Lisansüstü
Fen Bilimleri Enstitüsü
Moleküler Biyoloji ve Genetik
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


İleri Moleküler Genetik

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
FMG0016 İleri Moleküler Genetik 3/0/0 SA Türkçe 8
Dersin Amacı
Bu ders kapsamında, organizmaların genetik bilgisinin temelini oluşturan nükleik asit moleküllerinin özelliklerini öğrenmek, prokaryot ve ökaryot organizmalarda kromozom organizasyonunu ve paketlenmesini anlamak, DNA replikasyonu, transkripsiyon ve translasyon gibi  çoğalma ve gen anlatımı için temel olan işlemlerin prokaryot ve ökaryot organizmalarda nasıl gerçekleştiğini anlamak ve karşılaştırma yapabilmek, genetik şifre ve temelleri, gen anlatımının transkripsiyon öncesi, transkripsiyonun başlaması ve translasyonun başlaması aşamasında düzenlenme mekanizmalarını anlamak, gen anlatımının düzenlenmesinde rol oynayan düzenleyici proteinleri ve işleyiş prensiplerini kavramak, hücre sinyalinde, embriyonik gelişim, kanser ve insan genetik hastalıklarında gen anlatımının kontrolü gibi konuların anlaşılması hedeflenmektedir
Ön Koşullar -
Eş Koşullar -
Özel Koşullar -
Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Ajda Çoker Gürkan
Asistanlar -
Ders Gün,Saat ve Yeri Pazartesi; 14:00-17:00, SEMİNER Salonu
Görüşme Saatleri ve Yeri Hergün, MOBIGEN Ataköy Kampüs 4349
Öğretim Yöntem ve Teknikleri -Sözlü anlatım, tartışma
Temel Kaynaklar - Gene Control, David S. Latchman, Garland Science, Taylor & Francis Group, ISBN:978-08153-6516-6.

- Watson, Baker, Bell, Gann, Levine, Losick, Molecular Biology of the Gene, 6th Edition, Pearson Publications, 2008 (ISBN: 978-0805395921)

- Turner, McLennan, Bates, White, Moleküler Biyoloji, Önemli Notlar, Çeviri editörü Prof.Dr. Muhsin Konuk,  Nobel Kitapevi, 2004 (ISBN: 9789755915968)

- Russell, iGenetics : A Molecular Approach, 3rd Edition, Pearson Publications, 2009 (ISBN: 978-0-321-56976-9)

- Eliot, Ladomery, Molecular Biology of RNA, Oxford Publications, 2011 (ISBN: 978-0-19-928837-3)

Diğer Kaynaklar

- http://www.dnalc.org/resources/animations/

- http://highered.mcgraw-hill.com/sites/0072835125/student_view0/animations.html#

- http://www.dnatube.com/

- http://www.web-books.com/BookInfo.php?BookID=1

- http://learn.genetics.utah.edu/

Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Gen Kontrol Seviyeleri ve Teknikleri Sözlü anlatım, tartışma
2. Hafta Kromatin Yapısı ve kromozom paketlemenin moleküler basamakları Sözlü anlatım, tartışma
3. Hafta Kromotin yapısının gen anlatımının düzenlenmesindeki rolü Sözlü anlatım, tartışma
4. Hafta RNA'nın Transkripsiyonu Sözlü anlatım, tartışma
5. Hafta Transkripsiyon faktörleri ve transkripsiyon kontrolü Sözlü anlatım, tartışma
6. Hafta Post-transkripsiyonel olaylar ve düzenleme Sözlü anlatım, tartışma
7. Hafta Ara sınav
8. Hafta Gen Kontrolü ve Hücresel Sinyal Yolağı Sözlü anlatım, tartışma
9. Hafta Embriyonik Gelişimde Gen Kontrolü Sözlü anlatım, tartışma
10. Hafta Hücre tiplerine özgü gen ekspresyonunun kontrolü Sözlü anlatım, tartışma
11. Hafta Gen Regülasyonu ve Kanseri Sözlü anlatım, tartışma
12. Hafta Gen Regülasyonu ve İnsan Genetik Hastalıkları Araştırma
13. Hafta Sunum Araştırma
14. Hafta Sunum Sunum
15. Hafta Final haftası
16. Hafta Final haftası
17. Hafta Final haftası
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 40
Projeler 1 20
Final 1 40


ÖÇ-1Genomik materyal olarak DNA, DNA dizileri ve nükleik asitlerin özellikleri hakkında bilgisahibi olmak
ÖÇ-2Prokaryotik ve ökaryotik genom organizasyonu ve düzenlenmesini bilmek
ÖÇ-3Prokaryot ve ökaryot organizmalarda nukleik asitlerden gelen bilginin gelişim basamaklarını ayırt edebilmek
ÖÇ-4Moleküler genetiğin temel problemlerini çözebilmek
ÖÇ-5Moleküler genetik ile ilgili uygulamaları bilmek
Program Çıktıları
PÇ-1Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirmek, alanda var olan problemleri belirleyebilmek, analiz edebilmek ve çözüm üretebilme yetisine sahip olmak.
PÇ-2Lisans düzeyinde kazanılan yetkinlikler temelinde moleküler hücre biyolojisi, bitki biyoteknolojisi ve moleküler genetik temel alanlarında özgün çalışmalar için yeni teknolojilere dayalı araştırma stratejileri geliştirebilmek ve uygulayabilmek.
PÇ-3En az bir yabancı dili kullanarak alanı ile ilgili konuları tartışabilmek.
PÇ-4Toplumsal sorunlara duyarlı olmak ve alanının bilgi ve becerilerini, diğer disiplinlerin bilgileri ile sentezleyerek bu sorunlara çözüm üretebilme yetisini kazanabilmek.
PÇ-5Uzmanlık alanının bilgi birikimi ve bilimsel yaklaşımları çerçevesinde bağımsız karar alabilmek ve yaratıcılık becerilerini kullanarak proje üretebilmek ve yürütebilmek.
PÇ-6Problemi çözüm aşamasında bağımsız karar alabilmek ve becerilerini kullanarak ekip çalışmasına uyumlu bir şekilde katkıda bulunabilmek.
PÇ-7Edinmiş olduğu bilgi birikimini nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alan içi ve/veya alan dışı gruplara yazılı, sözlü ve görsel olarak sunabilmek.
PÇ-8Araştırmalarında insan hakları ve bilim etiğine uygun hareket etmeyi benimsemek
PÇ-9Alanın gerektirdiği düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek.
PÇ-10Program süresince edinilen bilgi ve becerilerin bir üst akademik düzeyde devam ettirilebilmesi için gereken donanıma sahip olabilmek.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10
ÖÇ 1          
ÖÇ 2          
ÖÇ 3          
ÖÇ 4          
ÖÇ 5