Önlisans
İşletmecilik Meslek Yüksek Okulu
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı Ana Sayfası / TYYÇ - Program Çıktıları Matrisi


Program Çıktıları
PÇ-1Muhasebe ve vergi alanında temel teorik bilgi ve beceriye sahip olma
PÇ-2Muhasebe konusunda hizmet veren muhasebe veya müşavirlik bürolarının, kamu veya özel sektör kuruluşlarının muhasebe ve finans departmanlarının ihtiyacını karşılayacak, analitik düşünme ve problem çözebilme yeteneğine sahip, nitelikli muhasebe elemanı olma
PÇ-3Muhasebe ile ilgili bilgisayar paket programlarından en az birini iyi derecede kullanabilme
PÇ-4Bilgisayar kullanarak alanı ile ilgili yazışmaları yapabilen, bilgiyi depolayabime, depolanmış bilgileri kullanabilme
PÇ-5Mesleği ile ilgili mevzuatı takip etme ve temel hukuk bilgilerine sahip olma
PÇ-6İşletmeler içinde muhasebe için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kaydetmeyi etkin bir biçimde yapabilme
PÇ-7Mali işlemleri analiz edip gerekli muhasebe kayıtlarını tutabilme
PÇ-8Genel muhasebe, dönem sonu muhasebe işlemleri, maliyet ve şirketler muhasebesi, muhasebe denetimi konularını kavrayıp ve uygulayabilme
PÇ-9Vergi ve vergi sorumlusunun yükümlülüklerini kavramış ve Türk Vergi Sistemi konusunda bilgi sahibi olma
PÇ-10Mesleğin sorunlarını anlayıp yorumlayarak, fikirlerini sözlü veya yazılı, açık bir şekilde ifade edebilme
PÇ-11Mesleği ile ilgili olarak almış olduğu teorik bilgileri gerçek bir iş ortamında uygulayabilme ve sorunları tespit ederek, verileri yorumlayabilme ve analiz etme becerisine sahip olma
PÇ-12Mesleki ve etik sorumlulukları, iş güvenliğinin önemini kavramış
PÇ-13Mesleği ile ilgili mevzuatı takip etmenin öneminin bilincinde olma
PÇ-14Mesleğinde paylaşımcı ve katılımcı, çağdaş, yenilikçi, konusuyla ilgili bilgi teknolojilerinden yararlanabilen, yaşam boyu öğrenme yetisini sürdürebilme özelliklerine sahip olan bireyler yetiştirme
PÇ-15Muhasebe ve Vergi Uygulamaları konusunda mesleki ingilizce bilgisine sahip olma
Alan Yeterlilikleri
Bilgi
Beceriler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Öğrenme Yetkinliği
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Alana Özgü Yetkinlik
TYYÇ - Program Çıktıları Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
Bilgi
Beceriler
Bağımsız Çalışabilme ve
Sorumluluk Alabilme Yeteneği
Öğrenme Yetkinliği
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Alana Özgü Yetkinlik
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15