Lisansüstü
Fen Bilimleri Enstitüsü
Yapı
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.

Yapı Programı Ana Sayfası / Program Ders Planı / Yapıların Güçlendirme Teknikleri

Yapıların Güçlendirme Teknikleri

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
İMYY2008 Yapıların Güçlendirme Teknikleri 3/0/0 SA Türkçe 9
Dersin Amacı
Deprem bölgelerine uygun olarak üretilmeyen ve depremlerden hasar görmüş yapıların onarım ve güçlendirme tekniklerini anlatmak.
Ön Koşullar yok
Eş Koşullar yok
Özel Koşullar yok
Öğretim Üyeleri Yrd. Doç. Dr. Erdal Coşkun
Asistanlar yok
Ders Gün,Saat ve Yeri Salı 9:00-11:45 1C-15
Görüşme Saatleri ve Yeri Dersin olduğu gün.
Öğretim Yöntem ve Teknikleri Anlatım, sunum ve vaka analizi.
Temel Kaynaklar -
Diğer Kaynaklar -
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Giriş. Anlatım ve sunum.
2. Hafta Deprem sonrası acil önlemler. Anlatım ve sunum.
3. Hafta Onarım ve güçlendirmede kullanılacak malzemeler. Anlatım ve sunum.
4. Hafta Onarım ve güçlendirmenin projelendirme esasları ve süreç. Anlatım ve sunum.
5. Hafta Onarım ve güçlendirmenin projelendirme esasları ve süreç (devam). Anlatım ve sunum.
6. Hafta Betonarme sistemlerin onarım ve güçlendirilmesi. Anlatım ve sunum.
7. Hafta Betonarme sistemlerin onarım ve güçlendirilmesi (devam). Anlatım ve sunum.
8. Hafta Çelik yapıların onarım ve güçlendirilmesi. Anlatım ve sunum.
9. Hafta Ara sınav. Yazılı Sınav.
10. Hafta Yığma yapılarda güçlendirme esasları. Anlatım ve sunum.
11. Hafta Yönetmeliklerin irdelenmesi. Anlatım ve sunum.
12. Hafta Yönetmeliklerin irdelenmesi (devam). Anlatım ve sunum.
13. Hafta Onarım ve güçlendirmenin maliyeti. Anlatım ve sunum.
14. Hafta Depremlerden alınacak dersler. Anlatım ve sunum.
15. Hafta
16. Hafta
17. Hafta
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)


ÖÇ-1Depremlerden alınacak dersleri açıklamak.
ÖÇ-2Onarım ve güçlendirme kavramlarını açıklamak.
ÖÇ-3Onarım ve güçlendirme malzemelerini anlatmak.
ÖÇ-4Çeşitli yapı sistemlerinin onarım ve güçlendirmesi hakkında bilgi vermek.
ÖÇ-5Onarım ve güçlendirme maliyetini irdelemek.
Program Çıktıları
PÇ-1Yapı Mühendisliği alanında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirmek ve derinleştirmek,
PÇ-2Yapı Mühendisliği alanı ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi kavramak.
PÇ-3Yapı Mühendisliği alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek,
PÇ-4Yapı Mühendisliği alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme,
PÇ-5Yapı Mühendisliği alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.
PÇ-6Yapı Mühendisliği alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
PÇ-7Yapı Mühendisliği alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
PÇ-8Yapı Mühendisliği alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
PÇ-9Yapı Mühendisliği alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
PÇ-10Yapı Mühendisliği alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
PÇ-11Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
PÇ-12Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
PÇ-13Yapı Mühendisliği alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.
PÇ-14Yapı Mühendisliği alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
PÇ-15Yapı Mühendisliği alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
PÇ-16Yapı Mühendisliği alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 1                
ÖÇ 2                
ÖÇ 3                
ÖÇ 4                
ÖÇ 5