Lisansüstü
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Endüstri ve Örgüt Psikolojisi (Tezli)
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Ders - Program Çıktıları Matrisi

PÇ-1İş yaşamında insan konusunda edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek ve alana ilişkin orijinal fikirler geliştirebilmek.
PÇ-2İş yaşamında insanı anlamanın disiplinler arası bilgisine sahip olmak ve konusuyla ilgili uygulamaları değerlendirebilmek.
PÇ-3Bir sosyal sistem olarak çalışma ortamındaki etkileşim biçimleri ve çatışma yönetimine ilişkin dinamikleri kavramak ve bu konuda duyarlılık kazanmak.
PÇ-4Çalışma ortamının kalitesini yükseltecek kuramsal bilgi ve beceriler edinmek.
PÇ-5İşletme etiği bilinci geliştirmek.
PÇ-6İş dünyasında çeşitli işletme uygulamaları ve yönetim biçimlerinin insan üzerindeki etkilerini kavramak.
PÇ-7Çalışma yaşamında araştırma modeli geliştirme,veri toplama ve veri analiz etme bilgi ve becerisi kazanmak.
PÇ-8Uygulama modelleri geliştirebilme ve mevcut modelleri eleştirebilme yeteneği geliştirmek.
PÇ-9Endüstri ve Örgüt Psikolojisinin kuramsal bilgilerini kullanarak İnsan Kaynakları Yönetimi ile ilgili alt sistemler önerebilmek.
PÇ-10İnsan psikolojisinin işletme yaşamı üzerindeki etkilerine ilişkin içgörü kazanmak.

Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10
PSKY1000          
PSKY1001          
PSKY1002          
PSKY1003          
PSKY1004          
PSKY1005          
PSKY1006          
PSKY2000          
PSKY2001          
PSKY2002          
PSKY2003          
PSKY2004          
PSKY2005          
PSKY2006          
PSKY2007          
PSKY3000