Önlisans
İşletmecilik Meslek Yüksek Okulu
Lojistik
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.

Lojistik Programı Ana Sayfası / Program Ders Planı

Program Ders Planı


AKTS=Avrupa Kredi Transfer Sistemi
T=Teori, U=Uygulama, L=Laboratuar
Z=Zorunlu, SA=Seçmeli Alan, SAD=Seçmeli Alan Dışı

1.Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T/U/L AKTS
YLO1002 Mikro Ekonomi Z 3/0/0 3
YIS1001 İşletme Z 3/0/0 3
MBT4001* Temel Matematik I Z 2/2/0 5
BİL1001 Bilgisayara Giriş I Z 4/0/0 4
YIS1003- Temel Hukuk Z 2/0/0 3
YLO1003 Genel Muhasebe Z 2/0/0 2
YLO1004 Lojistiğe Giriş Z 2/0/0 3
ATA1001 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Z 2/0/0 2
TR1001 Türkçe I Z 2/0/0 2
*Yabancı Dil I Z 3/0/0 3
AKTS Kredi Toplamı 30
*Aşağıdaki derslerden biri plana eklenir.
YDI1001 Yabancı Dil I (İngilizce) 3/0/0 3
YDD1001 Yabancı Dil I (Almanca) 3/0/0 3
YDF1001 Yabancı Dil I (Fransızca) 3/0/0 3
2.Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T/U/L AKTS
YLO2007 Makro Ekonomi Z 3/0/0 3
YLO2001 Ticari Matematik Z 2/0/0 2
BİL2001 Bilgisayara Giriş II Z 4/0/0 4
IMY2003 İş Yeri Uygulaması Z 0/3/0 6
ATA2001 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Z 2/0/0 2
TR2001 Türkçe II Z 2/0/0 2
*Yabancı Dil II Z 3/0/0 3
  Seçmeli Alan 9
AKTS Kredi Toplamı 31
*Aşağıdaki derslerden biri plana eklenir.
YDI2001 Yabancı Dil II (İngilizce) 3/0/0 3
YDI2001 Yabancı Dil II (Almanca) 3/0/0 3
YDF2001 Yabancı Dil II (Fransızca) 3/0/0 3
Not :Seçmeli Alan (SA) dersler arasından en az 9 AKTS'lik ders seçilecektir
3.Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T/U/L AKTS
YLO3002 Uluslararası Ticaret Hukuku Z 2/0/0 2
YLO3003 İstatistik Z 3/0/0 3
YLO3004 Toplam Kalite Yönetimi Z 2/0/0 3
YLO3005 Depolama ve Envanter Yönetimi Z 3/0/0 4
IMY3001- Mesleki Yabancı Dil I Z 2/2/0 4
  Seçmeli Alan 11
AKTS Kredi Toplamı 27
Not :Seçmeli Alan (SA) dersler arasından en az 11 AKTS'lik ders seçilecektir.
4.Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T/U/L AKTS
YLO4001 Lojistik ve Nakliye Mevzuatı Z 3/0/0 3
YLO4002 Dağıtım Kanalları ve Planlaması Z 2/0/0 2
YLO4003 Müşteri İlişkileri Yönetimi Z 2/0/0 2
YLO4013 Taşımacılık Ekonomisi Z 2/0/0 2
IMY4002 Mesleki Yabancı Dil II Z 2/2/0 4
IMY4003 İş Yeri Uygulaması Z 0/3/0 6
  Seçmeli Alan 10
AKTS Kredi Toplamı 29
Not :Seçmeli Alan (SA) dersler arasından en az 10 AKTS'lik ders seçilecektir.
Seçmeli Alan Dersleri
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T/U/L AKTS
IMY2004 Kültürel Etkinlikler SA 2/0/0 2
IMY3002 Sanat Tarihi SA 2/0/0 3
MAR0018 Ersan Transport Global Lojistik SA 2/0/0 3
YIS3006 Araştırma Yöntem ve Teknikleri SA 2/0/0 3
YIS4003 Ticari İletişim SA 2/0/0 2
YLO2005 Lojistik ve Pazarlama Yönetimi SA 2/0/0 2
YLO2006 Tehlikeli Madde Taşımacılığı SA 2/0/0 2
YLO2008 Uluslararası Ticaret SA 2/0/0 2
YLO2009 Taşıma Sistemleri SA 2/0/0 2
YLO2010 Kombine Taşımacılık SA 3/0/0 2
YLO3006 Uluslararası Nakliye ve Sigorta SA 2/0/0 4
YLO3007 Serbest Bölgeler ve Gümrük SA 2/0/0 3
YLO3008 Tedarik Zinciri Yönetimi SA 2/0/0 4
YLO3009 Lojistik ve Taşımacılık Yönetimi SA 2/0/0 3
YLO4007 Taşımacılıkta Belgeleme SA 3/0/0 3
YLO4009 Denizyolu Taşımacılığı SA 3/0/0 3
YLO4010 Lojistik ve İnsan Kaynakları SA 2/0/0 2
YLO4011 Yolcu Taşımacılığı SA 2/0/0 2
YLO4012 Taşıma Hukuku SA 2/0/0 4
Seçmeli Alan Dışı Dersleri
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T/U/L AKTS
FİZU0006 Gündelik Yaşam ve Fizik SAD 2/0/0 2
FİZU0007 Kozmik Yolculuk SAD 2/0/0 2
HUKU0001 İş Hukuku SAD 2/0/0 2
IÇMU0001 Plastik Sanatlar I SAD 2/0/0 2
IÇMU0002 Plastik Sanatlar II SAD 2/0/0 2
INSU0001 Deprem Bilinci SAD 2/0/0 2
IRD0079 Research Methods in International Relations SAD 2/0/0 2
IRD0079 Research Methods in International Relations SAD 2/0/0 2
IRDU0078 Civilization in History SAD 2/0/0 2
IRDU0080 Literature, Media and Politics SAD 2/0/0 2
ISLU0002 Liderlik Eğitimi SAD 2/0/0 2
ISLU0003 Kariyer Geliştirme Planlama ve Yönetimi SAD 2/0/0 2
ISLU0004 DEMOKRASİ KÜLTÜRÜ VE KÜRESELLEŞME SAD 2/0/0 2
ISLU0005 GİRİŞİMCİLİK I SAD 2/0/0 2
ISLU0008 CAREER DEVELOPMENT PLANNING AND MANAGEMENT SAD 2/0/0 2
ISNU0001 İletişim Dili SAD 2/0/0 2
ISNU0002 İletişim Metinleri Çözümlemeleri I SAD 2/0/0 2
ISNU0003 İletişim Metinleri Çözümlemeleri II SAD 2/0/0 2
ISNU0004 Yaşam Kültürü SAD 2/0/0 2
ISNU0005 Küresel ve Ulusal Medya Formasyonu SAD 2/0/0 2
ISNU0006 Türk Medyasının Küresel Sorunları ve Çözümleri SAD 2/0/0 2
ITMU0001 Seramik SAD 1/2/0 2
ITMU0002 Seramik Yüzey Tasarımı SAD 1/2/0 2
ITMU0003 Mimaride Seramik Uygulamaları I SAD 2/0/0 2
ITMU0004 Mimaride Seramik Uygulamaları II SAD 2/0/0 2
ITMU0005 Dramatik Doğaçlama SAD 2/0/0 2
ITMU0006 Resim SAD 2/0/0 2
ITMU0007 Heykel SAD 2/0/0 2
ITMU0008 Modern Sanat SAD 2/0/0 2
İÇMU0003 DESEN ATÖLYESİ SAD 1/2/0 2
MBU0001 Bilim Felsefesi I SAD 2/0/0 2
MBU0002 Bilim Felsefesi II SAD 2/0/0 2
MIMU0001 BİÇİMİN SERÜVENİ I SAD 2/0/0 2
MIMU0002 TASARIM MEKAN BİLGİSİ SAD 2/0/0 2
MIMU0003 MODELAJ SAD 2/0/0 2
MIMU0004 BİÇİMİN SERÜVENİ II SAD 2/0/0 2
PHU0005 The Universe SAD 2/0/0 2
PHU0006 The Physics of Everday Life SAD 2/0/0 2
PSKU0001 Toplum ve Cinsiyet SAD 2/0/0 2
PSKU0002 İnsan ve Sembolleri SAD 2/0/0 2
PSKU0003 Üniversite Öğrencilerinin Yaşam Becerileri SAD 2/0/0 2
SYİU0001 GÜZEL SANATLAR I SAD 2/0/0 2
SYİU0002 GÜZEL SANATLAR II SAD 2/0/0 2
TDEU0001 İstanbul SAD 2/0/0 2
TRU0001 TEMEL TÜRKÇE I SAD 4/0/0 4
TRU0002 TEMEL TÜRKÇE II SAD 4/0/0 4
TRU0003 ORTA TÜRKÇE I SAD 4/0/0 4
TRU0004 ORTA TÜRKÇE II SAD 4/0/0 4
TRU0005 İLERİ TÜRKÇE I SAD 4/0/0 4
TRU0006 İLERİ TÜRKÇE II SAD 4/0/0 4
YDD0001 Almanca I SAD 3/0/0 3
YDD0002 Almanca II SAD 3/0/0 3
YDD0003 Almanca III SAD 3/0/0 3
YDD0004 Almanca IV SAD 3/0/0 3
YDF0001 Fransızca I SAD 3/0/0 3
YDF0002 Fransızca II SAD 3/0/0 3
YDF0003 Fransızca III SAD 3/0/0 3
YDF0004 Fransızca IV SAD 3/0/0 3
YDI0003 İngilizce III SAD 3/0/0 3
YDI0004 İngilizce IV SAD 3/0/0 3
YDI0005* İngilizce V(İngilizce eğitim yapan bölümler/programlar için) SAD 3/0/0 3
YDI3001 Yabancı Dil III SAD 3/0/0 3
YDI4001 Yabancı Dil IV SAD 3/0/0 3
YDI5001 Yabancı Dil V SAD 3/0/0 3
YDI6001 Yabancı Dil VI SAD 3/0/0 3
YDI7001 Yabancı Dil VII SAD 3/0/0 3
YDI8001 Yabancı Dil VIII SAD 3/0/0 3
YDR0001 Rusça I SAD 3/0/0 3
YDR0002 Rusça II SAD 3/0/0 3
YDR0003 Rusça III SAD 3/0/0 3
YDR0004 Rusça IV SAD 3/0/0 3
YDS0001 İspanyolca I SAD 3/0/0 3
YDS0002 İspanyolca II SAD 3/0/0 3
YDS0003 İspanyolca III SAD 3/0/0 3
YDS0004 İspanyolca IV SAD 3/0/0 3