Lisansüstü
Fen Bilimleri Enstitüsü
Moleküler Biyoloji ve Genetik
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Epigenetik

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
FMG0001 Epigenetik 3/0/0 SA Türkçe 7
Dersin Amacı
Bu dersin kapsamında DNA metilasyonu, histon modifikasyonları, gen regülasyonunun epigenetik mekanizmaları, DNA metiltransferazlar, metil-bağlayan proteinler ve kromatinle ilişkileri, genomik imprinting, Epigenetik analiz metodları, DNA metilasyonu ve kanser, anormal imprinting ile ilişkili hastalıklar, DNA metilasyonu ve tekrarlayan instabilite hastalıkları, insan gelişiminde DNA metilasyonunun rolü, embryonik kök hücreler ve farklılaşma, diğer organizmalarda epigenetik yaklaşımlar gibi konu başlıkları ile epigenetik olgusunun öğrenilmesi hedeflenmektedir.


Ön Koşullar -
Eş Koşullar -
Özel Koşullar İyi derecede İngilizce bilmek, araştırma konusunda istekli olmak
Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Damla Arısan
Asistanlar -
Ders Gün,Saat ve Yeri Henüz belirlenmedi
Görüşme Saatleri ve Yeri Hergün MOBİGEN Atakoy Kampus
Öğretim Yöntem ve Teknikleri -Anlatım, tartışma 
Temel Kaynaklar -www.pubmed.com
Diğer Kaynaklar -
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Epigenetiğin tanımı Sözlü anlatım
2. Hafta Histon modifikasyonları ve epigenetik gen regülasyonları Sözlü anlatım
3. Hafta Histon modifikasyonları ve epigenetik gen regülasyonları Sözlü anlatım
4. Hafta DNA metiltransferazlar Sözlü anlatım
5. Hafta Metil bağlayan proteinler ve kromatin materyal regülasyonu Sözlü anlatım
6. Hafta Epigenetik analiz yöntemleri Proje
7. Hafta Epigenetik analiz yöntemleri Proje
8. Hafta Ara sınav Proje sunumu
9. Hafta DNA metilasyonu ve patofizyolojik hastalıklar Sözlü anlatım, tartışma
10. Hafta DNA metilasyonu ve patofizyolojik hastalıklar Sözlü anlatım, tartışma
11. Hafta Genomik imprinting Sözlü anlatım, tartışma
12. Hafta Gelişim biyolojisinde epigenetik faktörler Sözlü anlatım, tartışma
13. Hafta Kök hücre biyolojisinde epigenetik faktörler Sözlü anlatım, tartışma
14. Hafta Diğer organizmalar için epigenetik düzenlenme mekanizmaları Sözlü anlatım, tartışma
15. Hafta Final haftası
16. Hafta Final haftası
17. Hafta Final haftası
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 40
Final 1 60


ÖÇ-1DNA metilasyonu, histon modifikasyonları ve gen regülasyonunun epigenetik mekanizmaları konusunda bilgi sahibi olmak
ÖÇ-2DNA metiltransferazlar, metil-bağlayan proteinler ve kromatinle ilişkilerini tartışabilmek
ÖÇ-3Genomik imprinting, Epigenetik analiz metodları konusunda bilgi sahibi olmak
ÖÇ-4DNA metilasyonu ve hastalıklar arasındaki ilişkiyi tartışabilmek
ÖÇ-5Epigenetiğin embryonik kök hücreler ve farklılaşma üzerine etkileri hakkında bilgi sahibi olmak
ÖÇ-6Diğer canlılarda epigenetik modifikasyonlar konusunda bilgi sahibi olmak
Program Çıktıları
PÇ-1Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirmek, alanda var olan problemleri belirleyebilmek, analiz edebilmek ve çözüm üretebilme yetisine sahip olmak.
PÇ-2Lisans düzeyinde kazanılan yetkinlikler temelinde moleküler hücre biyolojisi, bitki biyoteknolojisi ve moleküler genetik temel alanlarında özgün çalışmalar için yeni teknolojilere dayalı araştırma stratejileri geliştirebilmek ve uygulayabilmek.
PÇ-3En az bir yabancı dili kullanarak alanı ile ilgili konuları tartışabilmek.
PÇ-4Toplumsal sorunlara duyarlı olmak ve alanının bilgi ve becerilerini, diğer disiplinlerin bilgileri ile sentezleyerek bu sorunlara çözüm üretebilme yetisini kazanabilmek.
PÇ-5Uzmanlık alanının bilgi birikimi ve bilimsel yaklaşımları çerçevesinde bağımsız karar alabilmek ve yaratıcılık becerilerini kullanarak proje üretebilmek ve yürütebilmek.
PÇ-6Problemi çözüm aşamasında bağımsız karar alabilmek ve becerilerini kullanarak ekip çalışmasına uyumlu bir şekilde katkıda bulunabilmek.
PÇ-7Edinmiş olduğu bilgi birikimini nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alan içi ve/veya alan dışı gruplara yazılı, sözlü ve görsel olarak sunabilmek.
PÇ-8Araştırmalarında insan hakları ve bilim etiğine uygun hareket etmeyi benimsemek
PÇ-9Alanın gerektirdiği düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek.
PÇ-10Program süresince edinilen bilgi ve becerilerin bir üst akademik düzeyde devam ettirilebilmesi için gereken donanıma sahip olabilmek.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10
ÖÇ 1          
ÖÇ 2          
ÖÇ 3          
ÖÇ 4          
ÖÇ 5          
ÖÇ 6