Lisansüstü
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Endüstri ve Örgüt Psikolojisi (Tezli)
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Program Ders Planı


AKTS=Avrupa Kredi Transfer Sistemi
T=Teori, U=Uygulama, L=Laboratuar
Z=Zorunlu, SA=Seçmeli Alan, SAD=Seçmeli Alan Dışı

1.Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T/U/L AKTS
PSKY1000 E/Ö Psikolojisinde Veri Analizi ve Araşt. Yönt. I Z 3/0/0 9
PSKY1005 İş Etiği DE 3/0/0 7
AKTS Kredi Toplamı 9
2.Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T/U/L AKTS
PSKY2000 E/Ö Psikolojisinde Veri Analizi ve Araşt. Yönt. II Z 3/0/0 9
PSKY2007 Seminer Z 3/2/0 7
AKTS Kredi Toplamı 16
3.Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T/U/L AKTS
PSKY3000 Tez Z 3/0/0 30
AKTS Kredi Toplamı 30
4.Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T/U/L AKTS
PSKY3000 Tez Z 3/0/0 30
AKTS Kredi Toplamı 30
Seçmeli Alan Dersleri
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T/U/L AKTS
PSKY1001 İşletme Psikolojisi SA 3/0/0 7
PSKY1002 Örgüt Kuramı SA 3/0/0 7
PSKY1003 Genel Psikoloji SA 3/0/0 7
PSKY1004 İşletmelerde İletişim ve Çatışma Yönetimi SA 3/0/0 7
PSKY1006 Kültür ve Liderlik SA 3/0/0 7
PSKY2001 Çalışma İlişkilerinin Evrimi SA 3/0/0 7
PSKY2002 İşletmelerde Yenilik ve Yaratıcılık Yönetimi SA 3/0/0 7
PSKY2003 Performans Yönetimi SA 3/0/0 7
PSKY2004 İleri Veri Analiz Teknikleri SA 3/0/0 7
PSKY2005 Kişilik ve Örgütsel Davranış SA 3/0/0 7
PSKY2006 Stratejik Yönetim SA 3/0/0 7