Lisansüstü
Fen Bilimleri Enstitüsü
Moleküler Biyoloji ve Genetik
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.

Moleküler Biyoloji ve Genetik Programı Ana Sayfası / Program Ders Planı / Gen Kaynaklarının Korunmasında Moleküler Uygulamalar

Gen Kaynaklarının Korunmasında Moleküler Uygulamalar

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
FMG0009 Gen Kaynaklarının Korunmasında Moleküler Uygulamalar 3/0/0 SA Türkçe 8
Dersin Amacı
Genetik kaynakların korunması ve sürdürülebilir kullanımını sağlamak için moleküler biyoloji tekniklerinin kullanılarak gen kaynaklarımızın korunmasına yönelik teorik bilginin kazandırılması hedeflenmektedir.
Ön Koşullar
Eş Koşullar
Özel Koşullar
Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Özge Çelik
Asistanlar
Ders Gün,Saat ve Yeri
Görüşme Saatleri ve Yeri
Öğretim Yöntem ve Teknikleri Öğretim üyesi ve öğrenci merkezli sunum
Temel Kaynaklar 1. A Primer Conservation Genetics, Frankhm, Ballou, Briscoe, McInnes, Cambridge Univ Press, ISBN: 0521538270

2.Molekcular Genetic Approaches in Conservation, Smith and Wayne (Ed.), Oxford University Press, ISBN:019509526X

3.Conservation and The Genetics of Populations, Allendorf, Luikart, Wiley-Blackwell, ISBN: 1405121459
Diğer Kaynaklar
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Gen kaynaklarının tanımı, önemi, koruma genetiğinin tanımlanması Teorik ppt sunum
2. Hafta Gen kaynaklarının sınıflandırılması Teorik ppt sunum
3. Hafta gen kaynaklarında çalışmaların ilkeleri Teorik ppt sunum
4. Hafta Ekolojik ve genetik bilgi birikimi Teorik ppt sunum
5. Hafta Gen kaynaklarını tehdit eden faktörler Teorik ppt sunum
6. Hafta Gen kaynaklarının korunması ve gen bankası çalışmaları Teorik ppt sunum
7. Hafta Ara sınav Sınav
8. Hafta Gen kaynaklarının dağıtımı, üretimi, yenilenmesi ve değerlendirilmesi Teorik ppt sunum
9. Hafta Gen kaynaklarının kullanılması Teorik ppt sunum
10. Hafta Koruma genetiğinde moleküler teknikler Teorik ppt sunum
11. Hafta Koruma genetiğinde moleküler markır tekniğinin kullanılması Teorik ppt sunum
12. Hafta Koruma genetiğinde mitokondriyal DNA'nın önemi ve kullanımı Teorik ppt sunum
13. Hafta koruma genetiğinde kloroplast DNA'sının önemi ve kullanımı Teorik ppt sunum
14. Hafta Koruma genetiğinde mikrosatellitler ve uygulamaları Teorik ppt sunum
15. Hafta Final haftası Sınav
16. Hafta Final haftası Sınav
17. Hafta Final haftası Sınav
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 25
Ödevler / Dönem Ödevi / Sunum 2 30
Derse Devam / Katılım 1 5
Final 1 40


ÖÇ-1Gen kaynaklarının ülke açısından öneminin kavranması
ÖÇ-2Gen kaynaklarının toplanması, korunması ve depolanmasının önemi hakkında bilgi sahibi olunması
ÖÇ-3Gen kaynaklarının üretimi, yenilenmesi, değerlendirilmesi ve kullanımı konularında bilgi kazanılması
ÖÇ-4Gen bankası çalışmaları hakkında bilgi edinilmesi
ÖÇ-5Gen kaynaklarının korunmasında kullanılan moleküler teknikler hakkında bilgi kazanılması
Program Çıktıları
PÇ-1Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirmek, alanda var olan problemleri belirleyebilmek, analiz edebilmek ve çözüm üretebilme yetisine sahip olmak.
PÇ-2Lisans düzeyinde kazanılan yetkinlikler temelinde moleküler hücre biyolojisi, bitki biyoteknolojisi ve moleküler genetik temel alanlarında özgün çalışmalar için yeni teknolojilere dayalı araştırma stratejileri geliştirebilmek ve uygulayabilmek.
PÇ-3En az bir yabancı dili kullanarak alanı ile ilgili konuları tartışabilmek.
PÇ-4Toplumsal sorunlara duyarlı olmak ve alanının bilgi ve becerilerini, diğer disiplinlerin bilgileri ile sentezleyerek bu sorunlara çözüm üretebilme yetisini kazanabilmek.
PÇ-5Uzmanlık alanının bilgi birikimi ve bilimsel yaklaşımları çerçevesinde bağımsız karar alabilmek ve yaratıcılık becerilerini kullanarak proje üretebilmek ve yürütebilmek.
PÇ-6Problemi çözüm aşamasında bağımsız karar alabilmek ve becerilerini kullanarak ekip çalışmasına uyumlu bir şekilde katkıda bulunabilmek.
PÇ-7Edinmiş olduğu bilgi birikimini nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alan içi ve/veya alan dışı gruplara yazılı, sözlü ve görsel olarak sunabilmek.
PÇ-8Araştırmalarında insan hakları ve bilim etiğine uygun hareket etmeyi benimsemek
PÇ-9Alanın gerektirdiği düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek.
PÇ-10Program süresince edinilen bilgi ve becerilerin bir üst akademik düzeyde devam ettirilebilmesi için gereken donanıma sahip olabilmek.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10
ÖÇ 1          
ÖÇ 2          
ÖÇ 3          
ÖÇ 4          
ÖÇ 5