Lisansüstü
Fen Bilimleri Enstitüsü
Moleküler Biyoloji ve Genetik
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Biyolojik Sistemlerde Serbest Radikaller

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
FMG0024 Biyolojik Sistemlerde Serbest Radikaller 3/0/0 SA Türkçe 7
Dersin Amacı
Ders kapsamında, biyolojik sistemlerde serbest radikallerin tanımlanması, ROS ve RNS türevlerinin oluştukları yerlerin ve doğal antioksidasyon mekanizmalarının gösterimi ve ardından öğrencilerin tez konuları ile ilişkili olarak literatür incelenmesinin yapılması amaçlanmaktadır.
Ön Koşullar -
Eş Koşullar -
Özel Koşullar -
Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Damla Arısan
Asistanlar -
Ders Gün,Saat ve Yeri Pazartesi 13:00-16:00
Görüşme Saatleri ve Yeri Elif Damla Arısan, MOBIGEN, Ataköy Kampüs, Tel: 4349
Öğretim Yöntem ve Teknikleri -Sözlü anlatım ve tartışma
Temel Kaynaklar --Free radicals in Biology and Medicine, Barry Halliwell ve John Gutteridge, Oxford University Press
Diğer Kaynaklar -www.pubmed.com
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Serbest radikallerin tanımı Sözlü anlatım
2. Hafta Oksijen ve etkileri Sözlü anlatım
3. Hafta Serbest radikallerin çeşitleri: ROT ve RNT Sözlü anlatım
4. Hafta Serbest radikallerin çeşitleri: ROT ve RNT Sözlü anlatım
5. Hafta Antioksidan stratejiler Sözlü anlatım
6. Hafta Antioksidan stratejiler Sözlü anlatım
7. Hafta Ara sınav
8. Hafta Patofizyolojik hastalıklar ile serbest radikallerin ilişkisi Sözlü anlatım ve tartışma
9. Hafta Patofizyolojik hastalıklar ile serbest radikallerin ilişkisi Sözlü anlatım ve tartışma
10. Hafta Patofizyolojik hastalıklar ile serbest radikallerin ilişkisi Sözlü anlatım ve tartışma
11. Hafta Gelişim biyolojisi ve kök hücre biyolojisinde serbest radikaller Sözlü anlatım ve tartışma
12. Hafta Yüksek bitkilerde serbest radikaller Sözlü anlatım ve tartışma
13. Hafta Diğer organizmalar için serbest radikallerin biyolojik önemleri Sözlü anlatım ve tartışma
14. Hafta Proje teslimi Sunum
15. Hafta Final haftası
16. Hafta Final haftası
17. Hafta Final haftası
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 25
Projeler 5 50
Final 1 25


ÖÇ-1Biyolojik sistemlerde serbest radikallerin türevlerini tanımlayabilir
ÖÇ-2Biyolojik sistemlerde serbest radikallerin oluştukları yerleri ve mekanizmalarını tartışabiliir
ÖÇ-3Doğal antioksidasyon mekanizmalarını ve antioksidan olarak görev yapan molekülleri tanımlayabilir
ÖÇ-4İnsan hastalıkları ile ilgili serbest radikallerin rollerini tanımlayabilmek
ÖÇ-5Biyolojik sistemlerde serbest radikaller ile ilgili olarak literatür bilgisine sahip olmak
Program Çıktıları
PÇ-1Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirmek, alanda var olan problemleri belirleyebilmek, analiz edebilmek ve çözüm üretebilme yetisine sahip olmak.
PÇ-2Lisans düzeyinde kazanılan yetkinlikler temelinde moleküler hücre biyolojisi, bitki biyoteknolojisi ve moleküler genetik temel alanlarında özgün çalışmalar için yeni teknolojilere dayalı araştırma stratejileri geliştirebilmek ve uygulayabilmek.
PÇ-3En az bir yabancı dili kullanarak alanı ile ilgili konuları tartışabilmek.
PÇ-4Toplumsal sorunlara duyarlı olmak ve alanının bilgi ve becerilerini, diğer disiplinlerin bilgileri ile sentezleyerek bu sorunlara çözüm üretebilme yetisini kazanabilmek.
PÇ-5Uzmanlık alanının bilgi birikimi ve bilimsel yaklaşımları çerçevesinde bağımsız karar alabilmek ve yaratıcılık becerilerini kullanarak proje üretebilmek ve yürütebilmek.
PÇ-6Problemi çözüm aşamasında bağımsız karar alabilmek ve becerilerini kullanarak ekip çalışmasına uyumlu bir şekilde katkıda bulunabilmek.
PÇ-7Edinmiş olduğu bilgi birikimini nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alan içi ve/veya alan dışı gruplara yazılı, sözlü ve görsel olarak sunabilmek.
PÇ-8Araştırmalarında insan hakları ve bilim etiğine uygun hareket etmeyi benimsemek
PÇ-9Alanın gerektirdiği düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek.
PÇ-10Program süresince edinilen bilgi ve becerilerin bir üst akademik düzeyde devam ettirilebilmesi için gereken donanıma sahip olabilmek.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10
ÖÇ 1          
ÖÇ 2          
ÖÇ 3          
ÖÇ 4          
ÖÇ 5