Önlisans
Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu
Optisyenlik
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.

Optisyenlik Programı Ana Sayfası / Ders - Program Çıktıları Matrisi

Ders - Program Çıktıları Matrisi

PÇ-1Optisyenlik alanında, temel düzeyde kuramsal bilgilere sahip olur.
PÇ-2Optisyenlik alanı ile ilgili terimleri açıklar
PÇ-3Optisyenlik alanında temel düzeyde uygulamalı bilgiye sahip olur.
PÇ-4Optisyenlik alanında elde ettiği bilgiler doğrultusunda cihazlarla ilgili beklenmeyen bir durum ile karşılaştığında sorunları tanımlar.
PÇ-5Optisyenlik alanında eksik olan temel güvenlik eksikliklerini, sorunlarını tespit eder ve çözüm yollarını arar.
PÇ-6Optisyenlik alanında sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
PÇ-7Yaşam boyu öğrenme bilincine, öğrenme gereksinimlerini belirler ve bilgi kaynaklarına ulaşır.
PÇ-8Optisyenlik alanı ile ilgili konularda sahip olduğu teknolojik bilgi ve becerileri kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır.
PÇ-9Optisyenlik alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanır, herhangi bir sorun karşısında ekip üyesi olarak görev alır.
PÇ-10Birey ve halk sağlığı iş güvenliği ve çevre koruma konularında yeterli bilince sahiptir, çevreyi tehdit eden risklerin farkında olur, çevre ve insan sağlığı koruma kurallarına uyar.

Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10
OPT1005          
OPT1006          
OPT1003          
MBT4001          
OPT0015          
OPT0011          
OPT2001          
OPT2002          
OPT2003          
OPT2004          
OPT0018          
OPT0016          
OPT3001          
OPT3002          
OPT3003          
OPT3004          
OPT3005          
OPT3006          
OPT0020          
OPT0010          
OPT0013          
OPT0025          
OPT4001          
OPT4002          
OPT4003          
OPT4004          
OPT4005          
OPT4006          
OPT0017          
OPT0012          
OPT0026          
BİL1001          
OPT0019          
OPT0021          
OPT0022          
OPT0023          
OPT0024