Lisansüstü
Fen Bilimleri Enstitüsü
Moleküler Biyoloji ve Genetik
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Membran Biyolojisi

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
FMG0018 Membran Biyolojisi 3/0/0 SA Türkçe 7
Dersin Amacı
Bu dersin amacı hücrenin en önemli içeriklerinden olan membranın tüm özelliklerini detaylı bir şekilde öğretebilmektir.  Özellikle membranın kimyasal içeriği ve bunun hücrenin fizyolojik işlevi ile olan ilişkileri incelenecek, daha sonra da membranda yer alan  farklı kanalların yapıları işlevleri ve bunların proteinik yapılarındaki değişimlerin sinyal yolakları ve hastalıklarla olan bağlantıları ele alınacaktır.  Bu dersin içeriğinden edinilen bilgilerle öğrenci ileride kendi araştırmalarına yön verebilecek, geliştirebilecek ve yeni araştırma alanları tasarlama olanağı ele edebilecektir.
Ön Koşullar -
Eş Koşullar -
Özel Koşullar -
Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Narçın Palavan Ünsal
Asistanlar -
Ders Gün,Saat ve Yeri -
Görüşme Saatleri ve Yeri Her gün MOBIGEN Binası, Ataköy Yerleşkesi
Öğretim Yöntem ve Teknikleri ppt sunumları, video ve animasyonlar
Temel Kaynaklar - Alberts ve ark.  2008
Molecular Biology of the cell

(5th Ed.) Garland Science


-Karp G. 2005

Cell and Molecular Biology

5th Ed.  Wiley
Diğer Kaynaklar yok
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Membran yapısı, sözlü anlatım
2. Hafta Lipid çift tabaka, sözlü anlatım
3. Hafta Membran proteinleri, sözlü anlatım
4. Hafta membran proteinlerinin izolasyonu sözlü anlatım
5. Hafta Membranda taşınmanın prensipleri, sözlü anlatım
6. Hafta Membranda yer alan taşıyıcılar ve membranda aktif taşınma sözlü anlatım
7. Hafta Membranda yer alan pompalarının tipleri sözlü anlatım Ara Sınav
8. Hafta ATPaz pompaları sözlü anlatım
9. Hafta Membranda yer alan ABC taşıyıcılar sözlü anlatım
10. Hafta İyon kanalları sözlü anlatım
11. Hafta Membranın elektriki özellikleri sözlü anlatım
12. Hafta Nöron membranı sözlü anlatım
13. Hafta Voltaj kapılı kanalların özellikleri sözlü anlatım
14. Hafta Membranların elektriksel potansiyelleri. sözlü anlatım
15. Hafta
16. Hafta
17. Hafta
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 2 20
Kısa sınav(lar) 4 15
Derse Devam / Katılım 1 5


ÖÇ-1Membranın kimyasal içerik ve kompozisyonunun öğrenilmesi
ÖÇ-2Membran proteinlerinin tiplerinin ve izolasyon yöntemlerinin öğrenilmesi
ÖÇ-3Membranda bulunan farklı tipteki kapıların yapı ve işlevlerinin öğrenilmesi
ÖÇ-4Membran potansiyelinin detaylı bir şekilde öğrenilmesi
ÖÇ-5Membran aksiyon potansiyelinin irdelenmesi
Program Çıktıları
PÇ-1Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirmek, alanda var olan problemleri belirleyebilmek, analiz edebilmek ve çözüm üretebilme yetisine sahip olmak.
PÇ-2Lisans düzeyinde kazanılan yetkinlikler temelinde moleküler hücre biyolojisi, bitki biyoteknolojisi ve moleküler genetik temel alanlarında özgün çalışmalar için yeni teknolojilere dayalı araştırma stratejileri geliştirebilmek ve uygulayabilmek.
PÇ-3En az bir yabancı dili kullanarak alanı ile ilgili konuları tartışabilmek.
PÇ-4Toplumsal sorunlara duyarlı olmak ve alanının bilgi ve becerilerini, diğer disiplinlerin bilgileri ile sentezleyerek bu sorunlara çözüm üretebilme yetisini kazanabilmek.
PÇ-5Uzmanlık alanının bilgi birikimi ve bilimsel yaklaşımları çerçevesinde bağımsız karar alabilmek ve yaratıcılık becerilerini kullanarak proje üretebilmek ve yürütebilmek.
PÇ-6Problemi çözüm aşamasında bağımsız karar alabilmek ve becerilerini kullanarak ekip çalışmasına uyumlu bir şekilde katkıda bulunabilmek.
PÇ-7Edinmiş olduğu bilgi birikimini nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alan içi ve/veya alan dışı gruplara yazılı, sözlü ve görsel olarak sunabilmek.
PÇ-8Araştırmalarında insan hakları ve bilim etiğine uygun hareket etmeyi benimsemek
PÇ-9Alanın gerektirdiği düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek.
PÇ-10Program süresince edinilen bilgi ve becerilerin bir üst akademik düzeyde devam ettirilebilmesi için gereken donanıma sahip olabilmek.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10
ÖÇ 1          
ÖÇ 2          
ÖÇ 3          
ÖÇ 4          
ÖÇ 5