Önlisans
Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu
Radyo ve Televizyon Teknolojisi
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.

Radyo ve Televizyon Teknolojisi Programı Ana Sayfası

Radyo ve Televizyon Teknolojisi

Program Amacı Burslar Uluslararası İşbirliği
Kuruluş Katkı Payı Mezunların İstihdam Profilleri
Kazanılan Derece Çift Anadal - Yandal Üst Derece Programlara Geçiş
Öğretim Dili Staj Sunulan Olanaklar
Çalışma Şekli Ölçme ve Değerlendirme Program Etkinlikleri
Yerleşme Şartları Mezuniyet Koşulları İletişim Bilgileri


Program Amacı

Programının amacı; teknolojik ve bilimsel gelişmelere paralel olarak, radyo ve televizyon alanında gerekli mesleki yeterlilikler ile ilgili bilgi, beceri ve çalışma disiplini ile donatılmış, etik değerlere ve sorumluluk bilincine sahip, teknolojik gelişmelere açık, görsel, işitsel ve yazılı medya kuruluşlarına sektörün ihtiyacı olan, nitelikli teknik yapım ve yayın meslek elemanları yetiştirmektir.


 

Kuruluş

İstanbul Kültür Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Radyo ve Televizyon Teknolojisi Programı 2002 - 2003 Eğitim-Öğretim yılında Eğitim hayatına başlamıştır. İlk olarak Üniversitemiz Şirinevler Yerleşkesi'nde faaliyete başlayan program, 2009 - 2010 Eğitim-Öğretim yılından itibaren İncirli Yerleşkesi'nde eğitim vermeye devam etmektedir. Program Başkanı  Öğr. Gör. Selin Okumuş'tur.

Kazanılan Derece

2 yıllık eğitim planında yer alan bütün dersleri başarıyla tamamlayan, en az 120 AKTS'ye sahip öğrencilere Radyo ve Televizyon Teknolojisi alanında önlisans derecesi verilir.

Öğretim Dili

Türkçe

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Yerleşme Şartları

  Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu programlarına ÖSYM tarafından yapılan Merkezî Yerleştirme Sınavı ile öğrenci alınır. Merkezî Yerleştirmede adaylar Radyo ve Televizyon Teknolojisi Programına, YGS puanları, yükseköğretim programları ile ilgili tercihleri ve bu programların kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak ÖSYM’ce yerleştirilir. Radyo ve Televizyon Teknolojisi Programına yerleştirilen öğrencilerin kayıtları ÖSYM’nin belirlediği takvim çerçevesinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılır.

  Ayrıca Radyo ve Televizyon Teknolojisi  Programına, Meslek Yüksekokullarından mezun olan başarılı öğrencilere ÖSYM tarafından yapılan DGS (Dikey Geçiş Sınavı) ile de öğrenci alınmaktadır.  Programa Dikey Geçiş yapabilecek öğrencilerin Ön Lisans Mezuniyet Alanları aşağıda belirtilmiştir:

Basın ve Yayın
Gazetecilik
İletişim
İletişim Bilimleri
İletişim Sanatları
İletişim Tasarımı
İletişim ve Tasarım
Medya ve İletişim
Medya ve İletişim Sistemleri
Radyo ve Televizyon
Radyo, Sinema ve Televizyon
Sinema ve Televizyon
Televizyon Haberciliği ve Programcılığı

Elektronik Mühendisliği
Elektronik Öğretmenliği
Elektronik ve Bilgisayar Öğretmenliği
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
Elektronik ve Haberleşme Öğretmenliği


 

 

Çift Anadal - YandalStaj

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Radyo ve Televizyon Teknolojisi öğrencilerinin ilgili alanlarda 40 iş günü staj yapma zorunluluğu vardır.

Ölçme ve Değerlendirme

Öğrencilere, kayıtlı oldukları her ders için aşağıdaki harf notlarından ve/veya simgelerden biri, dersin öğretim elemanı tarafından verilir:

A

A-

B+

B

B-

C+

C

C-

D+

D

D-

FD

FF

4.0

3.7

3.3

3

2.7

2.3

2.0

1.7

1.3

1.0

0.7

0.0

0.0

G: Yarıyıl sonu sınavına girmedi

P: Ders devam ediyor

R: Tekrar

E: Yarıyıl içi çalışmaları eksik

T: Transfer

V:Dersten çekilmiş

(2) Başarı notu olarak A, A-, B+, B, B-, C+, C notlarından birini alan öğrenci, o dersi başarmış sayılır. (3) Bir dersten C-, D+, D, D- notlarından birini alan öğrenci, o dersi şartlı başarmış sayılır. Öğrenci, bu notları aldığı yarıyılı tekrarlamak durumuna düşerse, bu derslerden başarısız sayılır. (4) Herhangi bir dersten FD ve FF notunu alan öğrenci, o dersten başarısız sayılır. FD notu; derse devam etmiş, ancak başarı sağlayamamış olan öğrenciye, FF notu ise; derse devam koşulunu yerine getirmemiş olan öğrenciye verilir. (5) Hastalık ve başka zorunlu nedenlerle, bir dersin yarıyıl sonu sınavına giremeyen öğrenciye G notu verilir. Bu not, öğrenciye mazeret sınavları sonucunda verilecek başarı notu ile değiştirilir. Mazeret sınavlarına girmeyen öğrencinin notu, FD’ye dönüşür. (6) Yarıyıl sonu sınavlarına girdiği halde, yarıyıl içi çalışmalarında eksiklikleri olan öğrenciye E notu verilir. Öğrenci, o dersin yarıyıl sonu sınavı tarihinden itibaren on gün içinde eksiklikleri tamamlamak zorundadır. Bu sürenin uzatılmasına, öğrencinin başvurusu ve ilgili öğretim elemanının onayı ile ilgili bölüm başkanı karar verir ve durumu Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirir. Bu süre içinde gerekli çalışmaları tamamlayan öğrenciye başarı notu verilir, tamamlayamayan öğrencinin notu ise FD’ye dönüşür. (7) V simgesi, dersten çekilen öğrenciye verilir. (8) R simgesi, tekrar edilen dersler için kullanılır. (9) Bir yarıyıldan daha fazla süren derslerden, bir sonraki yarıyılda devam edecek olanlara P simgesi; içinde bulunulan yarıyılda tamamlanmış olanlara başarı notlarından biri verilir. (10) Başka yükseköğretim kurumlarından geçiş yapmış öğrencilerin daha önce almış oldukları derslerden, ilgili mevzuat hükümleri uyarınca eşdeğerliği kabul edilenlere, T simgesi verilir. Lisans ve önlisans düzeyinde yürütülen kayıt, eğitim ve öğretim ve sınavlarda uygulanacak usul ve esaslar İstanbul Kültür Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği’nde belirlenmiştir.Mezuniyet Koşulları

Öğrencilerin, Radyo ve Televizyon Teknolojisi  Programda mevcut olan toplam 120 AKTS karşılığı derslerin tümünü başarıyla tamamlamak için 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmeleri gerekmektedir.

Uluslararası İşbirliği

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu öğrencileri Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Fort Hays State University ve  Ball State University ile yapılan eğitim işbirliği anlaşmaları çerçevesinde lisans tamamlama eğitimlerine devam edebilirler. Ayrıca Üniversitemizin ERASMUS ofisi vasıtasıyla, başarılı öğrencilerimizin Erasmus öğrenci hareketliliği ve Erasmus öğrenci staj hareketliliği programları ile yurtdışına gitmelerine fırsat verilmektedir.

Mezunların İstihdam Profilleri

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Radyo ve Televizyon Teknolojisi  Programından mezun olan öğrencilerimiz, medya kurum ve kuruluşlarında, prodüksiyon şirketlerinde yapım ve yayıncılıkla ilgili her türlü bilgiye ve deneyime sahip olacaklardır. Mezunlarımız, görsel ve işitsel medya kurum ve kuruluşlarında yönetmen, yapımcı, yapım- yönetim yardımcısı, görüntü yönetmeni, kameraman, kurgu operatörü, ses teknikeri, ışık teknikeri, resim seçici vb. işlerde çalışabilirler.

Üst Derece Programlara Geçiş

Meslek Yüksekokulları Programlarından mezun olan başarılı öğrencilerin, örgün öğretim lisans programlarına dikey geçiş yapmaları ile ilgili Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ÖSYM tarafından yürütülmektedir. Radyo ve Televizyon Teknolojisi Programı Mezunlarımız;Basın ve Yayın, Gazetecilik, İletişim, İletişim Bilimleri, İletişim Sanatları, İletişim Tasarımı, İletişim ve Tasarım, Medya ve İletişim, Medya ve İletişim Sistemleri, Radyo ve Televizyon, Radyo Sinema ve Televizyon, Sinema ve Televizyon, Televizyon Haberciliği ve Programcılığı Lisans Programları'na dikey geçiş yapabilirler.

Dikey Geçiş Yapan Bazı Öğrencilerimiz

Gülşah Çoban Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik

Selva Billur Şenol  İKÜ İletişim Tasarımı

Erdem Alkama İstanbul Üniversitesi Radyo TV Sinema

Figen Çağla Koptekin İKÜ İletişim Sanatları

Semih Yazıcı Marmara Üniversitesi Radyo TV Sinema 

 

Sunulan Olanaklar

Radyo ve Televizyon Teknolojisi Programında sektör deneyimi olan hocalarımız eşliğinde teorik bilginin yanı sıra uygulama ağırlıklı eğitim verilmektedir. Bu eğitim çerçevesinde öğrencilerin uygulama yapabilecekleri stüdyo, MAC labaratuvarı birlikte gerekli teknik ekipmanlar da Üniversitemizde mevcuttur. Ayrıca öğrencilerimiz her yıl yapılan konferans, söyleşi, film gösterimleri ile sinema ve televizyon sektöründeki önemli isimlerle buluşma imkânı bulmaktadır.

Program Etkinlikleri

Radyo ve Televizyon Teknolojisi Programı'nda sektör deneyimi olan, radyo, sinema ve televizyon piyasasında isim yapmış kişiler yıl içinde  konferans, söyleşi, workshop gibi etkinliklerle Üniversitemizde öğrencilerimizle biraraya gelmektedir. Ayrıca öğrencilerimiz yıl sonu düzenlenen Kariyer Planlama Günü'nde hem projelerini sergileme fırsatı bulurlar hem de alanlarıyla ilgili birçok kişi ile birayaya gelirler.Güz ve bahar yarıyılı sonunda ise öğrencilerimize yarıyıl not ortalamalarına göre Yüksek Onur ve Onur Belgesi verilir. Öğrencilerimiz Uluslararası ve Ulusal Kısa Film Festivallerinden de birçok ödül almaktadır. Programımızda kültürel ve teknik geziler de yapılmaktadır.  Bu etkinliklerden bazıları şunlardır:

*Belgesel Sinemada Zaman - Yön. Hakan Aytekin

*Bilişim Medyası - Yapımcı - Sunucu Dinçer Karaca

* "Denizden Gelen" Film Gösterimi ve Yön. Nesli Çölgeçen söyleşi

*Yüksek Onur ve Onur Belgesi Töreni

*2013 Geleneksel Mezunlar Günü

*2011 Kariyer Planlama Günü

*Türkan Şoray ile Söyleşi ve İmza Günü

*”EARLY BİRD” 6. Uluslararası Öğrenci Festivali  “Kâğıtçı” Jüri Özel Ödülünü Yön: Neriman Eldem

*7. Uluslararası Kar Film Festivali Reklâm kategorisi "Sigorta" Yön: Zeynep Dandin

*RATEM (Radyo Televizyon Yayıncıları  Meslek Birliği  tarafından düzenlenen 2013"Aklıma Bir Fikir Geldi" Üniversiteliler arası Korsanla Mücadele amaçlı İletişim Fikirleri Yarışması’nda Radyo ve Televizyon Teknolojisi Programı Öğrencimiz Umut Atakan “Korsana ROL Verme” çalışması ile birincilik  ödülü kazandı.

*Hazal Özüyılmaz  “Kan hastalıklarına ve kan bağışına farkındalık”  amacıyla bu yıl 2. düzenlenen Uluslararası Kan Film Festivali’nde “Hayallerimi Eksik Bırakma” isimli kısa film projesiyle 3.lük ödülüne layık görüldü.

 

İletişim Bilgileri

Radyo ve Televizyon Teknolojisi 1. sınıf ve 2, sınıf  Program Dan.Öğr. Gör. Selin Okumuş 0 (212) 498 49 59  s.altay@iku.edu.tr