Lisansüstü
Fen Bilimleri Enstitüsü
Moleküler Biyoloji ve Genetik
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Tarımsal Biyoteknolojideki Gelişmeler

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
FMG0023 Tarımsal Biyoteknolojideki Gelişmeler 3/0/0 SA Türkçe 8
Dersin Amacı

Tarımda yeşil devrim, transgenik teknolojiler, tarımsal verimin arttırılmasına yönelik biyoteknolojik uygulamalar ve elde edilen ürünler, hastalıklarla mücadelede biyoteknolojik yöntemlerin kullanımı, herbisit ve pestisitlere dayanıklılık ıslahı

Ön Koşullar XXX Ders Adı...
Eş Koşullar XXX Ders Adı...
Özel Koşullar Dersin alınabilmesi için öğrenciden beklenen asgari yeterlilikler.(Örnekler: Yabancı dil seviyesi, derse devam, önceden edindiği kurumsal yeterlilikler vs. gibi)
Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Çimen Atak
Asistanlar
Ders Gün,Saat ve Yeri Gün, XX.XX:XX.XX, XXXX Yerleşkesi XXX nolu derslik
Görüşme Saatleri ve Yeri
Öğretim Yöntem ve Teknikleri -Öğretim üyesi ve öğrenci merkezli sunum
Temel Kaynaklar -

FAO, Biotechnologies for agricultural development, Food and agriculture organization of the United nations(FAD), FAO, IS BN 978-92-5-106906-6, Rome, Italy., 2011

Altman, A. Agricultural Biotechnology, ISBN: 978-0-8247-9439-2, CRC Press  1997
 Kumar, H D. Agricultural Biotechnology, , ISBN: 8170354129,Daya Publishing House,2005. Joshi R, Agricultural Biotechnology, ISBN:8182053803,  Gyan Publishing House, 2006.

 

XU,Y. Molecular Plant Breeding, ISBN: 978-1-84593-392-0, CAB International 2010

Diğer Kaynaklar -
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Tarımsal biyoteknolojiye giriş Sunum Tartışma
2. Hafta Geleneksel bitki islahı ve tarımda yeni teknolojiler Sunum Tartışma
3. Hafta Gıda ve tarım için dünyanın genetik kaynakları, Genetik çeşitlilik ve biyoteknolojik çalışmalar, Gen kaynaklarının korunması Sunum Tartışma
4. Hafta Bitki doku kultürü ve tarım üzerindeki önemi, Bitkilerde gen transfer, Transgenik olmayan bitkilere karşı transgenik bitkiler, Gelişen dünya için bitki biyoteknolojisi kuralları Sunum Tartışma
5. Hafta Tarla bitkileri ve biyoteknolojik gelişmeler Sunum Tartışma
6. Hafta Moleküler islah, markörlere bağlı seleksiyon Sunum Tartışma
7. Hafta Ara sınav Sınav
8. Hafta Endüstri,tarım ve tıpta transgenik bitkilerTransgenik ürünlerin ticari üretimi Sunum Tartışma
9. Hafta Erkek kısır bitkilerin üretimi ve biyoteknoloji Sunum Tartışma
10. Hafta Biyotik ve abiyotik stres islahına moleküler yaklaşım Sunum Tartışma
11. Hafta Hastalıklara dayanıklılık ıslahı Sunum Tartışma
12. Hafta Zararlılara dayanıklılık ıslahı Sunum Tartışma
13. Hafta Herbisitlere dayanıklılık islahı Sunum Tartışma
14. Hafta Tarla bitkilerinde önemli agronomik özelliklerin geliştirilmesi Sunum Tartışma
15. Hafta Final haftası Sınav
16. Hafta Final haftası Sınav
17. Hafta Final haftası Sınav
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ödevler / Dönem Ödevi / Sunum 1 50
Final 1 50


ÖÇ-1Biyoteknolojik tekniklerin tarımda kullanımının tarımın gelişmesindeki önemi gösterilecektir.
ÖÇ-2Bitki doku kültürünün tarımsal gelişmelerdeki rolü ortaya konulacaktır.
ÖÇ-3Yeni çeşitlerin geliştirilmesinde ve seleksiyonunda, biyoteknolojik tekniklerin kullanımının öğrenilmesi
ÖÇ-4Gen transferlerinin olumlu ve olumsuzlukları tartışılarak olumsuzluklar ile ilgili problemlerin çözüm yoları araştırılacaktır.
ÖÇ-5Bitkilerde çeşitli karakterlerin geliştirilmesinde karşılaşılan problemlerin çözümü için kullanılacak biyoteknolojik metodları tartışılacaktır
Program Çıktıları
PÇ-1Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirmek, alanda var olan problemleri belirleyebilmek, analiz edebilmek ve çözüm üretebilme yetisine sahip olmak.
PÇ-2Lisans düzeyinde kazanılan yetkinlikler temelinde moleküler hücre biyolojisi, bitki biyoteknolojisi ve moleküler genetik temel alanlarında özgün çalışmalar için yeni teknolojilere dayalı araştırma stratejileri geliştirebilmek ve uygulayabilmek.
PÇ-3En az bir yabancı dili kullanarak alanı ile ilgili konuları tartışabilmek.
PÇ-4Toplumsal sorunlara duyarlı olmak ve alanının bilgi ve becerilerini, diğer disiplinlerin bilgileri ile sentezleyerek bu sorunlara çözüm üretebilme yetisini kazanabilmek.
PÇ-5Uzmanlık alanının bilgi birikimi ve bilimsel yaklaşımları çerçevesinde bağımsız karar alabilmek ve yaratıcılık becerilerini kullanarak proje üretebilmek ve yürütebilmek.
PÇ-6Problemi çözüm aşamasında bağımsız karar alabilmek ve becerilerini kullanarak ekip çalışmasına uyumlu bir şekilde katkıda bulunabilmek.
PÇ-7Edinmiş olduğu bilgi birikimini nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alan içi ve/veya alan dışı gruplara yazılı, sözlü ve görsel olarak sunabilmek.
PÇ-8Araştırmalarında insan hakları ve bilim etiğine uygun hareket etmeyi benimsemek
PÇ-9Alanın gerektirdiği düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek.
PÇ-10Program süresince edinilen bilgi ve becerilerin bir üst akademik düzeyde devam ettirilebilmesi için gereken donanıma sahip olabilmek.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10
ÖÇ 1          
ÖÇ 2          
ÖÇ 3          
ÖÇ 4          
ÖÇ 5