Lisansüstü
Fen Bilimleri Enstitüsü
Moleküler Biyoloji ve Genetik
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Biyogüvenlik

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
FMG0011 Biyogüvenlik 3/0/0 SA Türkçe 7
Dersin Amacı
Modern biyoteknoloji uygulama tekniklerinin ve modern biyoteknoloji ürünlerinin insan ve hayvan sağlığı ile çevre üzerinde oluşturabileceği olumsuz etkilerin belirlenmesini ve belirlenen risklerin oluşma olasılığının ortadan kaldırılmasını ya da risklerin ortaya çıkması durumunda oluşacak zararların kontrol altında tutulması için yapılan yasal düzenlemeler hakkında bilgi vermektir.
Ön Koşullar
Eş Koşullar
Özel Koşullar
Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Özge Çelik
Asistanlar
Ders Gün,Saat ve Yeri
Görüşme Saatleri ve Yeri
Öğretim Yöntem ve Teknikleri Öğretim üyesi ve öğrenci merkezli sunum
Temel Kaynaklar 1. Bioethics and Biosafety in Biotechnology, Krishna Newage International Publishers, ISBN:8122422489

2. Regulating Agricultural Biotechnology: Economics and Policy. Just (Ed.), Alstan (Ed.), Zilberman (Ed.), Springer, 038736952

3. Genetically Modified Organisms and Biosafety: A background paper for desicionmakers and others to assist inconsideration of GMo issues. Tomme Young, World Consevation Union, ISBN:2831707986

4. Biotechnology and Biosafety, Serageldin (Ed.), Collins (Ed.) World Bank, ISBN: 0821342428

5. The Cartagena Protocol on Biosafety: Reconciling Trade in Biotechnology with Environment and Development, Bail, Falkner, Marguard (Ed.), Royal Institute of International Affairs, ISBN:1853838365
Diğer Kaynaklar
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Laboratuvar çalışmalarında biyogüvenlik ve biyogüvenlik seviyeleri Teorik ppt sunum
2. Hafta Risk tanımı, Risk analizi, Risk Değerlendirilmesi, Risk Yönetimi ve Risk İletişimi Teorik ppt sunum
3. Hafta Teknolojiye bağlı olarak risk oluşumu Biyoteknolojinin önemi Teorik ppt sunum
4. Hafta Tarımsal biyoteknolojinin çevre ve toplum üzerine etkileri Teorik ppt sunum
5. Hafta Tarımsal biyoteknolojide düzenleme gereksiniminin nedenleri Teorik ppt sunum
6. Hafta Genetik modifiye organizmaların çevresel etkileri: risk tanımı ve yönetimi Teorik ppt sunum
7. Hafta Ara Sınav Sınav
8. Hafta Biyoteknolojik düzenlemelerde ürün spesifik konular Teorik ppt sunum
9. Hafta Birinci ve ikinci generasyon genetik modifiye ürünlerin ayrılması ve etiketlemenin düzenlenmesi Teorik ppt sunum
10. Hafta GDO'ların etiketlenmelerindeki uluslararası düzenlemeler Teorik ppt sunum
11. Hafta Gelişen ülkelerde GDO'lar için uygulanan biyogüvenlik düzenlemeler Teorik ppt sunum
12. Hafta Avrupa Birliği'ndeki Biyogüvenlik Düzenlemeleri Teorik ppt sunum
13. Hafta Uluslararası Biyogüvenlik Düzenlemeleri Teorik ppt sunum
14. Hafta Ulusal Biyogüvenlik Düzenlemeler Teorik ppt sunum
15. Hafta Final haftası Sınav
16. Hafta Final haftası Sınav
17. Hafta Final haftası Sınav
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 25
Ödevler / Dönem Ödevi / Sunum 2 30
Derse Devam / Katılım 1 5
Final 1 40


ÖÇ-1Biyogüvenlik tanımının öğrenilmesi
ÖÇ-2Biyoteknolojik uygulamaların insan, hayvan ve bitki açısından oluşturabileceği riskin tanımlanması, analizi, değerlendirilmesi, yönetimi ve iletişimi hakkında bilgi sahibi olunması
ÖÇ-3Biyoteknolojik gelişim sürecinde doğal kaynakların ve çevrenin korunması hakkında bilgi edinilmesi
ÖÇ-4Laboratuvar uygulamalarını ve biyoteknolojik ürünleri kapsayan biyogüvenlik düzenlemeleri hakkında bilgi sahibi olunması
ÖÇ-5Genetik modifiye organizmaları ilgilendiren konular hakkındaki biyogüvenlik düzenlemelerine ait bilgilerin kazanılması
ÖÇ-6Ulusal ve uluslararası biyogüvenlik düzenlemelerinin incelenmesi
Program Çıktıları
PÇ-1Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirmek, alanda var olan problemleri belirleyebilmek, analiz edebilmek ve çözüm üretebilme yetisine sahip olmak.
PÇ-2Lisans düzeyinde kazanılan yetkinlikler temelinde moleküler hücre biyolojisi, bitki biyoteknolojisi ve moleküler genetik temel alanlarında özgün çalışmalar için yeni teknolojilere dayalı araştırma stratejileri geliştirebilmek ve uygulayabilmek.
PÇ-3En az bir yabancı dili kullanarak alanı ile ilgili konuları tartışabilmek.
PÇ-4Toplumsal sorunlara duyarlı olmak ve alanının bilgi ve becerilerini, diğer disiplinlerin bilgileri ile sentezleyerek bu sorunlara çözüm üretebilme yetisini kazanabilmek.
PÇ-5Uzmanlık alanının bilgi birikimi ve bilimsel yaklaşımları çerçevesinde bağımsız karar alabilmek ve yaratıcılık becerilerini kullanarak proje üretebilmek ve yürütebilmek.
PÇ-6Problemi çözüm aşamasında bağımsız karar alabilmek ve becerilerini kullanarak ekip çalışmasına uyumlu bir şekilde katkıda bulunabilmek.
PÇ-7Edinmiş olduğu bilgi birikimini nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alan içi ve/veya alan dışı gruplara yazılı, sözlü ve görsel olarak sunabilmek.
PÇ-8Araştırmalarında insan hakları ve bilim etiğine uygun hareket etmeyi benimsemek
PÇ-9Alanın gerektirdiği düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek.
PÇ-10Program süresince edinilen bilgi ve becerilerin bir üst akademik düzeyde devam ettirilebilmesi için gereken donanıma sahip olabilmek.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10
ÖÇ 1          
ÖÇ 2          
ÖÇ 3          
ÖÇ 4          
ÖÇ 5          
ÖÇ 6