Önlisans
İşletmecilik Meslek Yüksek Okulu
İşletme Yönetimi
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.

İşletme Yönetimi Programı Ana Sayfası / Ders - Program Çıktıları Matrisi

Ders - Program Çıktıları Matrisi

PÇ-1İşletme Yönetimi alanında temel bilgilere sahip olmak
PÇ-2Örgütsel yapı içerisinde ne şekilde planlama, organizasyon, liderlik ve kontrol mekanizmalarının işleyeceğini bilmek
PÇ-3İnsan kaynakları yönetimi ile iş ve sosyal güvenlik mevzuatını tanıyan
PÇ-4İş dünyasının yasal çerçevesini düzenleyen başlıca hukuk kurallarını dikkate alarak, mesleği ile ilgili mevzuata hakim ve hukuki sorumluluk sahibi olmak
PÇ-5Problem çözme ve karar almaya ilişkin veri toplama tekniklerinden faydalanabilmek
PÇ-6Muhasebede kullanılan temel yöntemleri ve bu yöntemlerin iş dünyasındaki uygulamaları konusunda bilgi sahibi olmak
PÇ-7Pazarlamanın fonksiyonlarını ve iş hayatındaki uygulamalarını tanıyabilmek, pazar araştırmaları yapabilmek ve bunların gerektirdiği pazarlama iletişimini kullanabilmek
PÇ-8Bilgisayar ve gerekli programların kullanım bilgisine sahip olmak
PÇ-9İş süreçleri ve proje yönetimi tekniklerinin temel prensiplerini uygulayabilmek
PÇ-10Sözlü ve yazılı olarak etkin iletişim becerisine sahip olmak
PÇ-11İşletme yapısında kalite odaklı yaklaşım planları yapabilmek
PÇ-12Sektörde doğru yatırımları hedefleyebilecek iş analizleri geliştirebilmek ve bunların matematiksel takiplerini yapabilmek
PÇ-13İş çevresinde finansal analiz tekniklerinden faydalanabilmek
PÇ-14Başlıca sayısal analiz yöntemlerinden ve bu yöntemlerin iş dünyasındaki uygulamalarından yararlanabilmek
PÇ-15Mesleği ile ilgili mevzuatı takip eden ve temel hukuk bilgilerine sahip olmak
PÇ-16Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgi sahibi olmak
PÇ-17Üretim ve satış yönetiminin temel kavramlarını ve süreçlerini tanıyan
PÇ-18İşletme Yönetimi konusunda mesleki ingilizce bilgisine sahip olmak

Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16PÇ 17PÇ 18
IMY1001-                  
YIS1001-                  
YIS1004                  
MBT4001***                  
BİL1001*                  
IMY1005                  
IMY2001                  
YIS2002                  
BİL2001*                  
YIS2006                  
YIS2007                  
IMY2003 -                   
YIS3002                  
YIS2009                  
YIS3008                  
YIS3004                  
YIS3005                  
YIS3009                  
IMY3001*                  
YIS4001                  
YIS4005                  
YIS4002                  
IMY4002                  
IMY4003**                  
YIS4006                  
YIS1003*                  
YIS3003                  
YIS2004                  
YIS2005                  
YIS3006                  
YIS3007                  
YIS4004                  
YDT4005                  
MAR0009                  
YIS3011                  
YIS3012                  
YIS2003                  
YIS4010                  
YIS4011                  
YIS4007                  
YIS4008                  
IMY4007