Önlisans
Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu
Optisyenlik
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.

Optisyenlik Programı Ana Sayfası

Optisyenlik

Program Amacı Burslar Uluslararası İşbirliği
Kuruluş Katkı Payı Mezunların İstihdam Profilleri
Kazanılan Derece Çift Anadal - Yandal Üst Derece Programlara Geçiş
Öğretim Dili Staj Sunulan Olanaklar
Çalışma Şekli Ölçme ve Değerlendirme Program Etkinlikleri
Yerleşme Şartları Mezuniyet Koşulları İletişim Bilgileri


Program Amacı

 İki yıllık programın amacı; optisyen ünvanı ile çalışacak teknik elemanları yetiştirmek ve optik sektörüne kazandırmaktır.

 Bu programı tamamlayan öğrenciler, Temel Fizik ve Optik bilgisine sahip, optisyenlik ile ilgili araçların işleyişi hakkında bilgi sahibi olan ve bunları kullanabilen, ayrıca göz ve insan anatomisi hakkında yeterli bilgi sahibi, gözlük camı-çerçevesi seçim ve montajını kendisine iletilen verilere göre yapabilen ve bunun için gereken optik aletleri kullanabilen nitelikli bir optisyen olarak mezun olacaklardır.

Optisyenlik programının bir başka amacı ise optik konusunda hizmet veren bir işletmenin yönetimi planlayan, maliyet hesaplarını ve iş programlarını yapabilen, çeşitli ürünleri girişimcilik ruhuyla pazarlayabilen ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek yabancı dil düzeyine ulaşabilmiş, mesleğinin gerektirdiği toplumsal ve etik sorumluluklara sahip, mesleği ile ilgili sağlık tedbirlerini önemseyip, uygulayan optisyen mezunlar vermektir. 

Kuruluş

Optisyenlik programı 2015 yılında üniversitemiz Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde İncirli Yerleşkesi’nde kurulmuştur ve 2015-2016 Akademik Yılı başında, eğitime başlanmıştır. 

Kazanılan Derece

2 yıllık eğitim planında yer alan bütün dersleri başarıyla tamamlayan, en az 120 AKTS’ye sahip öğrencilere Optisyenlik alanında önlisans derecesi verilir. 

Öğretim Dili

 Türkçe

Çalışma Şekli

 Tam Zamanlı 

Yerleşme Şartları

 Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu programlarına ÖSYM tarafından yapılan Merkezî Yerleştirme Sınavı ile öğrenci alınır. Merkezî Yerleştirmede adaylar Sağlık Kurumları İşletmeciliği Programına, YGS puanları, yükseköğretim programları ile ilgili tercihleri ve bu programların kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak ÖSYM’ce yerleştirilir. Sağlık Kurumları İşletmeciliği Programına yerleştirilen öğrencilerin kayıtları ÖSYM’nin belirlediği takvim çerçevesinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılır. 

Çift Anadal - YandalStaj

İstanbul Kültür Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Programı öğrencilerinin; mesleklerinin sahadaki uygulama alanlarını görmek, eğitim sürecinde edindikleri bilgileri kullanabilmek amacıyla 40 iş günü süreyle staj yapma zorunlulukları vardır.

Ölçme ve Değerlendirme

Öğrencilere, kayıtlı oldukları her ders için aşağıdaki harf notlarından ve/veya simgelerden biri, dersin öğretim elemanı tarafından verilir:

A

A-

B+

B

B-

C+

C

C-

D+

D

D-

FD

FF

4.0

3.7

3.3

3

2.7

2.3

2.0

1.7

1.3

1.0

0.7

0.0

0.0

G: Yarıyıl sonu sınavına girmedi

P: Ders devam ediyor

R: Tekrar

E: Yarıyıl içi çalışmaları eksik

T: Transfer

V:Dersten çekilmiş

(2) Başarı notu olarak A, A-, B+, B, B-, C+, C notlarından birini alan öğrenci, o dersi başarmış sayılır. (3) Bir dersten C-, D+, D, D- notlarından birini alan öğrenci, o dersi şartlı başarmış sayılır. Öğrenci, bu notları aldığı yarıyılı tekrarlamak durumuna düşerse, bu derslerden başarısız sayılır. (4) Herhangi bir dersten FD ve FF notunu alan öğrenci, o dersten başarısız sayılır. FD notu; derse devam etmiş, ancak başarı sağlayamamış olan öğrenciye, FF notu ise; derse devam koşulunu yerine getirmemiş olan öğrenciye verilir. (5) Hastalık ve başka zorunlu nedenlerle, bir dersin yarıyıl sonu sınavına giremeyen öğrenciye G notu verilir. Bu not, öğrenciye mazeret sınavları sonucunda verilecek başarı notu ile değiştirilir. Mazeret sınavlarına girmeyen öğrencinin notu, FD’ye dönüşür. (6) Yarıyıl sonu sınavlarına girdiği halde, yarıyıl içi çalışmalarında eksiklikleri olan öğrenciye E notu verilir. Öğrenci, o dersin yarıyıl sonu sınavı tarihinden itibaren on gün içinde eksiklikleri tamamlamak zorundadır. Bu sürenin uzatılmasına, öğrencinin başvurusu ve ilgili öğretim elemanının onayı ile ilgili bölüm başkanı karar verir ve durumu Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirir. Bu süre içinde gerekli çalışmaları tamamlayan öğrenciye başarı notu verilir, tamamlayamayan öğrencinin notu ise FD’ye dönüşür. (7) V simgesi, dersten çekilen öğrenciye verilir. (8) R simgesi, tekrar edilen dersler için kullanılır. (9) Bir yarıyıldan daha fazla süren derslerden, bir sonraki yarıyılda devam edecek olanlara P simgesi; içinde bulunulan yarıyılda tamamlanmış olanlara başarı notlarından biri verilir. (10) Başka yükseköğretim kurumlarından geçiş yapmış öğrencilerin daha önce almış oldukları derslerden, ilgili mevzuat hükümleri uyarınca eşdeğerliği kabul edilenlere, T simgesi verilir. Lisans ve önlisans düzeyinde yürütülen kayıt, eğitim ve öğretim ve sınavlarda uygulanacak usul ve esaslar İstanbul Kültür Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği’nde belirlenmiştir.Mezuniyet Koşulları

Optisyenlik Programında mevcut olan toplam 120 AKTS karşılığı derslerin tümünü başarıyla tamamlayıp mezun olabilmeleri için öğrencilerin, 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmeleri gerekmektedir. Mezunların İstihdam Profilleri

Optisyen ünvanı ile programdan mezun olan öğrenciler kendi optik mağazalarını açabilecekleri gibi, optisyenlik müesseselerinde mesul müdür olarak da çalışabilirler. Ayrıca Optisyenler gözlük yapan ve satan işletmelerde de görev yapabilmektedirler

Üst Derece Programlara Geçiş

Meslek Yüksekokulları Programlarından mezun olan başarılı öğrencilerin, örgün öğrenim lisans programlarına dikey geçiş yapmaları ile ilgili Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ÖSYM tarafından yürütülmektedir.
 
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulumuz Optisyenlik programından mezun olan öğrencilerimizin yerleşebilecekleri lisans programı*:
 
*Fizik


Sunulan Olanaklar

Optik ve Optisyenlik laboratuvarları

Program Etkinlikleri

Sektörün lider kuruluş yönetici ve ortaklarından uygulamalı dersler ve staj olanakları.

İletişim Bilgileri

Program Başkanı
 
Öğr. Gör. Nahid Tekin
 
e-mail :n.tekin@iku.edu.tr
Tel : +90 (212) 498 43 25
Fax : (0212) 561 33 28
 
 
 
 
 
Program Danışmanı
Öğr. Gör. Gözde Kuzu
 
e-mail :g.kuzu@iku.edu.tr
Tel : +90 (212) 498 49 68
Fax : (0212) 561 33 28
 
 
 
Adres :  İstanbul Kültür Üniversitesi, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, İncirli Yerleşkesi, Yolbaşı S., 34147 Bakırköy/İstanbul.