Önlisans
İşletmecilik Meslek Yüksek Okulu
Grafik Tasarımı
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.

Grafik Tasarımı Programı Ana Sayfası / TYYÇ - Program Çıktıları Matrisi

Ulusal Alan Yeterlilikleri

Temel Alan Yeterlilikleri


Program Çıktıları
PÇ-1PÇ 1. Eğitim aldıkları konuyla ilgili sektörde başarılı olabilecek bilgi ve donanıma sahip olmak.
PÇ-2PÇ 2. Grafik tasarımcı olarak yetiştirilen öğrenciler, reklam ve grafik ajanslarında, matbaalarda, fotoğraf stüdyolarında ve ayrıca büyük kuruluşların kurumsal iletişim bölümlerinde istihdam edilecek ve aranan tasarım elemanları olarak çalışacak biçimde yetiştirileceklerdir.
PÇ-3PÇ 3. Değişen ve gelişen toplum dinamiklerine uygun olarak Grafik Tasarım Programı sürekli yenilenme ve çağdaş olanı yakalamak hedefindedir.
PÇ-4PÇ 4.Grafik Tasarım Programı'nın hedefleri, temel sanat kavramları ve grafik tasarımlarında bu kavramların uygulama ve sentezlerini, çeşitli grafik tasarım problemlerinin çözümüne yönelik çalışmalarını da kapsamaktadır. Derslerde hem teorik hem de uygulamalı konular ele alınacaktır.
PÇ-5PÇ 5. Eğitimin her aşamasında bilim, teknoloji ve sanatsal değerler doğrultusunda özgünlük, anlatım gücü, bilimsel metodun uygulanması, çözümleme ve malzeme kullanabilme becerisi doğrultusunda eğitim verilecektir.
PÇ-6PÇ 6. Program çağın getirdiği teknolojik yeniliklere ayak uydurabilen, yurtdışı eğitim programları ile aynı paralelde ilerleyen bir program olması hedeflenmektedir.
PÇ-7PÇ 7. Türkiye'deki diğer üniversitelerde olduğu gibi çağın gereksinimlerine göre kendini yenileyen, üreten, üretim sürecinin içinde yer alan, bunun yanında akademik çalışmalar yapan bir programdır.
PÇ-8PÇ 8. Grafik alanında eğitim görmüş öğretim elemanları, program öğrencileri ile yüksekokulumuzun grafik çalışmalarını yürütmekte, üniversitemiz grafik çalışmalarına gerek danışmanlık gerekse öğrencileri ile tasarımlar üreterek katkıda bulunmaktadırlar.
PÇ-9PÇ 9. Teknik kavramları irdeleyerek tasarım olgusunu sorgulayan ve düşünerek tasarlama eylemini yaşam biçimi haline dönüştüren öğrenciler yetiştirmek.
PÇ-10PÇ 10. Reklam verenlerin reklam, halkla ilişkiler ve pazarlama bölümlerinde çalışabilecek yeterliliğe ulaşacak ön bilgiye sahip olmak.
Alan Yeterlilikleri
Bilgi 1-1. -Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

Beceriler 1-1. Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.

2-2. Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 1-1. Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.

2-2. Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.

3-3. Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.

Öğrenme Yetkinliği 1-1. Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.

2-2. Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.

3-3. Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik 1-1. Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.

2-2. Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.

3-3. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.

4-4. Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

Alana Özgü Yetkinlik 1-1. Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.

2-2. Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

TYYÇ - Program Çıktıları Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
Bilgi
Beceriler
Bağımsız Çalışabilme ve
Sorumluluk Alabilme Yeteneği
Öğrenme Yetkinliği
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Alana Özgü Yetkinlik
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10
1          
1          
2          
1          
2          
3          
1          
2          
3          
1          
2          
3          
4          
1          
2