Lisansüstü
Fen Bilimleri Enstitüsü
Yapı
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.

Yapı Programı Ana Sayfası / Program Ders Planı / Sismik İzolasyon ve Enerji Sönümleme

Sismik İzolasyon ve Enerji Sönümleme

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
İMYY1005 Sismik İzolasyon ve Enerji Sönümleme 3/0/0 SA Türkçe 9
Dersin Amacı

Bu derste, sismik yalıtım ve enerji sönümleme sistemlerinin kullanım alanları, çalışma prensipleri ve tasarımı hakkında bilgi verilmesi amaçlanmaktadır.

Ön Koşullar -
Eş Koşullar -
Özel Koşullar -
Öğretim Üyeleri Yrd. Doç. Dr. Gökhan YAZICI
Asistanlar -
Ders Gün,Saat ve Yeri Çarşamba, 15:00-17:45, 2B-04/06
Görüşme Saatleri ve Yeri Çarşamba, 12:00-14:00
Öğretim Yöntem ve Teknikleri Sözlü anlatım, vaka çalışmaları, bilgisayar uygulamaları

Temel Kaynaklar

Naeim, F., and Kelly, J.M., (1999). Design of Seismic Isolated Structures: From theory to practice., John Wiley and Sons, NY., 0-471-14921-7.

Diğer Kaynaklar -
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Giriş, Sismik Yalıtım Sistemlerinin Dünyadaki Uygulamaları Sözlü Anlatım
2. Hafta Yapı Dinamiği ile ilgili kavramların gözden geçirilmesi Sözlü Anlatım
3. Hafta Yapı Dinamiği ile ilgili kavramların gözden geçirilmesi (Devam) Sözlü Anlatım
4. Hafta Matlab programlama ortamının tanıtılması ve Simulink’e giriş Sözlü Anlatım, Bilgisayar Uygulaması
5. Hafta Sismik yalıtım sisteminin çalışma prensipleri Sözlü Anlatım
6. Hafta Sismik yalıtım sisteminin çalışma prensipleri (Devam) Sözlü Anlatım, Bilgisayar Uygulaması
7. Hafta Elastomer izolatörlerin tasarım prensipleri Sözlü Anlatım, Vaka Çalışmaları
8. Hafta Yüksek sönümlü elastomer mesnetler Sözlü Anlatım, Vaka Çalışmaları
9. Hafta Kurşun çekirdekli elastomer mesnetler Sözlü Anlatım, Vaka Çalışmaları
10. Hafta Sürtünmeli sarkaç mesnetleri Sözlü Anlatım, Vaka Çalışmaları
11. Hafta Enerji sönümleme sistemleri Sözlü Anlatım, Vaka Çalışmaları
12. Hafta Viskos ve visko-elastik sönümleyiciler Sözlü Anlatım, Vaka Çalışmaları
13. Hafta Sismik yalıtım sistemlerinin tasarımda kullanılan yönetmelikler Sözlü Anlatım, Vaka Çalışmaları
14. Hafta Sismik yalıtım sistem bileşenlerinin laboratuvarda test edilmesi Sözlü Anlatım, Vaka Çalışmaları
15. Hafta
16. Hafta
17. Hafta
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 20
Ödevler / Dönem Ödevi / Sunum 1 40
Final 1 40


ÖÇ-1Sismik yalıtım sistemlerinin çalışma prensiplerinin anlaşılması
ÖÇ-2Enerji sönümleme sistemlerinin çalışma prensiplerinin anlaşılması
ÖÇ-3Elastomer izolatörlerin tasarım prensiplerinin anlaşılması
ÖÇ-4Yüksek sönümlü ve kurşun çekirdekli izolatörlerin tasarım prensiplerinin anlaşılması
ÖÇ-5Sürtünmeli sarkaç mesnetlerin tasarım prensiplerinin anlaşılması
Program Çıktıları
PÇ-1Yapı Mühendisliği alanında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirmek ve derinleştirmek,
PÇ-2Yapı Mühendisliği alanı ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi kavramak.
PÇ-3Yapı Mühendisliği alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek,
PÇ-4Yapı Mühendisliği alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme,
PÇ-5Yapı Mühendisliği alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.
PÇ-6Yapı Mühendisliği alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
PÇ-7Yapı Mühendisliği alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
PÇ-8Yapı Mühendisliği alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
PÇ-9Yapı Mühendisliği alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
PÇ-10Yapı Mühendisliği alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
PÇ-11Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
PÇ-12Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
PÇ-13Yapı Mühendisliği alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.
PÇ-14Yapı Mühendisliği alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
PÇ-15Yapı Mühendisliği alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
PÇ-16Yapı Mühendisliği alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 1                
ÖÇ 2                
ÖÇ 3                
ÖÇ 4                
ÖÇ 5