Lisansüstü
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Türk Dili ve Edebiyatı (Doktora)
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Program Ders Planı


AKTS=Avrupa Kredi Transfer Sistemi
T=Teori, U=Uygulama, L=Laboratuar
Z=Zorunlu, SA=Seçmeli Alan, SAD=Seçmeli Alan Dışı

1.Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T/U/L AKTS
TDED1001 SEMİNER Z 3/0/0 4
TDED1002 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE YAYIN ETİĞİ Z 3/0/0 5
  Seçmeli Alan 21
AKTS Kredi Toplamı 30
Not :TDED0YYY kodlu derslerden en az 30 AKTS'lik ders seçilerek listeye eklenir.
2.Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T/U/L AKTS
  Seçmeli Alan 30
AKTS Kredi Toplamı 30
Not :TDED0YYY kodlu derslerden en az 30 AKTS'lik ders seçilerek listeye eklenir.
3.Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T/U/L AKTS
TDED0099 Yeterlilik Sınavı Z 0/0/0 30
  Seçmeli Alan 30
AKTS Kredi Toplamı 60
Not :Öğrencinin yeterlilik sınavına girebilmesi için, en az 60 AKTS'yi başarılı olarak tamamlaması gerekmektedir.
4.Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T/U/L AKTS
TDED0100 Tez Z 0/0/0 30
  Seçmeli Alan 30
AKTS Kredi Toplamı 60
Not :Öğrencinin doktora tez çalışmasına başlayabilmesi için Yeterlilik Sınavından başarılı olmak şartıyla, en az 90 AKTS'yi başarılı olarak tamamlaması gerekmektedir.
5.Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T/U/L AKTS
TDED0100 Tez Z 0/0/0 30
AKTS Kredi Toplamı 30
6.Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T/U/L AKTS
TDED0100 Tez Z 0/0/0 30
AKTS Kredi Toplamı 30
7.Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T/U/L AKTS
TDED0100 Tez Z 0/0/0 30
AKTS Kredi Toplamı 30
8.Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T/U/L AKTS
TDED0100 Tez Z 0/0/0 30
AKTS Kredi Toplamı 30
Seçmeli Alan Dersleri
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T/U/L AKTS
TDED0001 Harezm-Altınordu Sahası Metin İncelemeleri SA 3/0/0 9
TDED0002 Çağdaş Kuzey Grubu Türk Lehçeleri SA 3/0/0 9
TDED0003 Eski Uygur Türkçesi Metin İncelemeleri SA 3/0/0 9
TDED0004 Anlam Bilimi SA 3/0/0 9
TDED0005 Türkçenin Karşılaştırmalı Söz Dizimi SA 3/0/0 9
TDED0006 Oğuz Grubu Türk Lehçeleri SA 3/0/0 9
TDED0007 Türkçenin Karşılaştırmalı Ekleşme Bilgisi SA 3/0/0 9
TDED0008 Türkçenin Söz Varlığı SA 3/0/0 9
TDED0009 Çağdaş Türk Lehçelerinin Karşılaştırmalı Grameri SA 3/0/0 9
TDED0010 Doğu Türkçesi Çağdaş Metinler SA 3/0/0 9
TDED0011 Türk Lehçelerinin Karşılaştırmalı Ses Bilgisi SA 3/0/0 9
TDED0012 Çağatay Türkçesi ve Edebiyatı SA 3/0/0 9
TDED0013 Türkçede Kalıp Yapı Oluşumu ve Kullanımı SA 3/0/0 9
TDED0014 Sözlük Bilimi ve Köken Bilgisi SA 3/0/0 9
TDED0015 Klasik Türk Edebiyatı Mensur Metin İncelemeleri SA 3/0/0 9
TDED0016 Karşılaştırmalı Tasavvuf Edebiyatı İncelemeleri SA 3/0/0 9
TDED0017 Eleştirel Metin Okuma ve Metin Neşri SA 3/0/0 9
TDED0018 Klasik Türk Şiiri Üslup Araştırmaları SA 3/0/0 9
TDED0019 Şerh Edebiyatı ve Tasavvufi Şiir Şerhleri SA 3/0/0 9
TDED0020 Türk-Fars Kültür Coğrafyası ve Klasik Türk Edebiyatı SA 3/0/0 9
TDED0021 Mecmualar SA 3/0/0 9
TDED0022 Türk Mesnevi Edebiyatı SA 3/0/0 9
TDED0023 Klasik Dönem Türk Dünyası Edebiyatları SA 3/0/0 9
TDED0024 Tezkireler SA 3/0/0 9
TDED0025 Türk Halk Edebiyatında Nesir SA 3/0/0 9
TDED0026 Halk Bilimi Kuramları ve Araştırma Yöntemleri Tarihi SA 3/0/0 9
TDED0027 Türk Mitolojisi SA 3/0/0 9
TDED0028 Efsane ve Masal Araştırmaları SA 3/0/0 9
TDED0029 Halk Edebiyatında Geleneksel Anlatım Kalıpları SA 3/0/0 9
TDED0030 Türk Dünyası Halk Edebiyatları Üzerinde Mukayeseli Çalışmalar SA 3/0/0 9
TDED0031 Halk Kültürü İncelemeleri SA 3/0/0 9
TDED0032 Türk Halk Hikayeleri SA 3/0/0 9
TDED0033 Türk Halk Edebiyatında Dinî-Tasavvufi Şiir SA 3/0/0 9
TDED0034 Aşık Tarzı Şiir Geleneği SA 3/0/0 9
TDED0035 Elektronik Ortamda Halkbilimi ve Halk Edebiyatı SA 3/0/0 9
TDED0036 Menakıpnamelerin Motif Yapısı SA 3/0/0 9
TDED0037 Edebiyat Kuramları ve Eleştiri SA 3/0/0 9
TDED0038 Tanzimat’tan Cumhuriyete Türk Şiiri SA 3/0/0 9
TDED0039 Tür ve Şekil Bilgisi SA 3/0/0 9
TDED0040 Tanzimat’tan Cumhuriyete Hikâye ve Roman I SA 3/0/0 9
TDED0041 Şiir Çözümleme Yöntemleri SA 3/0/0 9
TDED0042 Cumhuriyet Döneminde Hikâye ve Roman SA 3/0/0 9
TDED0043 Modern Türk Edebiyatında Eleştiri SA 3/0/0 9
TDED0044 Tanzimat’tan Cumhuriyete Hikâye ve Roman II SA 3/0/0 9
TDED0045 Cumhuriyet Dönemi Türk Şiiri SA 3/0/0 9
TDED0046 Edebiyat ve Estetik SA 3/0/0 9
TDED0047 Modern Türk Tiyatrosu SA 3/0/0 9
TDED0048 Çeviri ve Edebiyat SA 3/0/0 9
TDED0049 Görsel Sanatlar ve Edebiyat SA 3/0/0 9
TDED0YYY Seçmeli Alan SA 0/0/0 30