Lisansüstü
Fen Bilimleri Enstitüsü
Moleküler Biyoloji ve Genetik
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Kanser İmmunolojisi

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
FMG0025 Kanser İmmunolojisi 3/0/0 SA Türkçe 7
Dersin Amacı
Dersin amacı bağışıklık hücreleri iel kanser hücreleri arasındaki etkileşimin ve immunotörapatik yaklaşımların bilimsel ve klinik makaleler ile öğrenilmesi ve kavranması


Ön Koşullar YOK
Eş Koşullar YOK
Özel Koşullar İyi derecede İngilizce bilmek
Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Ajda Çoker Gürkan
Asistanlar
Ders Gün,Saat ve Yeri Henüz belli değil
Görüşme Saatleri ve Yeri Henüz belli değil
Öğretim Yöntem ve Teknikleri -Sözlü sunum ile anlatım

- Demonstrasyon

- Konu ile ilgili makaleleri tartışmak
Temel Kaynaklar

1-     A. G. Dalgleish (Editor), M. J. Browning (Editor), Karol Sikora (Foreword), Tumor Immunology: Immunotherapy and Cancer Vaccines (Cancer: Clinical Science in Practice) (Nov 25, 2010)

2-     George C. Prendergast and Elizabeth M. Jaffee (Jun 18, 2007) Cancer Immunotherapy: Immune Suppression and Tumor Growth

3-     R.A. Robins (Editor), R.C. Rees (Editor) Cancer Immunology (Immunology and Medicine, Volume 30)

4-     Glenn Dranoff Cancer Immunology and Immunotherapy (Current Topics in Microbiology and Immunology) (May 29, 2011)

Diğer Kaynaklar -www.pubmed.com

-www.sciencedirect.com
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Kanser Immunolojisine Giriş Sözlü sunum
2. Hafta İnsan kanserlerinde immun infiltrasyonu Sözlü sunum
3. Hafta Tümör antijenleri ve tumör immunolojisinde önemi olan T hücreleri Sözlü sunum
4. Hafta İmmun sistemin kanser gelişimi üzerindeki kontrol mekanizması Sözlü sunum
5. Hafta İmmun sistemin kanser gelişimini bastırma mekanizması Sözlü sunum
6. Hafta Tümörlere karşı immun toleransın sitokinler tarafından düzenlenmesi Sözlü sunum
7. Hafta Arasınav Anali, sentez
8. Hafta Sitokinler ve karsinogenez Sözlü sunum ve bilimsel makalelerin tartışılması
9. Hafta Sitokinler ve tümör stroma/metastaz Sözlü sunum ve bilimsel makalelerin tartışılması
10. Hafta Kanser tedavilerinde sitokinlerin rolü Sözlü sunum ve bilimsel makalelerin tartışılması
11. Hafta Kanser tedavisinde DNA bazlı aşıların geliştirilmesi Sözlü sunum ve bilimsel makalelerin tartışılması
12. Hafta Kanser tedavisinde peptit/antikor bazlı aşıların geliştirilmesi Sözlü sunum ve bilimsel makalelerin tartışılması
13. Hafta Kanser tedavisinde dendritik hücre bazlı aşıların geliştirilmesi Sözlü sunum ve bilimsel makalelerin tartışılması
14. Hafta İmmunotöropatik yaklaşımlarda kullanılan hayvan modelleri Sözlü sunum ve bilimsel makalelerin tartışılması
15. Hafta Final sınavı Sözlü sunum
16. Hafta Final sınavı Sözlü sunum
17. Hafta Final sınavı Sözlü sunum
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 30
Ödevler / Dönem Ödevi / Sunum 4 20
Derse Devam / Katılım 1 5
Final 1 45


ÖÇ-1Kanser immunolojisi konusunda bilgi birikimine sahip olabilmek
ÖÇ-2İmmun sistemin tumör gelişimi ve metastazi durumlarındaki rolünün kavrayabilmek
ÖÇ-3Kanser immunolojisi konusundaki bilgilerini kullanarak yeni immunotörapatik tedavilerin analiz edebilmek
ÖÇ-4Immun sistemin ve hücrelerinin görevleri hakkındaki bilgileri sayesinde tumör hücrelerinin immun sistemden kaçış mekanizmalarının anlaşılabilinmesi
ÖÇ-5İleri moleküler biyoloji ve genetik mühendisliği tekniklerini kullanarak kanser immunotöropatik ajanların etki mekanizmasının ve geliştirilmesinin kavranabilmesi
Program Çıktıları
PÇ-1Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirmek, alanda var olan problemleri belirleyebilmek, analiz edebilmek ve çözüm üretebilme yetisine sahip olmak.
PÇ-2Lisans düzeyinde kazanılan yetkinlikler temelinde moleküler hücre biyolojisi, bitki biyoteknolojisi ve moleküler genetik temel alanlarında özgün çalışmalar için yeni teknolojilere dayalı araştırma stratejileri geliştirebilmek ve uygulayabilmek.
PÇ-3En az bir yabancı dili kullanarak alanı ile ilgili konuları tartışabilmek.
PÇ-4Toplumsal sorunlara duyarlı olmak ve alanının bilgi ve becerilerini, diğer disiplinlerin bilgileri ile sentezleyerek bu sorunlara çözüm üretebilme yetisini kazanabilmek.
PÇ-5Uzmanlık alanının bilgi birikimi ve bilimsel yaklaşımları çerçevesinde bağımsız karar alabilmek ve yaratıcılık becerilerini kullanarak proje üretebilmek ve yürütebilmek.
PÇ-6Problemi çözüm aşamasında bağımsız karar alabilmek ve becerilerini kullanarak ekip çalışmasına uyumlu bir şekilde katkıda bulunabilmek.
PÇ-7Edinmiş olduğu bilgi birikimini nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alan içi ve/veya alan dışı gruplara yazılı, sözlü ve görsel olarak sunabilmek.
PÇ-8Araştırmalarında insan hakları ve bilim etiğine uygun hareket etmeyi benimsemek
PÇ-9Alanın gerektirdiği düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek.
PÇ-10Program süresince edinilen bilgi ve becerilerin bir üst akademik düzeyde devam ettirilebilmesi için gereken donanıma sahip olabilmek.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10
ÖÇ 1          
ÖÇ 2          
ÖÇ 3          
ÖÇ 4          
ÖÇ 5