Lisansüstü
Fen Bilimleri Enstitüsü
Proje Yönetimi (Tezsiz)
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.

Proje Yönetimi (Tezsiz) Programı Ana Sayfası / Ders - Program Çıktıları Matrisi

Ders - Program Çıktıları Matrisi

PÇ-1Proje Yönetimi alanında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirmek ve derinleştirmek,
PÇ-2Proje Yönetimi alanı ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi kavramak.
PÇ-3Proje Yönetimi alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek,
PÇ-4Proje Yönetimi alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme,
PÇ-5Proje Yönetimi alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.
PÇ-6Proje Yönetimi alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
PÇ-7Proje Yönetimi alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
PÇ-8Proje Yönetimi alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
PÇ-9Proje Yönetimi alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
PÇ-10Proje Yönetimi alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
PÇ-11Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
PÇ-12Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
PÇ-13Proje Yönetimi alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.
PÇ-14Proje Yönetimi alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
PÇ-15Proje Yönetimi alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15
İMPY0101               
İMPY1005                
İMPY1009                
İMPY1019                
İMPY1025                
İMPY1026                
İMPY1031                
İMPY1037                
İMPY2001                
İMPY2002                
İMPY2003                
İMPY2013                
İMPY2014                
İMPY2018                
İMPY2021                
İMPY2036