Önlisans
İşletmecilik Meslek Yüksek Okulu
Sağlık Kurumları İşletmeciliği
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Ders - Program Çıktıları Matrisi

PÇ-1Etkin iletişim kurmada Türkçeyi ve gerektiği yerde diğer yabancı dilleri sözlü veya yazılı olarak etkili şekilde kullanabilme
PÇ-2Edindiği teorik bilgileri bireysel çalışma ve ekip çalışmalarında uygulama becerisine dönüştürebilme
PÇ-3Sağlık kurumlarında, iş ahlakı ve sosyal sorumluluk kavramlarını uygulayabilme becerisine sahip olma
PÇ-4Sağlık kurumlarında insan kaynakları yönetimi becerisini kazanmış olma
PÇ-5Sağlık kurumlarında iletişim teknikleri türlerini bilme ve bu teknik türleri analiz edip uygulayabilme.
PÇ-6Sağlık kurumlarında organizasyon ve yönetim hakkında yeterli bilgiye sahip olma.
PÇ-7Sağlık kurumlarında insan kaynaklarını verimli şekilde kullanabilme
PÇ-8Sağlık sektörünün yerel, ulusal ve uluslar arası toplumsal sorunlarını kavrama
PÇ-9Günümüz yönetim anlayışına uygun olan toplam kalite yönetimini sağlık sektörüne uygulayabilme
PÇ-10Sağlık kurumlarında kullanılan ve kullanılabilecek bilişim yöntemlerini geliştirebilme becerisine sahip olma
PÇ-11Sağlık kurumlarında ekonomik ve yönetim işleyişini bilme, değerlendirme
PÇ-12Sağlık kuruluşlarında planlama, örgütleme, koordinasyon, yürütme ve denetleyebilme işlevlerini becerebilme
PÇ-13Küresel sağlık sistemlerinde sağlık planlamaları, sağlık politikaları v.b. konularda bilgi sahibi olma ve Hasta sağlığı ve güvenliğine önem verme, ayrıca bu konudaki uygulamaların hukuksal sonuçlarını kavrayabilme
PÇ-14Sağlık kurum ve kuruluşlarındaki işletmecilik işlevleri hakkında yeterli bilgiye sahip olma
PÇ-15Sağlık kuruluşlarında maliyet yönetimiyle ilgili süreci öğrenme ve ilgili kayıtları yapabilme ve tek düzen hesap planını kullanarak muhasebe kayıtlarını yapabilme
PÇ-16Sigortacılık kavramı, sosyal güvenlik ve sağlık sistemleri, Genel Sağlık ve özel sağlık sigortası ve geri ödeme yöntemleri konularında bilgi sahibi olmak

Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
YSI1001                
YSI1002                
YSI1003                
YSI1004                
YIS1003                
YSI2001                
YSI2002                
MAR0013*                
IMY2003.                
YSI2004                
YSI2005                
YSI2006                
YSI2007                
YSI2008                
YSI2009                
YSI2010                
YSI2011                
YSI2012                
MAR0014                
YSI3003                
YSI3004                
YSI3005                
YSI3006                
YSI3001                
YSI3007                
YSI3008                
YSI3009                
YSI3010                
YSI3011                
YSI3012                
YSI3013                
YSI3014                
YSI3015                
YSI4001                
YSI4002                
YSI4003                
YSI4005                
YSI4004                
YSI4006                
YSI4007                
YSI4008                
YSI4009                
YSI4010                
YSI4011                
YSI4012                
YSI4013                
IMY4007                
YSI4014                
YDT4017                
YSI1008                
YSI1006                
YSI1007                
MAR0012                
YSI2013                
YSI2014                
YSI3016                
YSI3017                
IMY4003*                
YSI4015                
MAR0001                
MAR0002                
MAR0003                
MAR0004                
MAR0005                
MAR0006                
MAR0007                
MAR0008                
MAR0009                
MAR0010                
MAR0011                
MAR0015                
MAR0016                
MAR0017                
MAR0018                
MAR0019                
MAR0020                
MAR0021                
SA0001                
SA0002                
SA0003                
SA0004