Lisansüstü
Sosyal Bilimler Enstitüsü
İşletme Doktora
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.

İşletme Doktora Programı Ana Sayfası / Ders - Program Çıktıları Matrisi

Ders - Program Çıktıları Matrisi

PÇ-1Matematik, fen ve sosyal bilgilerini sistematik bir biçimde üst düzey araştırma yöntemlerini kullanarak kritik edebilecek, alternatifler geliştirebilecek becerileri kazanacaktır.
PÇ-2İşletme yönetimine temel oluşturan diğer disiplinlerle(ekonomi, sosyoloji, psikoloji, sayısal bilimler v.s.) ilişkin temel bilgileri özgün olarak tasarlayabilecek, oluşturabilecek ve yaratıcı değerlendirmeler yapabilecektir.
PÇ-3İşletme işlevleri ve yönetimi alanında (yönetim, üretim, pazarlama, muhasebe, finans, İKY, davranış, v.s.) temel bilgiler ve bu alanlar arasındaki ilişkileri kapsayan teorik tartışmaları derinleştirebilecek, yaratıcı açılımlar yapabilecek sistematik biçimde bilime yenilik getiren yeni ve karmaşık eleştirel analizini yapabilecek becerileri kazanacaktır..
PÇ-4Tanımlanmış bir hedef doğrultusunda işletme işlevleri ile ilgili bir süreci her aşamasında özgün bir şekilde planlamayı, tasarlamayı, yaratabilmeyi ve değerlendirebilmeyi becerebilecektir.
PÇ-5İşletme ile ilgili alanlarda faaliyetleri ve ilişkileri tanımlayabilecek, sistematik ve bilimsel araştırmalar yaparak değerleyebilecek, çözüm önerileri yapabilecek ve gerekli kritik kararları verebilecektir. (critical thinking).
PÇ-6İşletme alanında kazanılan teorik ve pratik bilgi ve becerileri araştırma, uygulama ve saha analizlerinde nasıl kullanıldığını belirleyebilecek, uyarlayabilecek, analiz edebilecek, birleştirebilecek; kritik karar verebilecek ve senteze ulaşarak uygulayabilecektir. (analytic skills).
PÇ-7İşletme alanında bilimsel yayın yapabilecek, didplinlerarası sorun çözebilecek, yaratıcı ve eleştirel düşünme yetkinliği kazanabilecektir.(communicative skills).
PÇ-8İşletme ve multidisipliner alanlarda bireysel ve takım içinde sosyal ilişkileri yönlendirebilecek, liderlik yapabilecek, özgün görüşleri açıklama ve savunmada yetkinlikler kazanmış olacaktır.
PÇ-9Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olarak,toplumsal ve bilimsel olayları değerleyebilecek ve etik konularda çözüm üretebilecek becerileri kazanacaktır.
PÇ-10Mesleki alanında bilimsel temelli akademik çalışmalarında sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisini kazanacaktır.

Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10
ISLD 2006          
ISLD1001          
ISLD1002          
ISLD1003          
ISLD1004          
ISLD2001          
ISLD2002          
ISLD2003          
ISLD3001          
ISLD4001