlarının montajını yapabilmek
PÇ-8Havalandırma sistem elemanlarının, havalandırma kanal imalatını, montajını ve yalıtımını yapabilmek ve ölçümlerini gerçekleştirebilmek, merkezi iklimlendirme sistem elemanlarının seçimini ve montajını yapabilmek, merkezi kazan sisteminin montajını, yakıcı sistemlerin montajınıyapmak, merkezi ısıtma sistemlerini devreye almak, su soğutma kulesi ve grubunun montajını yapabilmek,
PÇ-9Ev tipi, ticari tip ve endüstriyel tip elektrik soğutma kumanda, bireysel/merkezi ve mobil iklimlendirme kumanda devreleri kurmak, soğutma elemanlarının arızalarını, split ve paket klima, merkezi klima, mobil soğutma ve iklimlendirme elektriksel arızalarını gidermek, otomatik kontrol devreleri kurmak, PLC ile iklimlendirme/soğutma devre kontrol programları yazmak, basit kontrol devreleri kurmak
PÇ-10Doğalgaz bina bağlantı hattını çekmek, kazan dairesi doğalgaz tesisatını, kolon/tüketim hattını döşemek, doğalgaz tesisatının sızdırmazlık testini yapmak
PÇ-11Kalite yönetim sisteminin altyapısını oluşturmak, kurmak, istatistiksel kalite kontrol yöntemleri uygulamak, kalite güvence ve standartlarını uygulamak, istatistiksel kalite kontrol yöntemlerini uygulamak
PÇ-12İş güvenliği kapsamında ilk yardım tedbirlerini almak, çalışma güvenliğini sağlamak, acil durumlarda hastaya/yaralıya ilk yardım yapmak, ilk yardımın temel ilkelerini uygulamak, temel yaşam desteği sağlamak, yaralanmalarda, kırık, çıkık ve burkulmalarda, diğer acil durumlarda ilk yardım uygulamak, hasta veya yaralıları taşımak
PÇ-13Bilişim olanaklarını kullanarak kendini geliştirmek, internet ortamında iletişim kurmak, internet ortamında iş başvurusu yapmak, sayısal verileri düzenlemek, hazır şablon ile tanıtım materyali hazırlamak, araştıma için veri toplamak, araştırma raporu hazırlamak, araştırma raporunu sunu haline getirmek,
PÇ-14İş yeri/İşletmeyi kurmak, temel ekonomik göstergeleri analiz etmek, iş yeri kurma fikrini oluşturmak, iş yeri kuruluş işlemlerini yürütmek, iş yerini faaliyete açmak, İşletmeyi yönetmek, yönetim işlevlerini yerine getirmek, insan kaynaklarını yönetmek, üretim sürecini yönetmek, pazarlama faaliyetlerini yönetmek, işletmenin mali/finans yapısını yönetmek, mesleki etik ve ahlak kavramlarını bilmek ve uymak
PÇ-15İklimlendirme sistemlerinde kullanılan hesap yöntemlerine esas teşkil eden tasarım kriterlerini, bina iklimlendirmesinde kullanılan hesaplama yöntemleri, iklimlendirme sistemlerinin tanıtımı, bina kullanım senaryolarına göre sistem seçim ilkelerini birlikte kullanabilmek ve iklimlendirme sistemlerinde son teknolojik gelişmeleri işi ile ilişkilendirme becerisini edinmiş olmak
Alan Yeterlilikleri
Bilgi 1-Matematik, fen bilimleri ve kendi alanları ile ilgili konularda yeterli alt yapıya sahiptir.

Beceriler 1-Geliştirilmiş teknolojilerin uygulanmasındaki sorunları ve çözümlerini anlar.

2-Teknoloji alanında güncel teknikleri ve araçları ek teknik eğitim alarak kullanır.

3-Teknik resim becerisini uygulamada etkin kullanır.

4-Deney yapar, veri toplar, toplanan verileri sunar.

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 1-Bireysel olarak veya takımlarda çalışır.

Öğrenme Yetkinliği 1-Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahip olur.

2-Teknoloji alanında güncel teknikleri ve araçları ek teknik eğitim alarak kullanır.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik 1-Bilişim teknolojilerini kullanır, alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

2-Etkin sözlü ve yazılı iletişim kurar; orta-ileri düzeyde en az bir yabancı dili Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanır.

3-Teknik resim kullanarak iletişim kurar.

Alana Özgü Yetkinlik 1-Teknolojik uygulamaların hukuksal sonuçları ve meslek etiği konusunda farkındalığa sahiptir.

TYYÇ - Program Çıktıları Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
Bilgi
Beceriler
Bağımsız Çalışabilme ve
Sorumluluk Alabilme Yeteneği
Öğrenme Yetkinliği
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Alana Özgü Yetkinlik
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15
1               
1               
2               
3               
4               
1               
1               
2               
1               
2               
3               
1