Lisansüstü
Sosyal Bilimler Enstitüsü
İşletme Uzaktan Eğitim
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.

İşletme Uzaktan Eğitim Programı Ana Sayfası

İşletme Uzaktan Eğitim

Program Amacı Burslar Uluslararası İşbirliği
Kuruluş Katkı Payı Mezunların İstihdam Profilleri
Kazanılan Derece Çift Anadal - Yandal Üst Derece Programlara Geçiş
Öğretim Dili Staj Sunulan Olanaklar
Çalışma Şekli Ölçme ve Değerlendirme Program Etkinlikleri
Yerleşme Şartları Mezuniyet Koşulları İletişim Bilgileri


Program Amacı

 
İşletme Bölümü’nün misyonu; küresel ve yerel düzeyde gerek özel gerekse kamu sektörüne yönelik işletmelerin ihtiyaç duyduğu, bilgi düzeyi yüksek, kültürel ve sosyal yönden donanımlı, özgür düşünebilen, teori ile pratiği birleştirebilen nitelikli bireyler yetiştirmek; evrensel değerler ışığında eleştirel bilgiyi üretmek; çağdaş eğitim ve öğretim teknikleri yoluyla öğrencilerin yetenek ve becerilerini geliştirmelerine yardımcı olacak ortamı sağlamak olup, Uzaktan Eğitim; öğrenci ve öğretim elemanının aynı fiziksel ortamda bulunmadığı, internet ortamında eğitim, araştırma, tartışmanın gerçekleştirildiği, yer ve zaman açısından  bağımsız çağdaş/zamanın ruhuna uygun bir eğitim sistemidir.


Kuruluş

 
E-MBA Programı, ilk olarak 2012-2013 Akademik Yılı Güz Yarıyılından itibaren faaliyet göstermektedir. Öğrencilerimiz derslere başlamıştır. Öğrencilerimiz dersleri Cats Platformu üzerinden izleyecektir. www.cats.iku.edu.tr


Kazanılan Derece

 
Bölümden mezun olan öğrencilerimize, Uzaktan Eğitim İşletme Yüksek Lisans diploması verilmektedir.


Öğretim Dili

Türkçedir.

Çalışma Şekli

 
Tezli programda 4 yarıyıl vardır ve her yarıyıl 14 haftalık öğretimi/tez yazımını kapsar.
 
İlk 2 yarıyılda(1.ve 2.Yarıyıl) öğrenci, her yarıyıl 5 ders olmak üzere 10 ders alır. Bu öğrenim yarıyıllarının sonunda alınan derslerin sınavları yapılır.
 
Ders’ler haftada; 2 saat eşzamansız(asenkron); 1 saat eşzamanlı(senkron) olarak toplam 3 saat olarak yapılır.
 
Eşzamansız(asenkron) derslerde, daha önce belirtildiği gibi, öğrenci istediği zamanda, süreye ve zamana bağlı olmaksızın, öğretim üyesinin sözkonusu haftada yüklemiş bulunduğu kaynaklara WEB ortamında erişerek çalışmasını yürütür.
 
Eşzamanlı(senkron) dersler haftada bir defa 1 saat süre ile, yine WEB ortamında oluşturulan “Sanal Sınıf” da öğretim üyesi ve öğrencilerin katılımı ile yapılır. Bu ders genel olarak sözkonusu haftada daha önce yüklenmiş asenkron derslerin tekrarı, tartışılması, ve öğrencilerin sorularını cevaplama şeklinde yürütülür.
 
Arasınavlar öğretim üyesinin takdirindedir. Öğretim üyesi önceden belirlediği programa uygun olarak   elektronik ortamda sınav/ödev, veya her ikisini uygulayarak; veya başka bir yöntem ile arasınavı gerçekleştirir.
 
Final sınavı, belirlenen bir merkez’de(İKÜ kampüsleri veya belirlenen başka bir merkez), öğretim üyesi ve yardımcıları nezaretinde yazılı olarak gerçekleştirilir.Yarıyıl sonunda son dersten sonraki 3. ve/veya 4. Hafta sonlarında (Cumartesi-Pazar) sınavlar yapılır. Sınavlar(5 ders sınavı) aynı haftasonu veya takibeden haftasonlarında olmaktadır. Öğrenciler bu sınavlara belirlenen ve duyurulan zamanlarda kendi imkanları ile katılmak ve başarılı olmak zorundadır.
Son 2 yarıyılda(3. ve 4. Yarıyıl) öğrenci bir öğretim üyesi yardımı ile “tez” ini hazırlar.


Yerleşme Şartları

Programa kayıt olabilmek için YÖK ün belirlediği ve İKÜ Sosyal Bilimler Enstitüsünce belirlenen koşullara sahip olmak gerekir. Bu konuda güncel uygulamalar için İKÜ Sosyal Bilimler Enstitüsünden (Tel:0212-4984665) ve/veya İKÜ-UZEMER’den(Tel:0212-4984400; e-Mail: uzemer@iku.edu.tr ) bilgi almanız gerekmektedir.

Çift Anadal - Yandal

 
Programın Çift Anadalı ve Yandalı Yoktur.


Staj

Programda Staj zorunluluğu aranmamaktadır.

Ölçme ve Değerlendirme


Öğrencilere, kayıtlı oldukları her ders için aşağıdaki harf notlarından ve/veya simgelerden biri, dersin öğretim elemanı tarafından verilir:

A

A-

B+

B

B-

C+

C

C-

D+

D

D-

FD

FF

4.0

3.7

3.3

3

2.7

2.3

2.0

1.7

1.3

1.0

0.7

0.0

0.0


G: Yarıyıl sonu sınavına girmedi

Y: Yeterli

P: Ders devam ediyor

R: Tekrar

N: Kredisiz ders

E: Yarıyıl içi çalışmaları eksik

Z: Yetersiz

T: Transfer

V:Dersten çekilmiş

Başarı notu olarak A, A-, B+, B, B-, C+, C notlarından birini alan öğrenci, o dersi başarmış sayılır. Bir dersten C-, D+, D, D- notlarından birini alan öğrenci, o dersi şartlı başarmış sayılır. Öğrenci, bu notları aldığı yarıyılı tekrarlamak durumuna düşerse, bu derslerden başarısız sayılır. Herhangi bir dersten FD ve FF notunu alan öğrenci, o dersten başarısız sayılır. FD notu derse devam etmiş, ancak basarı sağlayamamış olan öğrenciye, FF notu ise derse devam koşulunu yerine getirmemiş olan öğrenciye verilir. Lisans ve önlisans düzeyinde yürütülen kayıt, eğitim ve öğretim ve sınavlarda uygulanacak usul ve esaslar İstanbul Kültür Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği’nde belirlenmiştir.


Mezuniyet Koşulları

 
E-MBA dersyükü (Tezli) YÖK Koşulları aşağıdaki gibidir:
-         Ders yükü : 60 AKTS
-         Tez         : 60 AKTS
-         TOPLAM : 120 AKTS dir.
Bu bağlamda öğrencinin e-MBA programı boyunca genel olarak işyükü ise aşağıdaki gibidir:
-       Öğrenci İşyükü (Ders İzleme, Video Konferans, Ödev, Sınav, Hazırlık, Çalışma) = 60 AKTS
-       Öğrenci Tez hazırlaması = 60 AKTS
-       Toplam Program İşyükü = 120 AKTS
Programın süresi ( Ders + Tez) : 4 yarıyıldır. (2 yarıyıl Ders + 2 yarıyıl Tez)
Minumum 4 yarıyıl / Maxiumum 6 yarıyıldır.
 


Uluslararası İşbirliği

 
ERASMUS olanakları ile ilgili detaylar WEB adresimizde mevcuttur.


Mezunların İstihdam Profilleri

 
Mezunlarımız İşletme ile ilgili tüm alanlarda mesleklerini icra etmektedirler.


Üst Derece Programlara Geçiş

Programımızdan mezun olan öğrecilerimiz , doktora eğitimlerine devam etmek için tüm üniversitelere başvuru yapabilmektedirler.

Sunulan Olanaklar

 
Dersler üniversitenin uzaktan eğitim ve ders destek iletişim/paylaşım ortamı olan CATS/SAKAI web ortamında yürütülmektedir. Bu WEB platformunda öğrencinin aldığı her ders’in sayfası bulunmaktadır. Dolayısı ile CATS/SAKAI platformunda bir yarıyılda 5 ders sayfası bulunmaktadır. Bu ders WEB sayfaları vasıtası ile öğrenci ile öğretim üyesi arasında son derecede gelişmiş bir iletişim/paylaşım gerçekleştirilmektedir. Bu bağlamda ders WEB sayfalarında;
- Ders içerikleri(Syllabuss)
- Akademik takvim
- Duyurular
- Kaynak paylaşımı(PP;WORD;JPG; EXCELL;SSR; v.s.)
- Ödevler
- Mesajlar
- Sosyal paylaşım(chat)
- Katılımcı profilleri
- Sanal sınıf(Senkron ders ortamı)
ve benzer konularda iletişim/paylaşım olasılıkları yer almaktadır.
Öğretim üyesi her hafta, sözkonusu haftanın ders ile ilgili duyurularını, kaynaklarını, ödevlerini ve diğer gerekli hususları, ders’in WEB sayfasına yükler. Öğrenci bu kaynaklara istediği zaman ve süre ile bağlı olmaksızın erişir(asenkron ders).
Ayrıca yine her hafta, önceden belirlenen ve duyurulan gün ve saatte öğretim üyesi ve öğrenciler, yine aynı WEB ortamında yer alan “Sanal Sınıf” da eşzamanlı(senkron ders) olarak ders tekrarı ve tartışmalar yaparlar.
 


Program Etkinlikleri

 
Eşzamansız(asenkron) dersler öğrencinin istediği zamanda erişebildiği kaynaklar yardımı ile yapılmaktadır. Dolayısı ile devam zorunluluğundan bahsedilemez.
 
Eşzamanlı(senkron) dersler belirlenen zamanlarda WEB üzerinden yapılan öğretim üyesinin öğrenci sorularına cevap verebildiği, konuların beraberce tartışılabildiği bir ortamdır. Bu derse de devam zorunluluğu yoktur, ama katılım, dersi öğrenme sürecine büyük katkı yaptığından kuvvetle önerilmektedir.
 
Arasınavlar/Ödevler WEB ortamında öğretim üyesi takdiri yapılmakta olup öğrenci katılım zorunluluğu da öğretim üyesinin takdirindedir.
 
Final sınavlarına belirlenen ve duyurulan zamanlarda katılım zorunludur.
 


İletişim Bilgileri

 
Anabilim Dalı Başkanı:Prof.Dr.Uğur Yozgat (u.yozgat@iku.edu.tr) Telefon: 0 212 498 41 10
Yrd. Doç. Dr. Murat Taha Bilişik (m.bilisik@iku.edu.tr)