Lisansüstü
Fen Bilimleri Enstitüsü
Moleküler Biyoloji ve Genetik
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Araştırma Yöntemleri

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
FMG0101 2 Araştırma Yöntemleri 3/0/0 Z Türkçe 7
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilere bilimsel araştırmalarla ilgili yaklaşım, yöntem ve temel kavramları öğretmektir. Aynı zamanda bilimsel araştıma sırasında laboratuvarımız ve üniversitemiz altyapısında bulunan çeşitli araştırma tekniklerinin öğretilmesidir. Bu dersin sonunda öğrencilerin kendi tez konuları kapsamında araştırma yapmaları, bilimsel metinleri değerlendirmeleri ve kritik bir bakış açısı geliştirmeleri beklenmektedir
Ön Koşullar -
Eş Koşullar -
Özel Koşullar -
Öğretim Üyeleri Yard. Doç. Dr. Pınar Obakan Yerlikaya
Asistanlar
Ders Gün,Saat ve Yeri Pazartesi, 09:00-12:00
Görüşme Saatleri ve Yeri Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü
Öğretim Yöntem ve Teknikleri - Sözlü anlatım

- Tartışma

- Demonstrasyon
Temel Kaynaklar - NCBI (National Center for Biotechnology Information) veribankaları, Pubmed, EndNote, GraphPad, C6 Accuri,ImageJ, Turnitin programları, Microsoft Word kullanımı
Diğer Kaynaklar -
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Araştırma konularını seçme, literatür araştırması yapma, anahtar kelimelere göre ncbi üzerinde tarama yapma -sözlü anlatım, online veri bankalarının incelenmesi
2. Hafta Araştırma konularını seçme, literatür araştırması yapma, anahtar kelimelere göre ncbi üzerinde tarama yapma -sözlü anlatım, online veri bankalarının incelenmesi
3. Hafta Araştırma konularını seçme, literatür araştırması yapma, anahtar kelimelere göre ncbi üzerinde tarama yapma -sözlü anlatım, online veri bankalarının incelenmesi
4. Hafta Tez yazım kuralları ve microsoft Word'ün tez yazım kurallarına göre kullanımı, Turnitin programı -sözlü anlatım, online veri bankalarının incelenmesi
5. Hafta Endnote programının kullanımı, referans teknikleri -sözlü anlatım, online veri bankalarının incelenmesi
6. Hafta Araştırma sonuçlarını değerlendirme, ImageJ programı kullanımı -sözlü anlatım, programın kullanılması ile demo yapılması
7. Hafta Vize haftası -
8. Hafta Araştırma sonuçlarını değerlendirme, Facs flow analizlerini C6 programı ile gerçekleştirme -sözlü anlatım, programın kullanılması ile demo yapılması
9. Hafta Araştırma sonuçlarını değerlendirme, GraphPad programı kullanımı -sözlü anlatım, programın kullanılması ile demo yapılması
10. Hafta Araştırma Sonuçlarını Rapor Haline Dönüştürme, giriş ve genel bilgilerin yazımı hakkında bilgiler - sözlü anlatım, tartışma
11. Hafta Araştırma Sonuçlarını Rapor Haline Dönüştürme, materyal-metod ve sonuçların yazımında dikkat edilmesi gerekenler - sözlü anlatım, tartışma
12. Hafta Araştırma Sonuçlarını Rapor Haline Dönüştürme, tartışma bölümünün yazımında dikkat edilmesi gereken kısımlar - sözlü anlatım, tartışma
13. Hafta Araştırma Sonuçlarını Rapor Haline Dönüştürme, tartışma bölümünün yazımında dikkat edilmesi gereken kısımlar - sözlü anlatım, tartışma
14. Hafta Final haftası -
15. Hafta
16. Hafta
17. Hafta
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)


Program Çıktıları
PÇ-1Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirmek, alanda var olan problemleri belirleyebilmek, analiz edebilmek ve çözüm üretebilme yetisine sahip olmak.
PÇ-2Lisans düzeyinde kazanılan yetkinlikler temelinde moleküler hücre biyolojisi, bitki biyoteknolojisi ve moleküler genetik temel alanlarında özgün çalışmalar için yeni teknolojilere dayalı araştırma stratejileri geliştirebilmek ve uygulayabilmek.
PÇ-3En az bir yabancı dili kullanarak alanı ile ilgili konuları tartışabilmek.
PÇ-4Toplumsal sorunlara duyarlı olmak ve alanının bilgi ve becerilerini, diğer disiplinlerin bilgileri ile sentezleyerek bu sorunlara çözüm üretebilme yetisini kazanabilmek.
PÇ-5Uzmanlık alanının bilgi birikimi ve bilimsel yaklaşımları çerçevesinde bağımsız karar alabilmek ve yaratıcılık becerilerini kullanarak proje üretebilmek ve yürütebilmek.
PÇ-6Problemi çözüm aşamasında bağımsız karar alabilmek ve becerilerini kullanarak ekip çalışmasına uyumlu bir şekilde katkıda bulunabilmek.
PÇ-7Edinmiş olduğu bilgi birikimini nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alan içi ve/veya alan dışı gruplara yazılı, sözlü ve görsel olarak sunabilmek.
PÇ-8Araştırmalarında insan hakları ve bilim etiğine uygun hareket etmeyi benimsemek
PÇ-9Alanın gerektirdiği düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek.
PÇ-10Program süresince edinilen bilgi ve becerilerin bir üst akademik düzeyde devam ettirilebilmesi için gereken donanıma sahip olabilmek.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10