Lisansüstü
Fen Bilimleri Enstitüsü
Moleküler Biyoloji ve Genetik
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Moleküler Karsinogenez

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
FMG0007 Moleküler Karsinogenez 3/0/0 SA 7
Dersin Amacı
Bu dersin kapsamında, kanser tanımı ve epidemiyolojisi, kanser istatistikleri, temel moleküler genetik kavramlar, onkogenik transformasyon ve sinyal sistemi, kanser patolojisi ve adlandırılması, tümör oluşumu ve progresyonu, kimyasal ve hormonal karsinogenez, viral karsinogenez, onkogen, tümör baskılayıcı gen ve onkogenez mekanizmaları, ailevi kanser genetiği çeşitli güncel literatür bilgileri ile birlikte tartışılmaktadır
Ön Koşullar -
Eş Koşullar -
Özel Koşullar -
Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Narçın Palavan Ünsal, Doç. Dr. Damla Arısan
Asistanlar -
Ders Gün,Saat ve Yeri Henüz belirlenmedi
Görüşme Saatleri ve Yeri Elif Damla Arısan, MOBIGEN,Ataköy Kampüs 4349
Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Temel Kaynaklar -
Diğer Kaynaklar -
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)


ÖÇ-1Kanser nedir tanımını yapabilmek ve epidemiyolojik yönden kanser vakalarını inceleyebilmek
ÖÇ-2Onkogenik transformasyon ve sinyal yolaklarında meydana gelen başlıca olayları ifade edebilmek
ÖÇ-3Tümör oluşumu stratejisini anlayabilmek
ÖÇ-4Farklı faktörlerin karsinogenez olgusuna etkilerinin ifade edilebilmesi
ÖÇ-5Onkogenler ve tümör baskılayıcı genlerin farklı kanser olgularında rollerini açıklayabilmek
Program Çıktıları
PÇ-1Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirmek, alanda var olan problemleri belirleyebilmek, analiz edebilmek ve çözüm üretebilme yetisine sahip olmak.
PÇ-2Lisans düzeyinde kazanılan yetkinlikler temelinde moleküler hücre biyolojisi, bitki biyoteknolojisi ve moleküler genetik temel alanlarında özgün çalışmalar için yeni teknolojilere dayalı araştırma stratejileri geliştirebilmek ve uygulayabilmek.
PÇ-3En az bir yabancı dili kullanarak alanı ile ilgili konuları tartışabilmek.
PÇ-4Toplumsal sorunlara duyarlı olmak ve alanının bilgi ve becerilerini, diğer disiplinlerin bilgileri ile sentezleyerek bu sorunlara çözüm üretebilme yetisini kazanabilmek.
PÇ-5Uzmanlık alanının bilgi birikimi ve bilimsel yaklaşımları çerçevesinde bağımsız karar alabilmek ve yaratıcılık becerilerini kullanarak proje üretebilmek ve yürütebilmek.
PÇ-6Problemi çözüm aşamasında bağımsız karar alabilmek ve becerilerini kullanarak ekip çalışmasına uyumlu bir şekilde katkıda bulunabilmek.
PÇ-7Edinmiş olduğu bilgi birikimini nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alan içi ve/veya alan dışı gruplara yazılı, sözlü ve görsel olarak sunabilmek.
PÇ-8Araştırmalarında insan hakları ve bilim etiğine uygun hareket etmeyi benimsemek
PÇ-9Alanın gerektirdiği düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek.
PÇ-10Program süresince edinilen bilgi ve becerilerin bir üst akademik düzeyde devam ettirilebilmesi için gereken donanıma sahip olabilmek.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10
ÖÇ 1          
ÖÇ 2          
ÖÇ 3          
ÖÇ 4          
ÖÇ 5