Lisansüstü
Fen Bilimleri Enstitüsü
Moleküler Biyoloji ve Genetik
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Program Ders Planı


AKTS=Avrupa Kredi Transfer Sistemi
T=Teori, U=Uygulama, L=Laboratuar
Z=Zorunlu, SA=Seçmeli Alan, SAD=Seçmeli Alan Dışı

1.Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T/U/L AKTS
FMG0099 Seminer Z 3/0/0 8
  Seçmeli Alan 27
AKTS Kredi Toplamı 35
2.Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T/U/L AKTS
FMG0101 Araştırma Yöntemleri Z 3/0/0 7
  Seçmeli Alan 30
AKTS Kredi Toplamı 37
3.Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T/U/L AKTS
FMG0100 Tez Z 0/0/0 30
AKTS Kredi Toplamı 30
4.Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T/U/L AKTS
FMG0100 Tez Z 0/0/0 30
AKTS Kredi Toplamı 30
Seçmeli Alan Dersleri
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T/U/L AKTS
FMG0001 Epigenetik SA 3/0/0 7
FMG0002 Bitki Islahı ve Mutasyonlar SA 3/0/0 8
FMG0003 Poliaminler SA 3/0/0 7
FMG0007 Moleküler Karsinogenez SA 3/0/0 7
FMG0008 Biyolojik Sistemlerde Biyoinformatik Uygulamalar SA 3/0/0 8
FMG0009 Gen Kaynaklarının Korunmasında Moleküler Uygulamalar SA 3/0/0 8
FMG0010 Enstrümantal Analiz SA 3/0/0 7
FMG0011 Biyogüvenlik SA 3/0/0 7
FMG0013 Transgenik Bitki Teknolojisi SA 3/0/0 7
FMG0014 Nükleik Asit Metabolizması SA 3/0/0 7
FMG0015 Genetikte Kullanılan Vektörler SA 3/0/0 7
FMG0016 İleri Moleküler Genetik SA 3/0/0 8
FMG0017 Hücrede Sinyal İletimi SA 3/0/0 8
FMG0018 Membran Biyolojisi SA 3/0/0 7
FMG0019 Hücre Devri ve Apoptoz SA 3/0/0 8
FMG0020 Bitki Stres Fizyolojisi SA 3/0/0 7
FMG0021 Moleküler Biyolojide Seçme Konular SA 3/0/0 8
FMG0022 Bitkilerde in vitro Mutasyon SA 3/0/0 7
FMG0023 Tarımsal Biyoteknolojideki Gelişmeler SA 3/0/0 8
FMG0024 Biyolojik Sistemlerde Serbest Radikaller SA 3/0/0 7
FMG0025 Kanser İmmunolojisi SA 3/0/0 7
FMG0026 Bitki Doku Kültürü ve Uygulamaları SA 1/0/4 8
FMG0027 Hayvan Doku Kültürü ve Uygulamaları SA 1/0/4 8
FMG0028 Moleküler Biyolojide İleri Teknikler SA 1/0/4 8
FMG0029 Genomik ve Proteomik SA 3/0/0 8