Önlisans
Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu
Radyo ve Televizyon Teknolojisi
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.

Radyo ve Televizyon Teknolojisi Programı Ana Sayfası / Ders - Program Çıktıları Matrisi

Ders - Program Çıktıları Matrisi

PÇ-1Radyo ve Televizyon Teknolojisi alanındaki çalışmalar için gerekli verileri tanımlama ve değerlendirmesini etkin bir şekilde yapabilme
PÇ-2Mesleğinin gerektirdiği teknik kavramları bilme ve bu kavramlar ışığında gerekli çalışmaları yapabilme
PÇ-3Öğrendiği teorik bilgileri uygulamalı olarak gerçekleştirebilme becerisi
PÇ-4Alanında ve alan dışında yaptığı çalışmaları kavrama ve etkili bir şekilde ifade edebilme
PÇ-5Kamera, ses, ışık, kurgu programları gibi teknik donanımları kullanma ve stüdyo içi ve dışında çekim yapabilme
PÇ-6Görüntü dili ile istenen etkiyi yaratma becerisi
PÇ-7Senaryo yazımı, film, radyo ve televizyon programı yapım ve yönetim aşamalarını gerçekleştirebilme becerisi
PÇ-8Yazılı, görsel ve işitsel medya için gerekli verileri toplama ve tasarlama becerisi
PÇ-9Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olma
PÇ-10Takım çalışması yapabilme becerisi
PÇ-11Proje hazırlama ve yönetme becerisine sahip olma
PÇ-12Araştırma konularını sunu haline getirme ve sunum yapma becerisi kazanma
PÇ-13Hayat boyu öğrenmenin önemini kavrayarak, alan ve alan dışı gelişmleri takip ederek kendini geliştirme
PÇ-14Kültür ve sanat etkinlikleri hakkında bilgilenme ve sosyal sorumluluk bilinci kazanma
PÇ-15En az bir yabancı dil bilgisine sahip olma ve Türkçe, sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becersine sahip olma

Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15
RTV1002               
RTV1001               
RTV1003                
RTV1004               
RTV1005                
RTV1006               
RTV2001               
RTV2002               
RTV2003               
RTV2004               
RTV2005               
RTV2006               
RTV3002               
RTV3003               
RTV3004               
RTV3001               
RTV3005               
RTV3006               
RTV3007               
RTV4001               
RTV4002               
RTV4003               
RTV4004               
RTV4005               
RTV4006               
RTV4010               
RTV2009               
RTV4012               
MAR0016               
RTV4013               
RTV4016               
RTV1009               
RTV3005               
RTV3013               
RTV4015