Önlisans
İşletmecilik Meslek Yüksek Okulu
İşletme Yönetimi
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.

İşletme Yönetimi Programı Ana Sayfası / TYYÇ - Program Çıktıları Matrisi

Ulusal Alan Yeterlilikleri

Temel Alan Yeterlilikleri


Program Çıktıları
PÇ-1İşletme Yönetimi alanında temel bilgilere sahip olmak
PÇ-2Örgütsel yapı içerisinde ne şekilde planlama, organizasyon, liderlik ve kontrol mekanizmalarının işleyeceğini bilmek
PÇ-3İnsan kaynakları yönetimi ile iş ve sosyal güvenlik mevzuatını tanıyan
PÇ-4İş dünyasının yasal çerçevesini düzenleyen başlıca hukuk kurallarını dikkate alarak, mesleği ile ilgili mevzuata hakim ve hukuki sorumluluk sahibi olmak
PÇ-5Problem çözme ve karar almaya ilişkin veri toplama tekniklerinden faydalanabilmek
PÇ-6Muhasebede kullanılan temel yöntemleri ve bu yöntemlerin iş dünyasındaki uygulamaları konusunda bilgi sahibi olmak
PÇ-7Pazarlamanın fonksiyonlarını ve iş hayatındaki uygulamalarını tanıyabilmek, pazar araştırmaları yapabilmek ve bunların gerektirdiği pazarlama iletişimini kullanabilmek
PÇ-8Bilgisayar ve gerekli programların kullanım bilgisine sahip olmak
PÇ-9İş süreçleri ve proje yönetimi tekniklerinin temel prensiplerini uygulayabilmek
PÇ-10Sözlü ve yazılı olarak etkin iletişim becerisine sahip olmak
PÇ-11İşletme yapısında kalite odaklı yaklaşım planları yapabilmek
PÇ-12Sektörde doğru yatırımları hedefleyebilecek iş analizleri geliştirebilmek ve bunların matematiksel takiplerini yapabilmek
PÇ-13İş çevresinde finansal analiz tekniklerinden faydalanabilmek
PÇ-14Başlıca sayısal analiz yöntemlerinden ve bu yöntemlerin iş dünyasındaki uygulamalarından yararlanabilmek
PÇ-15Mesleği ile ilgili mevzuatı takip eden ve temel hukuk bilgilerine sahip olmak
PÇ-16Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgi sahibi olmak
PÇ-17Üretim ve satış yönetiminin temel kavramlarını ve süreçlerini tanıyan
PÇ-18İşletme Yönetimi konusunda mesleki ingilizce bilgisine sahip olmak
Alan Yeterlilikleri
Bilgi 1-1. Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

Beceriler 1-1. Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.

2-2. Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 1-1. Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.

2-2. Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.

3-3. Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.

Öğrenme Yetkinliği 1-1. Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.

2-2. Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.

3-3. Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik 1-1. Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.

2-2. Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.

3-3. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.

4-4. Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

Alana Özgü Yetkinlik 1-1. Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.

2-2. Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

TYYÇ - Program Çıktıları Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
Bilgi
Beceriler
Bağımsız Çalışabilme ve
Sorumluluk Alabilme Yeteneği
Öğrenme Yetkinliği
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Alana Özgü Yetkinlik
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16PÇ 17PÇ 18
1                  
1                  
2                  
1                  
2                  
3                  
1                  
2                  
3                  
1                  
2                  
3                  
4                  
1                  
2