Lisansüstü
Fen Bilimleri Enstitüsü
Moleküler Biyoloji ve Genetik
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Moleküler Biyolojide İleri Teknikler

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
FMG0028 Moleküler Biyolojide İleri Teknikler 1/0/4 SA Türkçe 8
Dersin Amacı
Bilgi veren makromoleküllerin deneysel ortamda ayrılması ve saflaştırılmasında kullanılan yöntemler; DNA, RNA ve protein izolasyonu, PCR tipleri ve uygulamaları, blot teknikleri, RFLP ve SNP analizleri, mikroskobik teknikler ve floresan işaretleme, plazmid transfeksiyonu ve siRNA uygulanması ile gen ifadesinin değişikliğe uğratılması bu ders kapsamında takip edilecek yöntemlerdir.

 

Ön Koşullar -
Eş Koşullar -
Özel Koşullar -
Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Damla Arısan
Asistanlar
Ders Gün,Saat ve Yeri Henüz belirlenmedi
Görüşme Saatleri ve Yeri Hergün, MOBIGEN Atakoy Kampüs, 4349
Öğretim Yöntem ve Teknikleri -Anlatım ve tartışma
Temel Kaynaklar -www.pubmed.com
Diğer Kaynaklar -
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 25
Ödevler / Dönem Ödevi / Sunum 1 10
Projeler 4 40
Final 1 25


ÖÇ-1Bilgi veren makromoleküllerin (DNA, RNA ve protein) deneysel ortamda ayrılması ve saflaştırılmasında kullanılan yöntemler hakkında bilgi sahibi olmak
ÖÇ-2PCR stratejisini ve alt tiplerinin kullanılma yöntemlerini bilmek
ÖÇ-3Blot tekniklerini bilmek ve western blot tekniğini uygulayabilmek
ÖÇ-4RFLP ve SNP analizlerini gerçekleştirebilmek
ÖÇ-5Floresan işaretleme yöntemi konusunda bilgi sahibi olmak
ÖÇ-6Plazmid ve siRNA transfeksiyonu ile gen ifadesinin değişikliğe uğratılması
Program Çıktıları
PÇ-1Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirmek, alanda var olan problemleri belirleyebilmek, analiz edebilmek ve çözüm üretebilme yetisine sahip olmak.
PÇ-2Lisans düzeyinde kazanılan yetkinlikler temelinde moleküler hücre biyolojisi, bitki biyoteknolojisi ve moleküler genetik temel alanlarında özgün çalışmalar için yeni teknolojilere dayalı araştırma stratejileri geliştirebilmek ve uygulayabilmek.
PÇ-3En az bir yabancı dili kullanarak alanı ile ilgili konuları tartışabilmek.
PÇ-4Toplumsal sorunlara duyarlı olmak ve alanının bilgi ve becerilerini, diğer disiplinlerin bilgileri ile sentezleyerek bu sorunlara çözüm üretebilme yetisini kazanabilmek.
PÇ-5Uzmanlık alanının bilgi birikimi ve bilimsel yaklaşımları çerçevesinde bağımsız karar alabilmek ve yaratıcılık becerilerini kullanarak proje üretebilmek ve yürütebilmek.
PÇ-6Problemi çözüm aşamasında bağımsız karar alabilmek ve becerilerini kullanarak ekip çalışmasına uyumlu bir şekilde katkıda bulunabilmek.
PÇ-7Edinmiş olduğu bilgi birikimini nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alan içi ve/veya alan dışı gruplara yazılı, sözlü ve görsel olarak sunabilmek.
PÇ-8Araştırmalarında insan hakları ve bilim etiğine uygun hareket etmeyi benimsemek
PÇ-9Alanın gerektirdiği düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek.
PÇ-10Program süresince edinilen bilgi ve becerilerin bir üst akademik düzeyde devam ettirilebilmesi için gereken donanıma sahip olabilmek.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10
ÖÇ 1          
ÖÇ 2          
ÖÇ 3          
ÖÇ 4          
ÖÇ 5          
ÖÇ 6