Önlisans
İşletmecilik Meslek Yüksek Okulu
Grafik Tasarımı
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.

Grafik Tasarımı Programı Ana Sayfası

Grafik Tasarımı

Program Amacı Burslar Uluslararası İşbirliği
Kuruluş Katkı Payı Mezunların İstihdam Profilleri
Kazanılan Derece Çift Anadal - Yandal Üst Derece Programlara Geçiş
Öğretim Dili Staj Sunulan Olanaklar
Çalışma Şekli Ölçme ve Değerlendirme Program Etkinlikleri
Yerleşme Şartları Mezuniyet Koşulları İletişim Bilgileri


Program Amacı

Grafik tasarımı konusunda bilgi ve beceri ile donanmış, dünyanın güncel yapısıyla iletişim kurabilecek nitelikte grafik tasarımcı adayları yetiştirmektir.

Kuruluş

2008 yılında kurulan İstanbul Kültür Üniversitesi İşletmecilik Meslek Yüksekokulu Grafik Tasarım Programı,  ilk öğrencilerini 2008-2009 eğitim-öğretim döneminde almıştır ve ilk mezunlarını 2010 yılında vermiştir. 2008 yılında Şirinevler Yerleşkesi'nde faaliyete başlayan program, artan öğrenci sayısı ile birlikte 2009-2010 Eğitim Öğretim yılından itibaren İncirli Yerleşkesi'nde eğitim hayatına devam etmektedir.

Kazanılan Derece

 2 yıllık eğitim planında yer alan bütün dersleri başarıyla tamamlayan, en az 120 AKTS’ye sahip öğrencilere Grafik Tasarım alanında önlisans derecesi verilir.

Öğretim Dili

 Türkçe

Çalışma Şekli

 Tam zamanlı

Yerleşme Şartları

 İşletmecilik Meslek Yüksekokulu programlarına ÖSYM tarafından yapılan Merkezî Yerleştirme Sınavı ile öğrenci alınır. Merkezî Yerleştirmede adaylar Grafik Tasarım Programına, YGS puanları, yükseköğretim programları ile ilgili tercihleri ve bu programların kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak ÖSYM’ce yerleştirilir. Grafik Tasarım Programına yerleştirilen öğrencilerin kayıtları ÖSYM’nin belirlediği takvim çerçevesinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılır.
 
  Katkı Paylı %25 Burslu %50 Burslu %100 Burslu

2013 Taban Puanı  
339,600 177,381  302,100  398,150
2013 Taban Başarı Sırası        
Toplam Kontenjan 4 11 22 4   

 

Çift Anadal - YandalStaj

 İstanbul Kültür Üniversitesi Grafik Tasarım Programı öğrencilerinin; mesleklerinin sahadaki uygulama alanlarını görmek, eğitim sürecinde edindikleri bilgileri kullanabilmek amacıyla 40 iş günü süreyle staj yapma zorunlulukları vardır.

Ölçme ve Değerlendirme

Öğrencilere, kayıtlı oldukları her ders için aşağıdaki harf notlarından ve/veya simgelerden biri, dersin öğretim elemanı tarafından verilir:

A

A-

B+

B

B-

C+

C

C-

D+

D

D-

FD

FF

4.0

3.7

3.3

3

2.7

2.3

2.0

1.7

1.3

1.0

0.7

0.0

0.0

G: Yarıyıl sonu sınavına girmedi

P: Ders devam ediyor

R: Tekrar

E: Yarıyıl içi çalışmaları eksik

T: Transfer

V:Dersten çekilmiş

(2) Başarı notu olarak A, A-, B+, B, B-, C+, C notlarından birini alan öğrenci, o dersi başarmış sayılır. (3) Bir dersten C-, D+, D, D- notlarından birini alan öğrenci, o dersi şartlı başarmış sayılır. Öğrenci, bu notları aldığı yarıyılı tekrarlamak durumuna düşerse, bu derslerden başarısız sayılır. (4) Herhangi bir dersten FD ve FF notunu alan öğrenci, o dersten başarısız sayılır. FD notu; derse devam etmiş, ancak başarı sağlayamamış olan öğrenciye, FF notu ise; derse devam koşulunu yerine getirmemiş olan öğrenciye verilir. (5) Hastalık ve başka zorunlu nedenlerle, bir dersin yarıyıl sonu sınavına giremeyen öğrenciye G notu verilir. Bu not, öğrenciye mazeret sınavları sonucunda verilecek başarı notu ile değiştirilir. Mazeret sınavlarına girmeyen öğrencinin notu, FD’ye dönüşür. (6) Yarıyıl sonu sınavlarına girdiği halde, yarıyıl içi çalışmalarında eksiklikleri olan öğrenciye E notu verilir. Öğrenci, o dersin yarıyıl sonu sınavı tarihinden itibaren on gün içinde eksiklikleri tamamlamak zorundadır. Bu sürenin uzatılmasına, öğrencinin başvurusu ve ilgili öğretim elemanının onayı ile ilgili bölüm başkanı karar verir ve durumu Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirir. Bu süre içinde gerekli çalışmaları tamamlayan öğrenciye başarı notu verilir, tamamlayamayan öğrencinin notu ise FD’ye dönüşür. (7) V simgesi, dersten çekilen öğrenciye verilir. (8) R simgesi, tekrar edilen dersler için kullanılır. (9) Bir yarıyıldan daha fazla süren derslerden, bir sonraki yarıyılda devam edecek olanlara P simgesi; içinde bulunulan yarıyılda tamamlanmış olanlara başarı notlarından biri verilir. (10) Başka yükseköğretim kurumlarından geçiş yapmış öğrencilerin daha önce almış oldukları derslerden, ilgili mevzuat hükümleri uyarınca eşdeğerliği kabul edilenlere, T simgesi verilir. Lisans ve önlisans düzeyinde yürütülen kayıt, eğitim ve öğretim ve sınavlarda uygulanacak usul ve esaslar İstanbul Kültür Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği’nde belirlenmiştir.Mezuniyet Koşulları

 
 
Grafik Tasarım Programında mevcut olan toplam 120 AKTS karşılığı derslerin tümünü başarıyla tamamlayıp mezun olabilmeleri için öğrencilerin, 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmeleri gerekmektedir.


Uluslararası İşbirliği

 Eğitimlerine yurt dışında devam etmek isteyen mezunlarımız,  İstanbul Kültür Üniversitesi İşletmecilik Meslek YÜksekokulu'nun Kanada'da Centennial College ve ABD'de Fort Hayes State University ile yaptığı işbirliği doğrultusunda III. ve IV. yıl derslerini yurtdışında okuyarak lisans tamamlama programlarına katılabilmektedirler. Ayrıca öğrenciler ERASMUS aracılığıyla da yurt dışında lisans tamamlama ve staj olanağına sahiptirler.

Mezunların İstihdam Profilleri

 Bölümden mezun olan Grafik Tasarımcılar, reklâm ajansları, grafik sanat atölyeleri, basım ve yayım firmalarında görev alabilirler   
Tasarım, İllüstrasyon, Fotoğraf, Film, Tanıtım, Ambalaj, Endüstri ve yayın grafiği bölümlerinde çalışırlar. Diğer çalışma alanı ise yayıncılıktır
İstanbul Kültür Üniversitesi bu düşünceden yola çıkarak, sektörün bu ihtiyacına cevap vermek ve bu alanda nitelikli insan gücü yetiştirmek amacıyla İşletmecilik Meslek Yüksekokulu bünyesinde Grafik Tasarım Programı kurmuştur. Yüksekokulumuz Grafik Tasarım Programı öğrencilerini, özellikle piyasalara açılma konusunda sıkıntı çeken firmalarda istihdam edilmek üzere, mesleklerine dair profesyonel bir bakışa sahip, yaratıcı tasarımcılar olarak yetiştirmeyi amaçlamaktadır. 
 


Üst Derece Programlara Geçiş

 Lisans Eğitimine geçiş, 19.02.2002 tarih ve 24676 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Meslek Yüksekokulları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik" ile Yükseköğretim Kurulunun belirlediği uygulama esasları uyarınca, Meslek Yüksekokulları programlarından mezun olan başarılı öğrencilerin örgün öğretim lisans programlarına dikey geçiş yapmaları ile ilgili sınav ve yerleştirme işlemleri ÖSYM tarafından yürütülmektedir.
Grafik Tasarım Önlisans Programından mezun olan öğrencilerimiz mesleki eğitimlerini üst düzeye taşıyabilmek amacıyla ilgili lisans programlarına dikey geçiş yapabilmektedirler.
 
DİKEY GEÇİŞ ALANLARI
• Fotoğraf
• Fotoğraf ve Video
• Grafik
• Grafik Sanatlar ve Grafik Tasarım
• Grafik Sanatları
• Grafik Tasarım
• Grafik Tasarımı
• Görsel İletişim Tasarımı
• İletişim Tasarımı
• İletişim ve Tasarım


Sunulan Olanaklar

Öğrencilerimize eğitim dönemleri içerisinde teorik dersler yanında ağırlıklı olarak aldıkları teknik çizim derslerini, MAC Labaratuvarları ve özel çizim masalı dersliklerde yapabilme olanakları sunulmaktadır. 

Program Etkinlikleri


 

 

İletişim Bilgileri

Program Başkanı: Öğr. Gör. Mehmet Saka 0212 498 49 35  e-mail: m.saka@iku.edu.tr
Program Danışmanı: Öğr.Gör. Emin Sansarcı 0212 498 49 38 e-mail: e.sansarci@iku.edu.tr