Lisansüstü
Fen Bilimleri Enstitüsü
Moleküler Biyoloji ve Genetik
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Moleküler Biyolojide Seçme Konular

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
FMG0021 Moleküler Biyolojide Seçme Konular 3/0/0 SA Türkçe 8
Dersin Amacı
 Moleküler biyolojinin kapsadığı konular arasından toplumsal bir sorunu ele alarak bu konu ile ilgili yapılmış güncel çalışmaların takibi, değerlendirilmesi, eksikliklerin belirlenmesi ve uygulanabilir yeni projeleri yaratabilmek
Ön Koşullar
Eş Koşullar
Özel Koşullar
Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Çimen Atak, Prof. Dr. Narçın Palavan Ünsal, Prof. Dr. Sermin Örnektekin, Yard. Dr. Atok Olgun, Doç. Dr. Damla Arısan, Doç. Dr. Ajda Çoker, Doç. Dr. Özge Çelik, Yard. Doç. Dr. Pınar Obakan
Asistanlar
Ders Gün,Saat ve Yeri
Görüşme Saatleri ve Yeri
Öğretim Yöntem ve Teknikleri Öğrenci merkezli sunum, tartışma, demonstrasyon
Temel Kaynaklar
Diğer Kaynaklar
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Moleküler biyoloji alanında güncel konuların taranması ve ders kapsamında ele alınacak konunun belirlenmesi Sözlü anlatım Sunum
2. Hafta Makalelerin taranması ve belirlenen konu ile uygunluklarının tartışılması Sözlü anlatım Sunum
3. Hafta Makalelerin taranması ve belirlenen konu ile uygunluklarının tartışılması Sözlü anlatım Sunum
4. Hafta Makalelerin taranması ve belirlenen konu ile uygunluklarının tartışılması Sözlü anlatım Sunum
5. Hafta Belirlenen konuda araştırılan makaleler ışığında kullanılan tekniklerin incelenmesi ve karşılaştırılması Sözlü anlatım Sunum
6. Hafta Belirlenen konuda araştırılan makaleler ışığında kullanılan tekniklerin incelenmesi ve karşılaştırılması Sözlü anlatım Sunum
7. Hafta Ara Sınav Sınav
8. Hafta Araştırılan konu ile ilgili hem konu hem de uygulama açısından eksikliklerin belirlenmesi Sözlü anlatım Sunum
9. Hafta Belirlenen bu eksikliklerin giderilmesi için yeni projeler üretebilmek Sözlü anlatım Sunum
10. Hafta 2. Ara Sınav Sınav
11. Hafta Geliştirilen projelerin uygulanabilirliğinin makaleler eşliğinde irdelenmesi Sözlü anlatım Sunum
12. Hafta Geliştirilen projelerde karşılaşılabilecek sorunların öngörülmesi ve çözüm yollarının tartışılarak geliştirilmesi Sözlğ anlatım Sunum
13. Hafta Ödev sunumu Sunum
14. Hafta Ödev Sunumu Sunum
15. Hafta Fİnal haftası Sınav
16. Hafta Final haftası Sınav
17. Hafta Final haftası Sınav
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 20
Kısa sınav(lar) 1 15
Ödevler / Dönem Ödevi / Sunum 1 15
Derse Devam / Katılım 1 5
Final 1 45


ÖÇ-1Toplumsal ihtiyaçlar doğrultusunda seçilen konuyu değerlendirebilmek ve bu konudaki eksiklikleri belirleyebilmek
ÖÇ-2Moleküler biyolojide seçilen güncel konu hakkında projeler üretebilmek ve toplumsal ihtiyaçları karşılamak üzere gerekli düzenlemeleri planlayabilmek
ÖÇ-3Seçilen konu ile ilişkili laboratuar uygulamalarının tanımlanması ve yeni deney düzeneklerini geliştirebilmek
ÖÇ-4Çalışılacak konu ile ilgili sorunların belirlenmesinde doğru tespitlerde bulunmak ve bu sorunların çözümüne yardımcı olabilecek güncel araştırmaları ve sonuçlarını veritabanlarından araştırabilmek
ÖÇ-5Ders kapsamında yapılan araştırmalardan elde edilen verilerin bilimsel olarak desteklenerek değerlendirilmesi ve yazılı, görsel elektronik kaynakların kullanılarak sunumları hazırlayabilmek ve takdimini yapabilmek
Program Çıktıları
PÇ-1Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirmek, alanda var olan problemleri belirleyebilmek, analiz edebilmek ve çözüm üretebilme yetisine sahip olmak.
PÇ-2Lisans düzeyinde kazanılan yetkinlikler temelinde moleküler hücre biyolojisi, bitki biyoteknolojisi ve moleküler genetik temel alanlarında özgün çalışmalar için yeni teknolojilere dayalı araştırma stratejileri geliştirebilmek ve uygulayabilmek.
PÇ-3En az bir yabancı dili kullanarak alanı ile ilgili konuları tartışabilmek.
PÇ-4Toplumsal sorunlara duyarlı olmak ve alanının bilgi ve becerilerini, diğer disiplinlerin bilgileri ile sentezleyerek bu sorunlara çözüm üretebilme yetisini kazanabilmek.
PÇ-5Uzmanlık alanının bilgi birikimi ve bilimsel yaklaşımları çerçevesinde bağımsız karar alabilmek ve yaratıcılık becerilerini kullanarak proje üretebilmek ve yürütebilmek.
PÇ-6Problemi çözüm aşamasında bağımsız karar alabilmek ve becerilerini kullanarak ekip çalışmasına uyumlu bir şekilde katkıda bulunabilmek.
PÇ-7Edinmiş olduğu bilgi birikimini nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alan içi ve/veya alan dışı gruplara yazılı, sözlü ve görsel olarak sunabilmek.
PÇ-8Araştırmalarında insan hakları ve bilim etiğine uygun hareket etmeyi benimsemek
PÇ-9Alanın gerektirdiği düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek.
PÇ-10Program süresince edinilen bilgi ve becerilerin bir üst akademik düzeyde devam ettirilebilmesi için gereken donanıma sahip olabilmek.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10
ÖÇ 1          
ÖÇ 2          
ÖÇ 3          
ÖÇ 4          
ÖÇ 5