Önlisans
Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu
Radyo ve Televizyon Teknolojisi
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.

Radyo ve Televizyon Teknolojisi Programı Ana Sayfası / TYYÇ - Program Çıktıları Matrisi

Ulusal Alan Yeterlilikleri

Sanat Temel Alanı Yeterlilikleri


Program Çıktıları
PÇ-1Radyo ve Televizyon Teknolojisi alanındaki çalışmalar için gerekli verileri tanımlama ve değerlendirmesini etkin bir şekilde yapabilme
PÇ-2Mesleğinin gerektirdiği teknik kavramları bilme ve bu kavramlar ışığında gerekli çalışmaları yapabilme
PÇ-3Öğrendiği teorik bilgileri uygulamalı olarak gerçekleştirebilme becerisi
PÇ-4Alanında ve alan dışında yaptığı çalışmaları kavrama ve etkili bir şekilde ifade edebilme
PÇ-5Kamera, ses, ışık, kurgu programları gibi teknik donanımları kullanma ve stüdyo içi ve dışında çekim yapabilme
PÇ-6Görüntü dili ile istenen etkiyi yaratma becerisi
PÇ-7Senaryo yazımı, film, radyo ve televizyon programı yapım ve yönetim aşamalarını gerçekleştirebilme becerisi
PÇ-8Yazılı, görsel ve işitsel medya için gerekli verileri toplama ve tasarlama becerisi
PÇ-9Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olma
PÇ-10Takım çalışması yapabilme becerisi
PÇ-11Proje hazırlama ve yönetme becerisine sahip olma
PÇ-12Araştırma konularını sunu haline getirme ve sunum yapma becerisi kazanma
PÇ-13Hayat boyu öğrenmenin önemini kavrayarak, alan ve alan dışı gelişmleri takip ederek kendini geliştirme
PÇ-14Kültür ve sanat etkinlikleri hakkında bilgilenme ve sosyal sorumluluk bilinci kazanma
PÇ-15En az bir yabancı dil bilgisine sahip olma ve Türkçe, sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becersine sahip olma
Alan Yeterlilikleri
Bilgi 1-Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma

Beceriler 1-Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.

2-Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 1-Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.

2- Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.

3- Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.

Öğrenme Yetkinliği 1- Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.

2-Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.

3-Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik 1- Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.

2-Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.

3-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.

4-Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

Alana Özgü Yetkinlik 1-Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.

2-Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

TYYÇ - Program Çıktıları Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
Bilgi
Beceriler
Bağımsız Çalışabilme ve
Sorumluluk Alabilme Yeteneği
Öğrenme Yetkinliği
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Alana Özgü Yetkinlik
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15
1               
1               
2               
1               
2               
3               
1               
2               
3               
1               
2               
3               
4               
1               
2