Lisansüstü
Fen Bilimleri Enstitüsü
Yapı (Tezsiz)
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Deprem Mühendisliği

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
İMYY2007 Deprem Mühendisliği 3/0/0 SA Türkçe 9
Dersin Amacı
Bu derste deprem etkisindeki yapıların davranışı, çözümleme ve boyutlandırma kuralları verilmektedir.
Ön Koşullar YOK
Eş Koşullar YOK
Özel Koşullar YOK
Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Zekai CELEP
Asistanlar YOK
Ders Gün,Saat ve Yeri Çarşamba 14:00-16:45 1C-12/14
Görüşme Saatleri ve Yeri dersin yapıldığı gün
Öğretim Yöntem ve Teknikleri -Anlatım, tartışma ve problem çözümü.
Temel Kaynaklar -Celep, Z., Kumbasar, N.; Deprem Mühendisliğne. Giriş ve Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımı, Beta Dağıtım, 2000.

-Chopra, A.K.; Dynamics of Structures, Prentice Hall, 2001.
Diğer Kaynaklar - Priestly, M. T. N., Paulay, T.; Seismic Design of RC and Masonry Buildings, John Wiley & Sons, 1992.

- Okamoto, S.; Introduction to Earthquake Engineering, University of Tokyo Press, 1984.

-Newmark, N. M., Rosenblueth, E.; Fundamentals of Earthquake Engineering, Prentice Hall, 1971.

- Bolt, B.; Earthquakes, W. H. Freeman and Company, 1999.

-Hu, Y-X., Liu, S-C., Dong, W.; Earthquake Engineering, E & FN SPON, 1996.

- Penelis, G.G.; Kappos, A.J.; Earthquake-resistant concrete structures, E&FN SPON, London 1997.

- Dowrick, D.J.; Earthquake Resistant Design, John Wiley & Sons, 1987.
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Depremin oluşumu -Anlatım, tartışma ve problem çözümü.
2. Hafta Spektrum kavramı, Çok serbestlik dereceli sistem -Anlatım, tartışma ve problem çözümü.
3. Hafta Deprem davranışında mod birleştirme yöntemi -Anlatım, tartışma ve problem çözümü.
4. Hafta Depreme dayanıklı yapı tasarımı -Anlatım, tartışma ve problem çözümü.
5. Hafta Deprem yönetmeliklerinin ana felsefesi ve esasları -Anlatım, tartışma ve problem çözümü, Kısa Sınav
6. Hafta Deprem etkisindeki betonarme yapı elemanlarının davranışı -Anlatım, tartışma ve problem çözümü.
7. Hafta Boyutlandırmada kapasite ilkesi -Anlatım, tartışma ve problem çözümü.
8. Hafta Depreme karşı güvenlik, sınır durumlar -Anlatım, tartışma ve problem çözümü.
9. Hafta Yapıların genel davranışı, yapısal düzensizlikler -Anlatım, tartışma ve problem çözümü.
10. Hafta Tasarım spektrumu, ivme spektrumu -Anlatım, tartışma ve problem çözümü, Vize
11. Hafta Taşıyıcı sistemin sünekliği -Anlatım, tartışma ve problem çözümü.
12. Hafta Eşdeğer hesap yükü yöntemi, mod birleştirme yöntemleri -Anlatım, tartışma ve problem çözümü.
13. Hafta Eşdeğer hesap yükü yöntemi, mod birleştirme yöntemleri -Anlatım, tartışma ve problem çözümü.
14. Hafta Kat yerdeğiştirmeleri, temel ayırıcı sistemlerin tasarımı, istinat duvarları. -Anlatım, tartışma ve problem çözümü.
15. Hafta
16. Hafta
17. Hafta
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 30
Kısa sınav(lar) 1 20
Ödevler / Dönem Ödevi / Sunum 1 10
Final 1 40


ÖÇ-1Depremin oluşumu, spektrum kavramının anlaşılması.
ÖÇ-2Depreme dayanıklı yapı tasarlayabilmek.
ÖÇ-3Deprem yönetmeliklerinin ana felsefesi ve esaslarının anlaşılması.
ÖÇ-4Depremden dolayı oluşan yapısal hasarların sebeblerinin anlaşılması.
ÖÇ-5Çeşitli hesap yöntemlerini kullanılarak yapıya gelen kuvvetlerin hesaplanması.
Program Çıktıları
PÇ-1Yapı Mühendisliği alanında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirmek ve derinleştirmek,
PÇ-2Yapı Mühendisliği alanı ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi kavramak.
PÇ-3Yapı Mühendisliği alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek,
PÇ-4Yapı Mühendisliği alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme,
PÇ-5Yapı Mühendisliği alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.
PÇ-6Yapı Mühendisliği alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
PÇ-7Yapı Mühendisliği alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
PÇ-8Yapı Mühendisliği alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
PÇ-9Yapı Mühendisliği alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
PÇ-10Yapı Mühendisliği alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
PÇ-11Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
PÇ-12Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
PÇ-13Yapı Mühendisliği alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.
PÇ-14Yapı Mühendisliği alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
PÇ-15Yapı Mühendisliği alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
PÇ-16Yapı Mühendisliği alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 1                
ÖÇ 2                
ÖÇ 3                
ÖÇ 4                
ÖÇ 5