Lisansüstü
Fen Bilimleri Enstitüsü
Moleküler Biyoloji ve Genetik
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Bitki Islahı ve Mutasyonlar

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
FMG0002 Bitki Islahı ve Mutasyonlar 3/0/0 SA Türkçe 8
Dersin Amacı

Mutagenik radyasyon, kimyasal mutagenler, Mutasyon tipleri, Bitkilerde mutagen etkileri, mutasyonun teşvik edilme teknikleri, seleksiyonu, mutasyon ıslah metodları, Mutasyon islahı ile geliştirilecek bitkisel özellikler, Melezleme islahında mutasyonların kullanımı Somatik hücrelerde mutasyonların teşvik edilmesi, Mutasyon ıslahında kendine döllenen, yabancı döllenen ve vegetatif olarak üreyen bitkilerde mutasyonla geliştirilen özellikler

Ön Koşullar
Eş Koşullar
Özel Koşullar
Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Çimen Atak
Asistanlar
Ders Gün,Saat ve Yeri
Görüşme Saatleri ve Yeri
Öğretim Yöntem ve Teknikleri Öğretim üyesi ve öğrenci merkezli sunum, Laboratuvar uygulamaları
Temel Kaynaklar  

Harten, A. M. Van  Mutation breeding:theory and practical applications, Cambridge University Press, 1998  ISBN 0 521 47074 9

Datta S.K., Role of Classical Mutation Breeding in Crop Improvement, Daya Publishing House, ISBN: 8170353548, 9788170353546, 2005

 

IAEA, Induced mutatin in tropıcal fruıi trees, IAEA, Vienna, 2009, IAEA-TECDOC-1615, ISBN 978–92–0–102709–2, ISSN 1011–4289

 

IAEA , Mutational analysis of root characters in food plants, IAEA, Vienna, 2006 IAEA-TECDOC-1493, ISBN 92–0–103106–8, ISSN 1011–4289

 

IAEA, Improvement of new and traditional ındustrial crops by induced mutations and related biotechnology, IAEA, Vienna,  2003, IAEA-TECDOC-1369,ISBN 92–0–101603–4,ISSN 1011–4289

Diğer Kaynaklar
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Bitki ıslahında mutasyonların kullanımı Teorik ppt sunum
2. Hafta Mutagenik radyasyon, Radyasyon kaynakları ve tipleri Teorik ppt sunum
3. Hafta İyonize edici radyasyonun absobsiyonu ve DNA üzerindeki etkileri, ışınlanacak bitki materyal tipleri ve muamele koşulları, Tohum örneklerinin hazırlanması, ışınlanması, iklim odasında yetiştirilmesi Teorik ppt sunum Laboratuvarda deneyin kurulması ve gözlemlerinin yapılması (2 hafta)
4. Hafta Kimyasal mutagenler, kimysalla muamele edilecek materyal tipleri ve muamele koşulları Teorik ppt sunum Laboratuvarda gözlemlerinin yapılması
5. Hafta Mutasyon tipleri, genom, kromozom(yapısal ve gen) ve çekirdek dışı mutasyonlar Teorik ppt sunum Laboratuvarda gözlemlerinin yapılması
6. Hafta Tohumlu bitkilerin tohumlarının ışınlamasından sonraki generasyonda karşılaşılan mutagen etkileri M2 döllerin ekilmesi ve mutantların gözlenmesi Ödev Teorik ppt sunum Laboratuvbarda deneyin kurulması ve gözlemlerinin yapılması (2-3hafta)
7. Hafta Ara sınav Sınav
8. Hafta Tohumlu bitkilerde mutasyonun teşvik edilme teknikleri, M1-M3 seleksiyonu, mutasyon ıslah metodları Teorik ppt sunum Laboratuvarda gözlemlerinin yapılması
9. Hafta Vegetatif üreyen bitkilerde mutasyonun teşvik edilme teknikleri, seleksiyonu, mutasyon ıslah metodları Teorik ppt sunum Laboratuvarda gözlemlerinin yapılması
10. Hafta Mutasyon islahı ile geliştirilecek bitkisel özellikler: morfoloji,adaptasyon,verim ve kalite Odev Teorik ppt sunum
11. Hafta Mutasyon islahı ile geliştirilecek bitkisel özellikler: Hastalık ve zararlılara dayanıklılık Teorik ppt sunum
12. Hafta Mutasyon islahı ile geliştirilecek bitkisel özellikler: Düşük ve yüksek sıcaklık, kuraklık ve tuzluluğa dayanıklılık Teorik ppt sunum
13. Hafta Melezleme islahında mutasyonların kullanımı Somatik hücrelerde mutasyonların teşvik edilmesi Teorik ppt sunum
14. Hafta Mutasyon ıslahında kendine döllenen, yabancı döllenen ve vegetatif olarak üreyen bitkilerde mutasyonla geliştirilen özelliklerin tartışılması Öğrenci sunumu Teorik ppt sunum
15. Hafta Final haftası Sınav
16. Hafta Final haftası Sınav
17. Hafta Final haftası Sınav
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ödevler / Dönem Ödevi / Sunum 1 50
Final 1 50


ÖÇ-1Radyasyon kaynakları ve iyonize radyasyonların öğrenilmesi
ÖÇ-2İyonize edici radyasyonların DNA üzerindeki etkileri açıklanarak mutasyon açıklanacaktır
ÖÇ-3Uygulanacak mutagen tipleri, bitkilerin çeşitli kısımlarını radyasyona hassasiyetini belirlenmesi, radyasyon hasarları, mutantların saptanması uygulamalı olarak gösterilecektir
ÖÇ-4Mutasyon ıslahının başarısında, bitkilerin çeşitli özelliklerinin geliştirilmesi için seçilen bitki tiplerine ve özelliklere göre mutasyonun olumlu ve olumsuzlukları tartışılacaktır
ÖÇ-5Bitkilerde çeşitli karakterlerin geliştirilmesinde karşılaşılan problemlerin çözümü için kullanılacak mutasyon islah metodları tartışılaracaktır
Program Çıktıları
PÇ-1Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirmek, alanda var olan problemleri belirleyebilmek, analiz edebilmek ve çözüm üretebilme yetisine sahip olmak.
PÇ-2Lisans düzeyinde kazanılan yetkinlikler temelinde moleküler hücre biyolojisi, bitki biyoteknolojisi ve moleküler genetik temel alanlarında özgün çalışmalar için yeni teknolojilere dayalı araştırma stratejileri geliştirebilmek ve uygulayabilmek.
PÇ-3En az bir yabancı dili kullanarak alanı ile ilgili konuları tartışabilmek.
PÇ-4Toplumsal sorunlara duyarlı olmak ve alanının bilgi ve becerilerini, diğer disiplinlerin bilgileri ile sentezleyerek bu sorunlara çözüm üretebilme yetisini kazanabilmek.
PÇ-5Uzmanlık alanının bilgi birikimi ve bilimsel yaklaşımları çerçevesinde bağımsız karar alabilmek ve yaratıcılık becerilerini kullanarak proje üretebilmek ve yürütebilmek.
PÇ-6Problemi çözüm aşamasında bağımsız karar alabilmek ve becerilerini kullanarak ekip çalışmasına uyumlu bir şekilde katkıda bulunabilmek.
PÇ-7Edinmiş olduğu bilgi birikimini nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alan içi ve/veya alan dışı gruplara yazılı, sözlü ve görsel olarak sunabilmek.
PÇ-8Araştırmalarında insan hakları ve bilim etiğine uygun hareket etmeyi benimsemek
PÇ-9Alanın gerektirdiği düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek.
PÇ-10Program süresince edinilen bilgi ve becerilerin bir üst akademik düzeyde devam ettirilebilmesi için gereken donanıma sahip olabilmek.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10
ÖÇ 1          
ÖÇ 2          
ÖÇ 3          
ÖÇ 4          
ÖÇ 5