Lisansüstü
Fen Bilimleri Enstitüsü
Moleküler Biyoloji ve Genetik
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Enstrümantal Analiz

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
FMG0010 Enstrümantal Analiz 3/0/0 SA Türkçe 7
Dersin Amacı
Moleküler Biyoloji uygulamalarında kullanılan spektrometrik yöntemleri ve kromotografik teknikleri bilmek ve bu teorik bilgileri  HPLC,GC-MS,LS-MS,ICP-MS  de  uygulamalarla   öğretmek.  
Ön Koşullar
Eş Koşullar
Özel Koşullar İyi derecede ingilizce bilmek.
Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Sermin Örnektekin
Asistanlar
Ders Gün,Saat ve Yeri Henüz beilrlenmemiştir.
Görüşme Saatleri ve Yeri Henüz belirlenmemiştir.
Öğretim Yöntem ve Teknikleri - Sözlü sunum, konu ile ilgili  makale araştırma-tartışma, demonstrasyon 
Temel Kaynaklar -Principles of Instrumental Analysis,5th Edition, Douglas A. Skoog,F. James Holler, Timothy A. Nieman, Brooks Cole, 1997
 - Enstrümental Analiz yöntemleri, Prof. Dr. Atilla Yıldız, Prof. Dr. Ömer Genç, Prof. Dr. Sema Bektaş, Hacettepe Üniversitesi  Yayınları
Diğer Kaynaklar www.sciencedirect.com

www.ncbi.nlm.nih.gov
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Spektrometrik yöntemler Sözlü sunum
2. Hafta Spektrometrik yöntemler Sözlü sunum, makale araştırma-tartışma
3. Hafta Kromatografi teknikleri Sözlü sunum
4. Hafta Kromatografi teknikleri Sözlü sunum, makale araştırma-tartışma
5. Hafta HPLC teorik bilgiler Sözlü sunum
6. Hafta HPLC uygulamalar Demonstrasyon, makale araştırma-tartışma
7. Hafta Vize Analiz ve sentez
8. Hafta GC-MS teorik bilgiler Sözlü sunum
9. Hafta GC-MS uygulamalar Demonstrasyon, makale araştırma-tartışma
10. Hafta LC-MS teorik bilgliler Sözlü sunum
11. Hafta LC-MS uygulamalar Demonstrasyon, makale araştırma-tartışma
12. Hafta UV-Spektrofotometre teorik bilgi ve uygulamalar Demonstrasyon, makale araştırma-tartışma
13. Hafta ICP-MS teorik bilgiler Sözlü sunum
14. Hafta ICP-MS uygulamalar Demonstrasyon, makale araştırma-tartışma
15. Hafta Final Analiz ve sentez
16. Hafta Final Analiz ve sentez
17. Hafta Final Analiz ve sentez
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 30
Kısa sınav(lar) 2 10
Ödevler / Dönem Ödevi / Sunum 5 10
Final 1 50


ÖÇ-1Spektrometrik yöntemleri ve kullanımları hakkında bilgi sahibi olmak
ÖÇ-2Kromatografik teknikler ve bunların kullanımı hakkında bilgi sahibi olmak
ÖÇ-3Kromatografik tekniklere dayanan HPLC ve GC-MS teorisi ve uygulaması hakkında bilgi sahibi olmak
ÖÇ-4 Alana ile ilgili olarak LS-MS ve ICP-MS yöntemlerini kullanma becerisi kazanmak
ÖÇ-5 Farklı spektrometrik yöntemlerden elde ettiği bilgileri kendi alanındaki çalışmalar için analiz ve sentez edebilme becerisi kazanmak
Program Çıktıları
PÇ-1Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirmek, alanda var olan problemleri belirleyebilmek, analiz edebilmek ve çözüm üretebilme yetisine sahip olmak.
PÇ-2Lisans düzeyinde kazanılan yetkinlikler temelinde moleküler hücre biyolojisi, bitki biyoteknolojisi ve moleküler genetik temel alanlarında özgün çalışmalar için yeni teknolojilere dayalı araştırma stratejileri geliştirebilmek ve uygulayabilmek.
PÇ-3En az bir yabancı dili kullanarak alanı ile ilgili konuları tartışabilmek.
PÇ-4Toplumsal sorunlara duyarlı olmak ve alanının bilgi ve becerilerini, diğer disiplinlerin bilgileri ile sentezleyerek bu sorunlara çözüm üretebilme yetisini kazanabilmek.
PÇ-5Uzmanlık alanının bilgi birikimi ve bilimsel yaklaşımları çerçevesinde bağımsız karar alabilmek ve yaratıcılık becerilerini kullanarak proje üretebilmek ve yürütebilmek.
PÇ-6Problemi çözüm aşamasında bağımsız karar alabilmek ve becerilerini kullanarak ekip çalışmasına uyumlu bir şekilde katkıda bulunabilmek.
PÇ-7Edinmiş olduğu bilgi birikimini nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alan içi ve/veya alan dışı gruplara yazılı, sözlü ve görsel olarak sunabilmek.
PÇ-8Araştırmalarında insan hakları ve bilim etiğine uygun hareket etmeyi benimsemek
PÇ-9Alanın gerektirdiği düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek.
PÇ-10Program süresince edinilen bilgi ve becerilerin bir üst akademik düzeyde devam ettirilebilmesi için gereken donanıma sahip olabilmek.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10
ÖÇ 1          
ÖÇ 2          
ÖÇ 3          
ÖÇ 4          
ÖÇ 5