Önlisans
Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.

İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Programı Ana Sayfası

İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi

Program Amacı Burslar Uluslararası İşbirliği
Kuruluş Katkı Payı Mezunların İstihdam Profilleri
Kazanılan Derece Çift Anadal - Yandal Üst Derece Programlara Geçiş
Öğretim Dili Staj Sunulan Olanaklar
Çalışma Şekli Ölçme ve Değerlendirme Program Etkinlikleri
Yerleşme Şartları Mezuniyet Koşulları İletişim Bilgileri


Program Amacı

İklimlendirme ve soğutma, yalnızca insanların konforlu bir şekilde yaşamalarını ve çalışmalarını sağlayan ortam için gerekli değil, sanayinin muhtelif kademelerinde; soğuk hava depoları, çok düşük sıcaklıklarda depolama, muhtelif kimyasal işlemlerin ardından hızlı soğutma gibi uygulamaları kapsayan çok yönlü bir alandır.

Bu alanda yetişmiş insan kaynağına olan ihtiyaç her geçen gün artmaktadır. Programın amacı bu ihtiyaca cevap verebilecek teknolojik gelişmeleri bilen stratejik iş gücünü yetiştirmektir.
 

Kuruluş


1997 yılında 4281 sayılı kanun ile kurulan İstanbul Kültür Üniversitesi, 2008 yılında Müdür Prof. Dr. Taner BULAT yönetiminde Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'nun  İklimlendirme ve Soğutma Teknolojileri Programı'nı kurarak ilk öğrencilerini 2008–2009 eğitim-öğretim döneminde almıştır. 2008 yılında Şirinevler  Yerleşkesi'nde faaliyete başlayan program, 2009 yılından itibaren İncirli Yerleşkesi’nde eğitim hayatına devam etmektedir.


Program,2011-2012 öğretim  yılında yapılan anlaşma ile  iklimlendirme ve soğutma piyasasında İSEDA (İklimlendirme Soğutma Eğitim Danışma ve Araştırma Derneği ), Buzdolabı, Soğutma ve İklimlendirme Teknisyenleri Odası,  ve ALARKO, ISISAN-BUDERUS gibi önde gelen firmalarla  işbirliği içerisinde piyasanın ihtiyaç duyduğu uzman elemanları yetiştirmiştir.


2016-2017 öğretim yılından itibaren İSKAV Isıtma Soğutma Klima Araştırma ve Eğitim Vakfı ile yapılan protokol gereği bu vakfa üye olan Alarko, Carrier, Friterm, Daikin v.b firmalardan öğrencilerimize staj yeri desteği sağlanmaktadır. Ayrıca vakfın son teknoloji ile düzenlenmiş laboratuarlarında öğrencilerimize yine vakfa üye olan Yıldız Teknik Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi öğretim üyeleri tarafından eğitim desteği verilmektedir. Öğrencilerimiz;  üye firmalara  düzenlenen teknik gezilerle  teknolojik gelişmeler hakkında bilgilendirilmekte olup ayrıca okulumuzda düzenlenen konferanslar,seminerler yoluyla ISKAV üyesi firma yöneticilerinin bilgi beceri ve tecrübelerinden yararlanmaktadırlar.Kazanılan Derece


2 yıllık eğitim planında yer alan bütün dersleri başarıyla tamamlayan, en az 120 AKTS'ye sahip öğrencilere İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi  alanında önlisans derecesi verilir. Mezunlar İklimlendirme ve Soğutma Teknikeri ünvanı ile mezun olurlar.Öğretim Dili

Türkçe

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Yerleşme Şartları


İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi  programına ÖSYM tarafından yapılan Merkezî Yerleştirme Sınavı ile 40 öğrenci alınır. Merkezî Yerleştirmede adaylar  İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Programına, YGS puanları, yükseköğretim programları ile ilgili tercihleri ve bu programların kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak ÖSYM’ce yerleştirilir.  İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi   Programına yerleştirilen öğrencilerin kayıtları ÖSYM’nin belirlediği takvim çerçevesinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılır.   


 

 

Çift Anadal - Yandal

Programımızda Çift Anadal veya Yandal uygulamaları yoktur.

Staj Öğretim hayatı boyunca 1. yılın sonunda 20 işgünü ve 2. yılın sonunda 20 işgünü olmak üzere toplam 40 işgünü staj yapmak mecburidir. Staj yeri bulamayan öğrencilerimize  protokol imzaladığımız İSKAV eğitim vakfına üye firmalarda staj yaptırma olanaklarımız vardır.

Toplam 40 işgünü staj zorunluluğu vardır. Bu stajlar birinci yılın sonunda 20, ve ikinci yılın sonunda 20 işgünü olmak üzere yapılacağı gibi toplam 40 işgünü olarak 2. yılın sonunda da yapılabilir.Ölçme ve Değerlendirme

Öğrencilere, kayıtlı oldukları her ders için aşağıdaki harf notlarından ve/veya simgelerden biri, dersin öğretim elemanı tarafından verilir:

A

A-

B+

B

B-

C+

C

C-

D+

D

D-

FD

FF

4.0

3.7

3.3

3

2.7

2.3

2.0

1.7

1.3

1.0

0.7

0.0

0.0

G: Yarıyıl sonu sınavına girmedi

P: Ders devam ediyor

R: Tekrar

E: Yarıyıl içi çalışmaları eksik

T: Transfer

V:Dersten çekilmiş

(2) Başarı notu olarak A, A-, B+, B, B-, C+, C notlarından birini alan öğrenci, o dersi başarmış sayılır. (3) Bir dersten C-, D+, D, D- notlarından birini alan öğrenci, o dersi şartlı başarmış sayılır. Öğrenci, bu notları aldığı yarıyılı tekrarlamak durumuna düşerse, bu derslerden başarısız sayılır. (4) Herhangi bir dersten FD ve FF notunu alan öğrenci, o dersten başarısız sayılır. FD notu; derse devam etmiş, ancak başarı sağlayamamış olan öğrenciye, FF notu ise; derse devam koşulunu yerine getirmemiş olan öğrenciye verilir. (5) Hastalık ve başka zorunlu nedenlerle, bir dersin yarıyıl sonu sınavına giremeyen öğrenciye G notu verilir. Bu not, öğrenciye mazeret sınavları sonucunda verilecek başarı notu ile değiştirilir. Mazeret sınavlarına girmeyen öğrencinin notu, FD’ye dönüşür. (6) Yarıyıl sonu sınavlarına girdiği halde, yarıyıl içi çalışmalarında eksiklikleri olan öğrenciye E notu verilir. Öğrenci, o dersin yarıyıl sonu sınavı tarihinden itibaren on gün içinde eksiklikleri tamamlamak zorundadır. Bu sürenin uzatılmasına, öğrencinin başvurusu ve ilgili öğretim elemanının onayı ile ilgili bölüm başkanı karar verir ve durumu Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirir. Bu süre içinde gerekli çalışmaları tamamlayan öğrenciye başarı notu verilir, tamamlayamayan öğrencinin notu ise FD’ye dönüşür. (7) V simgesi, dersten çekilen öğrenciye verilir. (8) R simgesi, tekrar edilen dersler için kullanılır. (9) Bir yarıyıldan daha fazla süren derslerden, bir sonraki yarıyılda devam edecek olanlara P simgesi; içinde bulunulan yarıyılda tamamlanmış olanlara başarı notlarından biri verilir. (10) Başka yükseköğretim kurumlarından geçiş yapmış öğrencilerin daha önce almış oldukları derslerden, ilgili mevzuat hükümleri uyarınca eşdeğerliği kabul edilenlere, T simgesi verilir. Lisans ve önlisans düzeyinde yürütülen kayıt, eğitim ve öğretim ve sınavlarda uygulanacak usul ve esaslar İstanbul Kültür Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği’nde belirlenmiştir.Mezuniyet Koşulları

Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla
tamamlamak için 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmek gerekir.

Uluslararası İşbirliği

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu öğrencileri Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Fort Hays State University, Ball State University  ve Sofya Teknik Üniversitesi ile yapılan eğitim işbirliği anlaşmaları çerçevesinde lisans tamamlama eğitimlerine devam edebilirler. Ayrıca Üniversitemizin ERASMUS ofisi vasıtasıyla, başarılı öğrencilerimizin Erasmus öğrenci hareketliliği ve Erasmus öğrenci staj hareketliliği programları ile yurtdışına gitmelerine fırsat verilmektedir.

 

Mezunların İstihdam Profilleri


İklimlendirme ve soğutma sektörü çok eleman ihtiyacı olan bir sektördür. Türkiye'de hızla gelişen inşaat sektörü ile birlikte yeni yapılan AVM ler, kuleler, plazalar için iklimlendirme ve soğutma alt yapısının projelendirme ve kurulumunda çalışacak eleman ihtiyacı çok fazladır. Bu bağlamda mezunlarımız daha mezun olmadan bile  iş bulabilmektedirler. Mezunlarımız sektörde tekniker olarak iş bulmada hiçbir zorluk yaşamamaktadırlar. Kendi işlerini kurarak da çalışma imkanı bulabilirler.Sektördeki en önemli sivil toplum kuruluşu olan ve eğitime büyük destek veren İSKAV ile 2016-2017 öğretim yılından itibaren yürütülecek olan modele göre öğrencilerimiz bu vakfa ait firmalardan eğitim ve  staj desteği alacaklardır. Böylelikle sektörün ihtiyacı olan elemanların sektörün istediği niteliklerde  yetişmelerini sağlayacağız. 


 

Üst Derece Programlara Geçiş

19.02.2002 tarih ve 24676 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Meslek Yüksekokulları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik" ile Yükseköğretim Kurulunun belirlediği uygulama esasları uyarınca, Meslek Yüksekokulları programlarından mezun olan başarılı öğrencilerin örgün öğretim lisans programlarına (Makine Mühendisliği ve Enerji Sistemleri Mühendisliği ) dikey geçiş yapabilmektedirler.


Sunulan Olanaklar


İklimlendirme Ve Soğutma Teknolojisi programında derslerimiz, proje ve ödev uygulamaları ağırlıklı, sektör  deneyimi olan öğretim elemanı kadromuzla yapılmaktadır. İSKAV vakfının laboratuarlarında haftanın belli gününde uygulamalı dersler yapılacaktır. Eğitim kadromuzda İSKAV vakfının üyesi olan Yıldız Teknik Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi öğretim elemanları da vardır. Ayrıca 40 işgünü zorunlu staj uygulamamızla öğrencilerimiz okulda öğrendiklerinin  piyasalardaki  uygulamalarını öğrenme imkanı bulmaktadırlar.Program Etkinlikleri


Geçen eğitim dönemimizde İSKAV üyesi olan sektörün önemli kurumlarından Friterm Termik Cihazlar Sanayii ve Ticaret A.Ş'nin Tuzla'daki fabrikasına bir teknik gezi yaptık. Bu gezide firma hakkında bir bilgilendirme semineri verildikten sonra üretim departmanının tüm aşamalarını gezip bilgilendirildik. Tüm öğrencilerimiz için çok yararlı bir gezi oldu.

Ayrıca başka bir teknik gezide Daikin Solution Plaza Fuha'yı ziyaret ettik. Bu gezide ise tüm öğrencilerimize iklimlendirme ve soğutma konusundaki tüm yeni teknolojiler uygulamalı olarak anlatıldı ve birçok konuda seminerler verildi. Daikin bir dünya devi olarak öğrencilerimize bu konuda çok yararlı bilgiler verdi. 

İletişim Bilgileri

Program Başkanı: H.Serpil KARAKUŞ


Tel:212 498 49 66

e-mail:s.karakus@iku.edu.tr

TBMYO Sekreterlik: 212 498 49 61


 


Web adresi: İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi