Lisansüstü
Fen Bilimleri Enstitüsü
Yapı
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


İleri Yapı Statiği

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
IMYY0006 İleri Yapı Statiği 3/0/0 SA Türkçe 9
Dersin Amacı
İleri yapı statiği bilgisi kazandırmak.
 
Ön Koşullar Yok
Eş Koşullar Yok
Özel Koşullar %80 devam,ödevlerin zamanında teslimi
Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Faruk KARADOĞAN
Asistanlar Yok
Ders Gün,Saat ve Yeri Perşembe 09:00-11:45
Görüşme Saatleri ve Yeri Ders günleri
Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Temel Kaynaklar Yapı Mühendisliğine Giriş Yapısal Çözümleme
Diğer Kaynaklar -
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Genel Giriş Anlatım
2. Hafta .Yerdeğiştirme yöntemine giriş,Birim yer değiştirme sabitlerinin tanımları ve hesapları Anlatım
3. Hafta Birim yer değiştirm sabitlerinin hesabı Anlatım,Uygulama
4. Hafta Özel durumların özetlenmesi:konsollar,elasik ankastre mesnet ve birleşimler,simetri özellikleri Anlatım,Uygulama
5. Hafta Düğüm noktaları dönen ve ötelenen sistemler Anlatım,Uygulama
6. Hafta Eğri eksenli çubuklar,kırıklı çubuklar Anlatım,Uygulama
7. Hafta Yapı sistemlerinin doğrusal olmayan davranışına başlangıç Anlatım,Uygulama
8. Hafta Kuvvet yönteminin etin kullanımı,hiperstatik esas sistemlerle çözüm Anlatım,Uygulama
9. Hafta Malzemenin doğrusal olmayan elasik davranışı Anlatım
10. Hafta Çelik ve betonarme kesitlerde M-K bağıntıları,kesit süneklilikleri,Yaklaşım M-K bağıntıları Anlatım
11. Hafta Doğrusal olmayan davranışa göre boyutlandırmanın esasları ve güvenlik Anlatım
12. Hafta Doğrusal olmayan denklem takımlarının çözüm yolları,Newton-Raphson yöntemi Anlatım,Uygulama
13. Hafta Doğrusal olmayan şekil değiştirmelerinin yığılı olması,plastik mafsal hipotezi Anlatım
14. Hafta Alt ve üst sınır toeremleri ile limit yükün yaklaşık hesabı Anlatım
15. Hafta
16. Hafta
17. Hafta
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 2 40
Ödevler / Dönem Ödevi / Sunum 1 20
Final 1 40


ÖÇ-11.Birim yerdeğiştirme sabitlerinin hesabı ve anlaşılması
ÖÇ-22.Kuvvet yönteminin etkin kullanımı
ÖÇ-33.Doğrusal olmayan malzeme davranışın anlaşılması
ÖÇ-44.Limit yük hesabı yapılabilmesi
Program Çıktıları
PÇ-1Yapı Mühendisliği alanında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirmek ve derinleştirmek,
PÇ-2Yapı Mühendisliği alanı ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi kavramak.
PÇ-3Yapı Mühendisliği alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek,
PÇ-4Yapı Mühendisliği alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme,
PÇ-5Yapı Mühendisliği alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.
PÇ-6Yapı Mühendisliği alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
PÇ-7Yapı Mühendisliği alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
PÇ-8Yapı Mühendisliği alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
PÇ-9Yapı Mühendisliği alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
PÇ-10Yapı Mühendisliği alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
PÇ-11Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
PÇ-12Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
PÇ-13Yapı Mühendisliği alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.
PÇ-14Yapı Mühendisliği alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
PÇ-15Yapı Mühendisliği alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
PÇ-16Yapı Mühendisliği alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 1                
ÖÇ 2                
ÖÇ 3                
ÖÇ 4