Önlisans
İşletmecilik Meslek Yüksek Okulu
Sağlık Kurumları İşletmeciliği
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.

Sağlık Kurumları İşletmeciliği Programı Ana Sayfası / TYYÇ - Program Çıktıları Matrisi

TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ

ULUSAL ALAN YETERLİLİKLERİ


Program Çıktıları
PÇ-1Etkin iletişim kurmada Türkçeyi ve gerektiği yerde diğer yabancı dilleri sözlü veya yazılı olarak etkili şekilde kullanabilme
PÇ-2Edindiği teorik bilgileri bireysel çalışma ve ekip çalışmalarında uygulama becerisine dönüştürebilme
PÇ-3Sağlık kurumlarında, iş ahlakı ve sosyal sorumluluk kavramlarını uygulayabilme becerisine sahip olma
PÇ-4Sağlık kurumlarında insan kaynakları yönetimi becerisini kazanmış olma
PÇ-5Sağlık kurumlarında iletişim teknikleri türlerini bilme ve bu teknik türleri analiz edip uygulayabilme.
PÇ-6Sağlık kurumlarında organizasyon ve yönetim hakkında yeterli bilgiye sahip olma.
PÇ-7Sağlık kurumlarında insan kaynaklarını verimli şekilde kullanabilme
PÇ-8Sağlık sektörünün yerel, ulusal ve uluslar arası toplumsal sorunlarını kavrama
PÇ-9Günümüz yönetim anlayışına uygun olan toplam kalite yönetimini sağlık sektörüne uygulayabilme
PÇ-10Sağlık kurumlarında kullanılan ve kullanılabilecek bilişim yöntemlerini geliştirebilme becerisine sahip olma
PÇ-11Sağlık kurumlarında ekonomik ve yönetim işleyişini bilme, değerlendirme
PÇ-12Sağlık kuruluşlarında planlama, örgütleme, koordinasyon, yürütme ve denetleyebilme işlevlerini becerebilme
PÇ-13Küresel sağlık sistemlerinde sağlık planlamaları, sağlık politikaları v.b. konularda bilgi sahibi olma ve Hasta sağlığı ve güvenliğine önem verme, ayrıca bu konudaki uygulamaların hukuksal sonuçlarını kavrayabilme
PÇ-14Sağlık kurum ve kuruluşlarındaki işletmecilik işlevleri hakkında yeterli bilgiye sahip olma
PÇ-15Sağlık kuruluşlarında maliyet yönetimiyle ilgili süreci öğrenme ve ilgili kayıtları yapabilme ve tek düzen hesap planını kullanarak muhasebe kayıtlarını yapabilme
PÇ-16Sigortacılık kavramı, sosyal güvenlik ve sağlık sistemleri, Genel Sağlık ve özel sağlık sigortası ve geri ödeme yöntemleri konularında bilgi sahibi olmak
Alan Yeterlilikleri
Bilgi 1-1-Alanında temel düzeyde bilgilere sahiptir.

Beceriler 1-1-Karar, uygulama ve davranışlarında işletmecilik ve yönetim alanına ilişkin edindiği bilgileri kullanma becerisine sahiptir.

2-2-Alana ilişkin bilgileri analiz etme, yorumlama ve değerlendirme becerisine sahiptir.

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 1-1-Kendisine verilen görev ve sorumlulukları yerine getirir.

2-2-Uygulamada karşılaşılan ya da öngörülemeyen sorunlar için ekip üyesi olarak sorumluluk alır.

Öğrenme Yetkinliği 1-1-Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.

2-2-Öğrenme gereksiniminin sürekliliğini kavradığını gösterir.

3-3-Öğrenme gereksinimlerine yönelik programlara katılıma açık olur.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik 1-1-Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır.

2-2-Çalışma arkadaşlarına yardıma yatkındır.

3-3-Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde (en az alanındaki bilgileri takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek kadar) yabancı dil bilgisine sahiptir.

4-4-Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

Alana Özgü Yetkinlik 1-1-Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır.

2-2-Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.

3-3-Değişime ve yeniliğe açıktır.

TYYÇ - Program Çıktıları Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
Bilgi
Beceriler
Bağımsız Çalışabilme ve
Sorumluluk Alabilme Yeteneği
Öğrenme Yetkinliği
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Alana Özgü Yetkinlik
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
1                
1                
2                
1                
2                
1                
2                
3                
1                
2                
3                
4                
1                
2                
3