Önlisans
İşletmecilik Meslek Yüksek Okulu
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı Ana Sayfası / Ders - Program Çıktıları Matrisi

Ders - Program Çıktıları Matrisi

PÇ-1Muhasebe ve vergi alanında temel teorik bilgi ve beceriye sahip olma
PÇ-2Muhasebe konusunda hizmet veren muhasebe veya müşavirlik bürolarının, kamu veya özel sektör kuruluşlarının muhasebe ve finans departmanlarının ihtiyacını karşılayacak, analitik düşünme ve problem çözebilme yeteneğine sahip, nitelikli muhasebe elemanı olma
PÇ-3Muhasebe ile ilgili bilgisayar paket programlarından en az birini iyi derecede kullanabilme
PÇ-4Bilgisayar kullanarak alanı ile ilgili yazışmaları yapabilen, bilgiyi depolayabime, depolanmış bilgileri kullanabilme
PÇ-5Mesleği ile ilgili mevzuatı takip etme ve temel hukuk bilgilerine sahip olma
PÇ-6İşletmeler içinde muhasebe için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kaydetmeyi etkin bir biçimde yapabilme
PÇ-7Mali işlemleri analiz edip gerekli muhasebe kayıtlarını tutabilme
PÇ-8Genel muhasebe, dönem sonu muhasebe işlemleri, maliyet ve şirketler muhasebesi, muhasebe denetimi konularını kavrayıp ve uygulayabilme
PÇ-9Vergi ve vergi sorumlusunun yükümlülüklerini kavramış ve Türk Vergi Sistemi konusunda bilgi sahibi olma
PÇ-10Mesleğin sorunlarını anlayıp yorumlayarak, fikirlerini sözlü veya yazılı, açık bir şekilde ifade edebilme
PÇ-11Mesleği ile ilgili olarak almış olduğu teorik bilgileri gerçek bir iş ortamında uygulayabilme ve sorunları tespit ederek, verileri yorumlayabilme ve analiz etme becerisine sahip olma
PÇ-12Mesleki ve etik sorumlulukları, iş güvenliğinin önemini kavramış
PÇ-13Mesleği ile ilgili mevzuatı takip etmenin öneminin bilincinde olma
PÇ-14Mesleğinde paylaşımcı ve katılımcı, çağdaş, yenilikçi, konusuyla ilgili bilgi teknolojilerinden yararlanabilen, yaşam boyu öğrenme yetisini sürdürebilme özelliklerine sahip olan bireyler yetiştirme
PÇ-15Muhasebe ve Vergi Uygulamaları konusunda mesleki ingilizce bilgisine sahip olma

Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15
IMY1001               
YMV1001               
YMV1003               
YMV1004               
YMV1002               
YMV2001               
YMV2002               
YMV2007               
IMY2003               
YMV3001               
YMV3002               
YMV3004               
YMV3006               
YMV3007               
YMV3008               
YMV3010               
YMV3003               
YMV3005               
YMV4002               
YMV4001               
IMY4007               
YMV4004               
YMV4003               
IMY2003               
YMV2004               
YMV1005               
YDT1003               
YMV2003               
YMV2008               
YMV2005               
YMV2006               
YMV2009               
YMV3009               
YMV3011               
YDT3009               
YDT3010