Önlisans
İşletmecilik Meslek Yüksek Okulu
Bankacılık ve Sigortacılık
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.

Bankacılık ve Sigortacılık Programı Ana Sayfası / Ders - Program Çıktıları Matrisi

Ders - Program Çıktıları Matrisi

PÇ-1Bankalarda ve sigorta şirketlerinde yönetici yardımcılığı veya orta kademe yöneticilik konusunda ana eleman olarak sorumluluğunu bilmesi
PÇ-2Alanı ile ilgili konularda, ferdi veya grup olarak araştırma, geliştirme ve yürütme konularının önemini açıklayabilme
PÇ-3Mesleği ile ilgili mevzuatı takip etmenin önemini kavrayabilme
PÇ-4Ülke ekonomisi ve işletmeler açısından bankacılığın önemini ifade edebilmesi
PÇ-5Bilgisayar kullanarak alanı ile ilgili çalışmalar yapabilme, bilgi depolayabilme, depolanmış bilgileri kullanabilme
PÇ-6Yönetim kademelerinde sorumluluk alabilme
PÇ-7Günlük ticari faaliyetlerde sorunlara karşı pratik çözüm bulma ve doğru karar verme becersini kazanma
PÇ-8Finans ve bankacılık sektöründe sorumluluk üstlenebilme ve yasal şartları sağladıktan sonra kendi adına işyeri açıp, çalıştırabilecek nitelikli ara insan gücünü yetiştrimenin hedeflenmesi
PÇ-9Bir işletmenin bilançosunu ve gelir tablosunun incelenmesi ve yorumlanması
PÇ-10Banka ve sigorta muhasebesini yapabilme
PÇ-11Müşteri ilişkileri ve insan kaynakları yönünden donanımlı bireyler yetiştirme
PÇ-12Bankacılık ve sigortacılık genel bilgilerini almış ve banka ve sigorta hukuku hakkında bilgi sahibi olabilmesi
PÇ-13Mesleği ile ilgili bilgisayar konusunda donanımlı bir şekilde yetiştirilmesi
PÇ-14Bankacılık ve sigortacılık konusunda mesleki ingilizce bilgisine sahip olma

Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14
IMY1001               
YSB1004              
YIS1003              
YSB1002              
YSB1003              
MBT4001              
YSB2001              
YSB3014              
IMY2001              
YSB2005              
IMY2003              
YSB3012              
YSB3013              
YSB3003              
YSB3004              
YSB3005              
YSB3015              
YSB2006              
YSB3009              
IMY3001              
YIS4002              
YSB4002              
YSB4011              
YSB4001              
YSB4007              
YSB4003              
IMY4002              
IMY4003              
YSB2004              
YSB4012              
YSB3016              
BİL2001 -              
BİL1001 -