Önlisans
Adalet Meslek Yüksek Okulu
Adalet Meslek Yüksek Okulu
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.

Adalet Meslek Yüksek Okulu Programı Ana Sayfası

Adalet Meslek Yüksek Okulu

Program Amacı Burslar Uluslararası İşbirliği
Kuruluş Katkı Payı Mezunların İstihdam Profilleri
Kazanılan Derece Çift Anadal - Yandal Üst Derece Programlara Geçiş
Öğretim Dili Staj Sunulan Olanaklar
Çalışma Şekli Ölçme ve Değerlendirme Program Etkinlikleri
Yerleşme Şartları Mezuniyet Koşulları İletişim Bilgileri


Program Amacı

İstanbul Kültür Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu’nun kuruluş amacı, Adalet Bakanlığı’nın çeşitli birimlerinde ihtiyaç duyulan nitelikli ara insan gücünün yetiştirilmesi ve Bakanlık Teşkilatı’nda görev almış personele hizmet içi eğitim sağlanmasıdır.  Ülkemizde adliye teşkilatında çalışan, hakimlik ve savcılık birimlerinde “kalem” olarak adlandırılan birimlerde, hukuk eğitimi almış adalet meslek yüksek okulu mezunlarıyla işler daha çabuk, daha düzgün ilerleyecektir.  Adalet Meslek Yüksekokulumuz, çağdaş ve evrensel değerler ışığında, yargı örgütü başta olmak üzere tüm sektörlerin temel hukuk bilgisine sahip, teorik altyapısı olan, uygulamayı bilen, teknolojiyi takip eden, demokratik ve sosyal bir hukuk devletinin gereği olan insan haklarına saygılı ve devletimizin temel değerlerini gözeterek hareket eden nitelikli bireyler yetiştirmek suretiyle ülkemizde adaletin gerçekleşmesine katkıda bulunmayı hedeflemektedir.

Kuruluş

2011 yılında İstanbul kültür Üniversitesi'ne bağlı olarak açılan Adalet Meslek Yüksek Okulu 2012-2013 Eğitim Öğretim yılından itibaren eğitim vermeye devam etmektedir.

Kazanılan Derece

Ön Lisans Mezunu

Öğretim Dili

Türkçe

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Yerleşme Şartları

Adalet Meslek Yüksek Okulu'na ÖSYM tarafından yapılan Merkezi Yerleştirme Sınavı ile   öğrenci alınır. Programa her yıl 80 öğrenci kabul edilmektedir.


Program Adı 2017 Kontenjan 2016 Başarı Sırası 2016 Taban Puanı 2017 Ücret
Adalet (Tam Burslu) 8 182000 378,2854 Ücretsiz
Adalet (%50 Burslu) 20 567000 314,1049 9900
Adalet (%25 Burslu) 22 1334000 240,5929 14850
Adalet (Ücretli) 30 1781000 196,935 19800

 

Çift Anadal - YandalStaj

İstanbul Kültür Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu öğrencileri isteğe bağlı olarak İstanbul Kültür Üniversitesi Staj Yönergesi’nde öngörülen kurallara göre staj yapabilirler. Stajlar, Adalet Bakanlığı’nın adli, idari, askeri, yargı yerlerinin, bankaların ve noterlerin hukukla ilgili servislerinde yapılacaktır.

Ölçme ve Değerlendirme

Öğrencilere, kayıtlı oldukları her ders için aşağıdaki harf notlarından ve/veya simgelerden biri, dersin öğretim elemanı tarafından verilir:

A

A-

B+

B

B-

C+

C

C-

D+

D

D-

FD

FF

4.0

3.7

3.3

3

2.7

2.3

2.0

1.7

1.3

1.0

0.7

0.0

0.0

G: Yarıyıl sonu sınavına girmedi

P: Ders devam ediyor

R: Tekrar

E: Yarıyıl içi çalışmaları eksik

T: Transfer

V:Dersten çekilmiş

(2) Başarı notu olarak A, A-, B+, B, B-, C+, C notlarından birini alan öğrenci, o dersi başarmış sayılır. (3) Bir dersten C-, D+, D, D- notlarından birini alan öğrenci, o dersi şartlı başarmış sayılır. Öğrenci, bu notları aldığı yarıyılı tekrarlamak durumuna düşerse, bu derslerden başarısız sayılır. (4) Herhangi bir dersten FD ve FF notunu alan öğrenci, o dersten başarısız sayılır. FD notu; derse devam etmiş, ancak başarı sağlayamamış olan öğrenciye, FF notu ise; derse devam koşulunu yerine getirmemiş olan öğrenciye verilir. (5) Hastalık ve başka zorunlu nedenlerle, bir dersin yarıyıl sonu sınavına giremeyen öğrenciye G notu verilir. Bu not, öğrenciye mazeret sınavları sonucunda verilecek başarı notu ile değiştirilir. Mazeret sınavlarına girmeyen öğrencinin notu, FD’ye dönüşür. (6) Yarıyıl sonu sınavlarına girdiği halde, yarıyıl içi çalışmalarında eksiklikleri olan öğrenciye E notu verilir. Öğrenci, o dersin yarıyıl sonu sınavı tarihinden itibaren on gün içinde eksiklikleri tamamlamak zorundadır. Bu sürenin uzatılmasına, öğrencinin başvurusu ve ilgili öğretim elemanının onayı ile ilgili bölüm başkanı karar verir ve durumu Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirir. Bu süre içinde gerekli çalışmaları tamamlayan öğrenciye başarı notu verilir, tamamlayamayan öğrencinin notu ise FD’ye dönüşür. (7) V simgesi, dersten çekilen öğrenciye verilir. (8) R simgesi, tekrar edilen dersler için kullanılır. (9) Bir yarıyıldan daha fazla süren derslerden, bir sonraki yarıyılda devam edecek olanlara P simgesi; içinde bulunulan yarıyılda tamamlanmış olanlara başarı notlarından biri verilir. (10) Başka yükseköğretim kurumlarından geçiş yapmış öğrencilerin daha önce almış oldukları derslerden, ilgili mevzuat hükümleri uyarınca eşdeğerliği kabul edilenlere, T simgesi verilir. Lisans ve önlisans düzeyinde yürütülen kayıt, eğitim ve öğretim ve sınavlarda uygulanacak usul ve esaslar İstanbul Kültür Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği’nde belirlenmiştir.Mezuniyet Koşulları

Eğitim Öğretim dönemlerini en az 2.00 GNO ile tamamlayan öğrenciler Adalet Meslek Yüksek Okulu'ndan mezun olurlar.

Uluslararası İşbirliğiMezunların İstihdam Profilleri

Adalet Meslek Yüksekokulu mezunları Adalet Bakanlığı teşkilatında mahkeme yazı işleri müdürü, mahkeme katibi, kalem müdürü, icra memuru ya da müdürü ve cezaevlerinin idari kadrolarında müdür, gardiyan gibi görevlerde istihdam edilmektedir. Ayrıca, bankacılık ve finans sektöründe çeşitli kamu kurumları ve özel kuruluşların hukuk servislerinde de mezunlar iş olanağı bulabilmektedirler. Adalet meslek yüksekokulu mezunları ayrıca hukuk ofislerinde avukat yardımcısı ya da takip elemanı olarak çalışabilmektedirler. Sayılan iş alanları dışında Adalet Meslek Yüksekokulu mezunlarının KPSS’de başarı göstermek suretiyle birçok kamu kurum ve kuruluşlarında da görev almaları olanaklıdır

Üst Derece Programlara Geçiş

Adalet Meslek Yüksek Okulu'ndan mezun olan öğrenciler Dikey Geçiş Sınavı ile hukuk fakültelerine girebilecekleri gibi Anadolu Üniversitesi'nde Kamu Yönetimi Bölümün'e sınavsız geçme imkanına da kavuşacaklardır.

Sunulan Olanaklar

İstanbul Kültür Üniversitesi Adalet Meslek Yüksek Okulu Şirinevler Kampüsünde eğitim öğretim hayatına başlamıştır. Kampüs içinde amfiler, derslikler, mahkeme salonu, bilgisayar laboratuarı, kütüphane ve modern eğitim için gerekli her türlü araç ve gereç mevcuttur.

 

Program Etkinlikleri

Adalet Meslek Yüksek Okulu'nda eğitim ve öğretim sadece teoride kalmayıp kampüs içinde yer alan mahkeme salonunda kurgusal duruşma yarışmaları ile uygulamaya yönelik de bilgiler verilmektedir. Düzenlenen konferans ve seminerlerle öğrencilerle yargı mensupları yanyana getirilmektedir.

İletişim Bilgileri


Adalet Meslek Yüksekokul Sekreterliği

Telefon           : (0212) 498 45 15

Faks               : (0212) 452 44 86

E-Mail             : amyo@iku.edu.tr

Adres             : E-5 Karayolu üzeri, Eski Londra Asfaltı, Şirinevler Yerleşkesi,

                          34191 Şirinevler/İSTANBUL