Önlisans
İşletmecilik Meslek Yüksek Okulu
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı Ana Sayfası

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

Program Amacı Burslar Uluslararası İşbirliği
Kuruluş Katkı Payı Mezunların İstihdam Profilleri
Kazanılan Derece Çift Anadal - Yandal Üst Derece Programlara Geçiş
Öğretim Dili Staj Sunulan Olanaklar
Çalışma Şekli Ölçme ve Değerlendirme Program Etkinlikleri
Yerleşme Şartları Mezuniyet Koşulları İletişim Bilgileri


Program Amacı

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programının amacı bilimsel yöntemler ışığında iletişim çalışmalarını gerçekleştirecek nitelikli, iyi yetişmiş, etik değerlere sahip ara elamanları yetiştirmektir.Programımızda, kurumsal bilginin yanı sıra, uygulama yaparak becerilerin kazanılması önem taşımaktadır. Bu nedenle 1. ve 2. yarıyılda temel bilgilere 3. ve 4. yarıyılda meslek becerilerini artıracak uygulamalı derslere ağırlık verilmektedir.Staj, eğitim ve öğretimin önemli bir bölümüdür. Staj Süresi 40 iş günüdür. 2. yarıyıldan sonra yapılacak staj devresi, ikinci sınıf meslek derslerinin kolay anlaşılmasına yardımcı olmaktadır. Programımızda derslere ve uygulama çalışmalarına %70 devam zorunluluğu bulunmaktadır.
 

Kuruluş

1999  senesi itibarı ile  İstanbul Kültür üniversitesi İşletmecilik Meslek Yüksekokulu bünyesinde Halkla ilişkiler ve Tanıtım programı "Halkla İlişkiler ve Reklamcılık" adı altında eğitim hayatına başlamıştır.2008  yılında programın ismi Halkla İlişkiler ve Tanıtım olarak değiştirilmiştir. 2016 yılı itibariyle Öğr. Gör. Fulya Aydın Berberoğlu program başkanlığını yürütmektedir.

Kazanılan Derece

Ön Lisans Mezunu 

120 AKTS ile bitiren öğrenci mezun olabilmektedir.

Halkla İlişkiler  ve Tanıtım Uzmanı

Öğretim Dili

Türkçe

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı 

Yerleşme Şartları

Halkla İlişkiler  ve Tanıtım programına ÖSYM tarafından yapılan Merkezî Yerleştirme Sınavı ile 100 öğrenci alınır. Merkezî Yerleştirmede adaylar  Halkla İlişkiler  ve Tanıtım  Programına, YGS puanları, yükseköğretim programları ile ilgili tercihleri ve bu programların kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak ÖSYM’ce yerleştirilir. Halkla İlişkiler  ve Tanıtım  Programına yerleştirilen öğrencilerin kayıtları ÖSYM’nin belirlediği takvim çerçevesinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılır.

 Ayrıca Halkla İlişkiler  ve Tanıtım  Programına, Meslek Yüksekokullarından mezun olan başarılı öğrencilere ÖSYM tarafından yapılan DGS (Dikey Geçiş Sınavı) ile de öğrenci alınmaktadır.  Programa Dikey Geçiş yapabilecek öğrencilerin Ön Lisans Mezuniyet Alanları aşağıda belirtilmiştir:

Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler Reklamcılık, Halkla İlişkiler ve Tanıtım İletişim,  İletişim Bilimleri, İletişim Sanatları İletişim Tasarımı,  İletişim ve Tasarım, Reklam Tasarımı ve İletişimi,  Reklamcılık, Reklamcılık ve Halkla İlişkiler 

 

Çift Anadal - Yandal

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Önlisans Programından mezun olan öğrencilerimiz mesleki eğitimlerini üst düzeye taşıyabilmek amacıyla ilgili lisans programlarına dikey geçiş yapabilmektedirler.Dikey Geçiş Alanları;  Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler Reklamcılık, Halkla İlişkiler ve Tanıtım İletişim,  İletişim Bilimleri, İletişim Sanatları İletişim Tasarımı,  İletişim ve Tasarım, Reklam Tasarımı ve İletişimi,  Reklamcılık, Reklamcılık ve Halkla İlişkiler


 

 

Staj

Günümüzün global dünyasında ülkelerin gelişmişlik düzeyleri sahip oldukları bilgi ve eğitimli insan kaynakları ile ölçülmektedir. Türkiye'nin en önemli sorunlarının başında işsizlik yer almaktadır. Buna karşılık nitelikli eleman ihtiyacı duyan şirketlerin olması da bir o kadar önemli bir konudur. Ülkemizin sahip olduğu en büyük zenginliklerden biri olan genç nüfusumuzu bu ihtiyacı karşılayacak şekilde eğitimli ve iş bilen kişiler haline getirmek ise biz eğitimcilerin işidir. İşletmecilik Meslek Yüksek Okulumuz bünyesinde her öğrencimizin mezuniyet şartı içerisinde yer alan staj yani işyeri uygulamaları, öğrencilerimizin eğitimlerini aldıkları programlara uygun olarak seçilen kuruluşlarda belli bir süre çalışarak edindikleri iş deneyimidir. Bu süre okulumuz yönetmeliğine bağlı olarak 40 iş günü olacak şekilde karara bağlanmıştır. Staj, öğrencilerimize iş hayatını tanıma ve programlarında eğitimlerini aldıkları teorik bilgilerin uygulama alanlarını görme fırsatı sunmaktadır.

 

Ölçme ve Değerlendirme

Öğrencilere, kayıtlı oldukları her ders için aşağıdaki harf notlarından ve/veya simgelerden biri, dersin öğretim elemanı tarafından verilir:

A

A-

B+

B

B-

C+

C

C-

D+

D

D-

FD

FF

4.0

3.7

3.3

3

2.7

2.3

2.0

1.7

1.3

1.0

0.7

0.0

0.0

G: Yarıyıl sonu sınavına girmedi

P: Ders devam ediyor

R: Tekrar

E: Yarıyıl içi çalışmaları eksik

T: Transfer

V:Dersten çekilmiş

(2) Başarı notu olarak A, A-, B+, B, B-, C+, C notlarından birini alan öğrenci, o dersi başarmış sayılır. (3) Bir dersten C-, D+, D, D- notlarından birini alan öğrenci, o dersi şartlı başarmış sayılır. Öğrenci, bu notları aldığı yarıyılı tekrarlamak durumuna düşerse, bu derslerden başarısız sayılır. (4) Herhangi bir dersten FD ve FF notunu alan öğrenci, o dersten başarısız sayılır. FD notu; derse devam etmiş, ancak başarı sağlayamamış olan öğrenciye, FF notu ise; derse devam koşulunu yerine getirmemiş olan öğrenciye verilir. (5) Hastalık ve başka zorunlu nedenlerle, bir dersin yarıyıl sonu sınavına giremeyen öğrenciye G notu verilir. Bu not, öğrenciye mazeret sınavları sonucunda verilecek başarı notu ile değiştirilir. Mazeret sınavlarına girmeyen öğrencinin notu, FD’ye dönüşür. (6) Yarıyıl sonu sınavlarına girdiği halde, yarıyıl içi çalışmalarında eksiklikleri olan öğrenciye E notu verilir. Öğrenci, o dersin yarıyıl sonu sınavı tarihinden itibaren on gün içinde eksiklikleri tamamlamak zorundadır. Bu sürenin uzatılmasına, öğrencinin başvurusu ve ilgili öğretim elemanının onayı ile ilgili bölüm başkanı karar verir ve durumu Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirir. Bu süre içinde gerekli çalışmaları tamamlayan öğrenciye başarı notu verilir, tamamlayamayan öğrencinin notu ise FD’ye dönüşür. (7) V simgesi, dersten çekilen öğrenciye verilir. (8) R simgesi, tekrar edilen dersler için kullanılır. (9) Bir yarıyıldan daha fazla süren derslerden, bir sonraki yarıyılda devam edecek olanlara P simgesi; içinde bulunulan yarıyılda tamamlanmış olanlara başarı notlarından biri verilir. (10) Başka yükseköğretim kurumlarından geçiş yapmış öğrencilerin daha önce almış oldukları derslerden, ilgili mevzuat hükümleri uyarınca eşdeğerliği kabul edilenlere, T simgesi verilir. Lisans ve önlisans düzeyinde yürütülen kayıt, eğitim ve öğretim ve sınavlarda uygulanacak usul ve esaslar İstanbul Kültür Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği’nde belirlenmiştir.Mezuniyet Koşulları

Halkla İlişkiler  ve Tanıtım Programında mevcut olan toplam 120 AKTS karşılığı derslerin tümünü başarıyla tamamlayıp mezun olabilmeleri için öğrencilerin, 4.00 üzerinden en az  2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmeleri gerekmektedir

Uluslararası İşbirliği

Halkla İlişkiler  ve Tanıtım Programında mevcut olan toplam 120 AKTS karşılığı derslerin tümünü başarıyla tamamlayıp mezun olabilmeleri için öğrencilerin, 4.00 üzerinden en az  2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmeleri gerekmektedir.

Mezunların İstihdam Profilleri

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programını bitiren öğrenciler farklı alanlarda faaliyet gösteren işletmelerde iş bulabilecekleri gibi iletişimle uğraşan işletmelerde , Halkla İlişkilerle ugraşan tüm işletmelerde  ve reklam şirketlerinde iş bulabilirler.

Üst Derece Programlara Geçiş

Lisans Eğitimine geçiş, 19.02.2002 tarih ve 24676 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Meslek Yüksekokulları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik" ile Yükseköğretim Kurulunun belirlediği uygulama esasları uyarınca, Meslek Yüksekokulları programlarından mezun olan başarılı öğrencilerin örgün öğretim lisans programlarına dikey geçiş yapmaları ile ilgili sınav ve yerleştirme işlemleri ÖSYM tarafından yürütülmektedir.

Halkla İlişkiler  ve Tanıtım  Önlisans Programından mezun olan öğrencilerimiz mesleki eğitimlerini üst düzeye taşıyabilmek amacıyla ilgili lisans programlarına dikey geçiş yapabilmektedirler.

DİKEY GEÇİŞ ALANLARI

 Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler Reklamcılık, Halkla İlişkiler ve Tanıtım İletişim,  İletişim Bilimleri, İletişim Sanatları İletişim Tasarımı,  İletişim ve Tasarım, Reklam Tasarımı ve İletişimi,  Reklamcılık, Reklamcılık ve Halkla İlişkiler

 

Sunulan Olanaklar

İstanbul Kültür Üniversitesi İşletmecilik  Meslek Yüksekokulu  İncirli Kampüsünde eğitim devam etmektedir. Modern teknolojinin olanaklarını öğrencilerine sunan bu kampüs  geniş bir bilgisayar  laboratuarına da sahiptir.

Program Etkinlikleri

Halkla İlişkiler  ve Tanıtım Programı eğitim verdiği süre  içerisinde  iletişim ile ilgili  tüm işletmelere  geziler  ve ornizasyonlar  düzenlemektedir  Düzenlediği  seminer   ve konferans  organizasyonları  ile  Halkla İlişkiler öğrencilerini  yetiştirmektedir

İletişim Bilgileri

Program Başkanı: Öğr. Gör. Fulya Aydın Berberoğlu

Telefon: 0212 498 4915

Program Danışmanı:

Öğr. Gör. Fuya Aydın Berberoğlu

Telefon: 0212 498 4915