Lisansüstü
Fen Bilimleri Enstitüsü
Moleküler Biyoloji ve Genetik
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Bitki Doku Kültürü ve Uygulamaları

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
FMG0026 Bitki Doku Kültürü ve Uygulamaları 1/0/4 SA Türkçe 8
Dersin Amacı

Organogenez, somatik embriyogenez, protoplast kültürü ve somatik melezleme, haploid bitki üretimi, Hastalıksız bitki üretimi, Sekonder metobolit üretimi, Germplasm üretimi ile ilgili teorik ve uygulama

Ön Koşullar
Eş Koşullar
Özel Koşullar
Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Çimen Atak
Asistanlar
Ders Gün,Saat ve Yeri
Görüşme Saatleri ve Yeri
Öğretim Yöntem ve Teknikleri Öğretim üyesi ve öğrenci merkezli sunumlar, laboratuvar uygulamaları
Temel Kaynaklar  

Evans, D.E,Coleman, J.O.D, Kearns A. Plant Cell Culture, BİOS Scientific Publishers, London and New York , ISBN 1 85996 320 X, 2003.

Dicosmo, F,.  Misawa, M, Plant Cell Culture Secondary Metabolism: Towards Industrial Application, CRC-Press; ISBN-13: 978-0849351358, 1996.

U. Kumar, Methods in Plant Tissue Culture, Agrobios (India) ISBN13 9788177540772 , 2008.

Babaoğlu, B. Gürel, E., Özcan, S. Bitki Biyoteknolojisi S.Ü. vakfı yayınları, ISBN 975-6652-03-9, 2001.

Trigiano, R.N., Gray, D. Plant Tissue Culture Concepts and Laboratory Exercise. CRC Pres, ISBN 0-8493-2029-1, 2000.

Smith, R.H. Plant Tissue Culture Techniques and Experiments. Academic Pres, 2000.

George, E.F., Hall, M.A., Klerk, J.D. Plant Propagation by Tissue Culture 3rd Edition. Volume 1. The Background. Springer ISBN978-1-4020-5004-6.

Diğer Kaynaklar
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Bitk biyoteknolojisinde doku kültürünün önemi, Bitki doku kültür laboratuar düzeni, laboratuarda bulunması gerekli alet ve ekipmanlar, sterilizasyon Teorik ppt sunum
2. Hafta Organogenesis ve çeşitleri, çeşitli bitkilerde organogenesisin oluşturulmasında dikkat edilecek konular ,pirinç sürgün kültürlerinin kurulması Teorik ppt sunum Laboratuvarda deneyin kurulması ve gözlemlerinin yapılması (4-6 hafta)
3. Hafta Domates doku kültürlerinin kurulması Laboratuvarda deneyin kurulması ve gözlemlerinin yapılması(4hafta)
4. Hafta Somatik embriyogenesis ve havuçta somatik embriyogenesizin kurulması Teorik ppt sunum Laboratuvarda deneyin kurulması ve gözlemlerinin yapılması (3-4 hafta)
5. Hafta Protoplast kültürü ve somatik melezleme Teorik ppt sunum Laboratuvarda gözlemlerinin yapılması
6. Hafta Afrika menekşesinde protoplast izolasyonu ve füzyonu Teorik ppt sunum Laboratuvarda deneyin kurulması ve gözlemlerinin yapılması (6 hafta) Ödev
7. Hafta Ara Sınav Sınav
8. Hafta Haploid bitki üretimi ve Afrika menekşesinde Anter kültürünün kurulması Laboratuvarda deneyin kurulması ve gözlemlerinin yapılması (7-8 hafta) Ödev
9. Hafta Hastalıksız bitki üretimi Teorik ppt sunum Laboratuvarda gözlemlerinin yapılması Ödev
10. Hafta Sarımsakta (Allium sativum) virüssüz bitki üretimi Laboratuvarda deneyin kurulması ve gözlemlerinin yapılması(4hafta)
11. Hafta Sekonder metabolitlerin ekonomik önemi, ilaç, besin katkı maddesi, parfümeri ve zirai mücadelede kullanılan sekonder metabolitler Teorik ppt sunum Laboratuvarda gözlemlerinin yapılması Ödev
12. Hafta Sekonder metabolit üretimi Teorik ppt sunum Laboratuvarda gözlemlerinin yapılması
13. Hafta Bitki doku kültürlerinin in vitro muhafazası, Bitki materyalinde büyümenin yavaşlatılması veya azaltılması, Teorik ppt sunum Laboratuvarda gözlemlerinin yapılması Ödev
14. Hafta Bitki materyalinde Soğukta muhafaza, Hücre kültürlerinin canlılığına katkıda bulunan faktörler Teorik ppt sunum Laboratuvarda gözlemlerinin yapılması Ödev
15. Hafta Final haftası Sınav
16. Hafta Final haftası Sınav
17. Hafta Final haftası Sınav
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ödevler / Dönem Ödevi / Sunum 1 60
Final 1 40


ÖÇ-1Doku kültür tekniklerinin çeşitli bitkilere uygulanması
ÖÇ-2Doku kültürü tekniklerin bitki biyolojisindeki ve ekonomideki öneminin ortaya konulması,
ÖÇ-3Endüstride doku kültür tekniklerinin kullanımında önemli bir yer tutan sekonder metobolitlerin üretiminde doku kültür tekniklerinin kullanımının öğretilmesi,
ÖÇ-4Protoplast teknolojisinin genel prensipleri öğretilerek protoplast kültürlerinin laboratuarda kurulması ve protoplastların somatik melezlemedeki öneminin ortaya konulması,
ÖÇ-5Laboratuvarda doku kültürü deneylerin kurulması, gözlenmesi, sonuçlarının yorumlanması ve bulunan sonuçların tartışılması
Program Çıktıları
PÇ-1Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirmek, alanda var olan problemleri belirleyebilmek, analiz edebilmek ve çözüm üretebilme yetisine sahip olmak.
PÇ-2Lisans düzeyinde kazanılan yetkinlikler temelinde moleküler hücre biyolojisi, bitki biyoteknolojisi ve moleküler genetik temel alanlarında özgün çalışmalar için yeni teknolojilere dayalı araştırma stratejileri geliştirebilmek ve uygulayabilmek.
PÇ-3En az bir yabancı dili kullanarak alanı ile ilgili konuları tartışabilmek.
PÇ-4Toplumsal sorunlara duyarlı olmak ve alanının bilgi ve becerilerini, diğer disiplinlerin bilgileri ile sentezleyerek bu sorunlara çözüm üretebilme yetisini kazanabilmek.
PÇ-5Uzmanlık alanının bilgi birikimi ve bilimsel yaklaşımları çerçevesinde bağımsız karar alabilmek ve yaratıcılık becerilerini kullanarak proje üretebilmek ve yürütebilmek.
PÇ-6Problemi çözüm aşamasında bağımsız karar alabilmek ve becerilerini kullanarak ekip çalışmasına uyumlu bir şekilde katkıda bulunabilmek.
PÇ-7Edinmiş olduğu bilgi birikimini nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alan içi ve/veya alan dışı gruplara yazılı, sözlü ve görsel olarak sunabilmek.
PÇ-8Araştırmalarında insan hakları ve bilim etiğine uygun hareket etmeyi benimsemek
PÇ-9Alanın gerektirdiği düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek.
PÇ-10Program süresince edinilen bilgi ve becerilerin bir üst akademik düzeyde devam ettirilebilmesi için gereken donanıma sahip olabilmek.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10
ÖÇ 1          
ÖÇ 2          
ÖÇ 3          
ÖÇ 4          
ÖÇ 5