Önlisans
İşletmecilik Meslek Yüksek Okulu
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Program Ders Planı


AKTS=Avrupa Kredi Transfer Sistemi
T=Teori, U=Uygulama, L=Laboratuar
Z=Zorunlu, SA=Seçmeli Alan, SAD=Seçmeli Alan Dışı

1.Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T/U/L AKTS
IMY1001 Mikro Ekonomi Z 3/0/0 4
YMV1001 Temel Hukuk Z 2/0/0 4
YMV1003 Genel Muhasebe I Z 4/0/0 4
YMV1004 Ofis Programları I Z 3/0/0 4
YMV1002 Mesleki Matematik Z 2/2/0 3
ATA1001 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Z 2/0/0 2
TR1001 Türkçe I Z 2/0/0 2
*Yabancı Dil I Z 3/0/0 3
  Seçmeli Alan 2
  Seçmeli Alan Dışı 2
AKTS Kredi Toplamı 30
*Aşağıdaki derslerden biri plana eklenir.
YDI1001 Yabancı Dil I (İngilizce) 3/0/0 3
YDD1001 Yabancı Dil I (Almanca) 3/0/0 3
YDF1001 Yabancı Dil I (Fransızca) 3/0/0 3
Not :1xxx kodlu seçimlik alan içi ve alan dışı dersler arasından en az 4 kredilik ders alınacaktır.
2.Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T/U/L AKTS
YMV2001 Makro Ekonomi Z 3/0/0 3
YMV2002 Ofis Programları II Z 3/0/0 4
IMY2003 İş Yeri Uygulaması Z 0/3/0 6
YMV2003 Genel Muhasebe II Z 4/0/0 4
ATA2001 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Z 2/0/0 2
TR2001 Türkçe II Z 2/0/0 2
*Yabancı Dil II Z 3/0/0 3
  Seçmeli Alan 6
AKTS Kredi Toplamı 30
*Aşağıdaki derslerden biri plana eklenir.
YDI2001 Yabancı Dil II (İngilizce) 3/0/0 3
YDI2001 Yabancı Dil II (Almanca) 3/0/0 3
YDF2001 Yabancı Dil II (Fransızca) 3/0/0 3
Not :2xxx kodlu seçimlik alan içi ve alan dışı dersler arasından en az 6 kredilik ders alınacaktır.
3.Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T/U/L AKTS
YMV3001 Türk Vergi Sistemi Z 3/0/0 3
YMV3002 Maliyet Muhasebesi Z 4/0/0 4
YMV3004 Paket Programlar I Z 4/0/0 5
YMV3003 Mali Tablolar ve Analiz Z 4/0/0 4
YMV3005 Mesleki Yabancı Dil I Z 2/0/0 2
  Seçmeli Alan 12
AKTS Kredi Toplamı 30
Not :3xxx kodlu seçimlik alan içi ve alan dışı dersler arasından en az 12 kredilik ders alınacaktır.
4.Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T/U/L AKTS
YMV4002 Paket Programlar II Z 4/0/0 5
YMV4001 Muhasebe Denetimi Z 3/0/0 3
IMY4007 İş Ve Sosyal Güvenlik Hukuku Z 2/0/0 2
YMV4003 Mesleki Yabancı Dil II Z 3/0/0 2
IMY2003 İş Yeri Uygulaması Z 0/3/0 6
  Seçmeli Alan 12
AKTS Kredi Toplamı 30
Not :4xxx kodlu seçimlik alan içi ve alan dışı dersler arasından en az 12 kredilik ders alınacaktır.
Seçmeli Alan Dersleri
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T/U/L AKTS
YMV1005 Meslek Etiği SA 2/0/0 2
YMV2004 Genel İşletme SA 3/0/0 3
YMV2005 Ticaret Hukuku SA 2/0/0 3
YMV2006 Finansal Yatırım Araçları SA 2/0/0 3
YMV2007 Ticari Matematik SA 2/0/0 2
YMV2008 Dış Ticaret İşlemleri SA 2/0/0 2
YMV2009 Kamu Maliyesi SA 2/0/0 2
YMV3006 Vergi Hukuku SA 2/0/0 2
YMV3007 Finansal Yönetim SA 4/0/0 4
YMV3008 İstatistik SA 2/0/0 2
YMV3009 Bilgi ve İletişim Teknolojisi SA 3/0/0 4
YMV3010 Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi SA 4/0/0 2
YMV3011 E-Ticaret SA 2/0/0 2
YMV4004 Şirketler Muhasebesi SA 3/0/0 3
Seçmeli Alan Dışı Dersleri
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T/U/L AKTS
FİZU0006 Gündelik Yaşam ve Fizik SAD 2/0/0 2
FİZU0007 Kozmik Yolculuk SAD 2/0/0 2
HUKU0001 İş Hukuku SAD 2/0/0 2
IÇMU0001 Plastik Sanatlar I SAD 2/0/0 2
IÇMU0002 Plastik Sanatlar II SAD 2/0/0 2
INSU0001 Deprem Bilinci SAD 2/0/0 2
IRD0079 Research Methods in International Relations SAD 2/0/0 2
IRD0079 Research Methods in International Relations SAD 2/0/0 2
IRDU0078 Civilization in History SAD 2/0/0 2
IRDU0080 Literature, Media and Politics SAD 2/0/0 2
ISLU0002 Liderlik Eğitimi SAD 2/0/0 2
ISLU0003 Kariyer Geliştirme Planlama ve Yönetimi SAD 2/0/0 2
ISLU0004 DEMOKRASİ KÜLTÜRÜ VE KÜRESELLEŞME SAD 2/0/0 2
ISLU0005 GİRİŞİMCİLİK I SAD 2/0/0 2
ISLU0008 CAREER DEVELOPMENT PLANNING AND MANAGEMENT SAD 2/0/0 2
ISNU0001 İletişim Dili SAD 2/0/0 2
ISNU0002 İletişim Metinleri Çözümlemeleri I SAD 2/0/0 2
ISNU0003 İletişim Metinleri Çözümlemeleri II SAD 2/0/0 2
ISNU0004 Yaşam Kültürü SAD 2/0/0 2
ISNU0005 Küresel ve Ulusal Medya Formasyonu SAD 2/0/0 2
ISNU0006 Türk Medyasının Küresel Sorunları ve Çözümleri SAD 2/0/0 2
ITMU0001 Seramik SAD 1/2/0 2
ITMU0002 Seramik Yüzey Tasarımı SAD 1/2/0 2
ITMU0003 Mimaride Seramik Uygulamaları I SAD 2/0/0 2
ITMU0004 Mimaride Seramik Uygulamaları II SAD 2/0/0 2
ITMU0005 Dramatik Doğaçlama SAD 2/0/0 2
ITMU0006 Resim SAD 2/0/0 2
ITMU0007 Heykel SAD 2/0/0 2
ITMU0008 Modern Sanat SAD 2/0/0 2
İÇMU0003 DESEN ATÖLYESİ SAD 1/2/0 2
MBU0001 Bilim Felsefesi I SAD 2/0/0 2
MBU0002 Bilim Felsefesi II SAD 2/0/0 2
MIMU0001 BİÇİMİN SERÜVENİ I SAD 2/0/0 2
MIMU0002 TASARIM MEKAN BİLGİSİ SAD 2/0/0 2
MIMU0003 MODELAJ SAD 2/0/0 2
MIMU0004 BİÇİMİN SERÜVENİ II SAD 2/0/0 2
PHU0005 The Universe SAD 2/0/0 2
PHU0006 The Physics of Everday Life SAD 2/0/0 2
PSKU0001 Toplum ve Cinsiyet SAD 2/0/0 2
PSKU0002 İnsan ve Sembolleri SAD 2/0/0 2
PSKU0003 Üniversite Öğrencilerinin Yaşam Becerileri SAD 2/0/0 2
SYİU0001 GÜZEL SANATLAR I SAD 2/0/0 2
SYİU0002 GÜZEL SANATLAR II SAD 2/0/0 2
TDEU0001 İstanbul SAD 2/0/0 2
TRU0001 TEMEL TÜRKÇE I SAD 4/0/0 4
TRU0002 TEMEL TÜRKÇE II SAD 4/0/0 4
TRU0003 ORTA TÜRKÇE I SAD 4/0/0 4
TRU0004 ORTA TÜRKÇE II SAD 4/0/0 4
TRU0005 İLERİ TÜRKÇE I SAD 4/0/0 4
TRU0006 İLERİ TÜRKÇE II SAD 4/0/0 4
YDD0001 Almanca I SAD 3/0/0 3
YDD0002 Almanca II SAD 3/0/0 3
YDD0003 Almanca III SAD 3/0/0 3
YDD0004 Almanca IV SAD 3/0/0 3
YDF0001 Fransızca I SAD 3/0/0 3
YDF0002 Fransızca II SAD 3/0/0 3
YDF0003 Fransızca III SAD 3/0/0 3
YDF0004 Fransızca IV SAD 3/0/0 3
YDI0003 İngilizce III SAD 3/0/0 3
YDI0004 İngilizce IV SAD 3/0/0 3
YDI0005* İngilizce V(İngilizce eğitim yapan bölümler/programlar için) SAD 3/0/0 3
YDI3001 Yabancı Dil III SAD 3/0/0 3
YDI4001 Yabancı Dil IV SAD 3/0/0 3
YDI5001 Yabancı Dil V SAD 3/0/0 3
YDI6001 Yabancı Dil VI SAD 3/0/0 3
YDI7001 Yabancı Dil VII SAD 3/0/0 3
YDI8001 Yabancı Dil VIII SAD 3/0/0 3
YDR0001 Rusça I SAD 3/0/0 3
YDR0002 Rusça II SAD 3/0/0 3
YDR0003 Rusça III SAD 3/0/0 3
YDR0004 Rusça IV SAD 3/0/0 3
YDS0001 İspanyolca I SAD 3/0/0 3
YDS0002 İspanyolca II SAD 3/0/0 3
YDS0003 İspanyolca III SAD 3/0/0 3
YDS0004 İspanyolca IV SAD 3/0/0 3