Lisansüstü
Fen Bilimleri Enstitüsü
Yapı
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.

Yapı Programı Ana Sayfası / Program Ders Planı / Yapı Analizinde Matris Yöntemler

Yapı Analizinde Matris Yöntemler

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
İMYY0002 Yapı Analizinde Matris Yöntemler 3/0/0 SA Türkçe 9
Dersin Amacı
Yapı sistemlerinin farklı yüklemeler altındaki analizinin matris yöntemler kullanılarak yapılması becerisini kazandırmak.
Ön Koşullar -
Eş Koşullar -
Özel Koşullar Yıl sonu sınavına girebilmek için en az %80 devam ve ödev görüşmelerinde başarılı olmak gerekmektedir.
Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Faruk KARADOĞAN
Asistanlar -
Ders Gün,Saat ve Yeri Pazartesi 13:30-16:30, B105 Dersliği
Görüşme Saatleri ve Yeri
Öğretim Yöntem ve Teknikleri Anlatım, problem çözme, sunum
Temel Kaynaklar Çakıroğlu, A., Özden, E., ve Özmen, G., (1992)."Yapı Sistemlerinin Hesabı İçin Matris Metodları ve Elektronik Hesap Makinası Programları", İstanbul Teknik Üniversitesi Kütüphanesi, İstanbul.

Prezemieniecki,J.S. Theory of Matrix Structural Analysis,Dover Pub. ISBN 04866-49482,1985.

Karadoğan,F.,Pala,S.,Yüksel,E.,Durgun,Y.,"Yapı Mühendisliğine Giriş Yapısal Çözümleme Cilt-1",Birsen Basım Yayın,ISBN:978-975-511-571-9,2011,İSTANBUL.

Bathe,K.J. Finite Element Procedures,Prentice-Hall,1996.

Hart,G.C.,Wong,K. Structual Analysis for Structural Engineers,J. Wiley,2000.

Meek,J.L. Matrix Structural Analysis,McGraw-Hill,ISBN 0070413169,1971.

Clough,R. W.,Penzien,J. Dynamics of Structures,McGraw-Hill,1996.

 
Diğer Kaynaklar
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Konu-Kapsam-Ders Düzeni,Matrisler ve Seçilen Bazı Matris İşlemleri Sözlü Anlatım
2. Hafta Bilgi Yoklaması Sözlü Anlatım
3. Hafta Yapı Sistemlerinin Çözümünde Bazı Bilgisayar Programlarının Basit Kullanımlari Sözlü Anlatım
4. Hafta Yapısal Modelleme-Sürekli Sistemlerin Ayrıklaştırılması Sözlü Anlatım
5. Hafta Düzlem Çubuk Sistemler Üzerinden Matris Yer Değiştirme Yöntemine Giriş-Birinci Mertebiyle teorisiyle Statik yükler için hesap Sözlü Anlatım
6. Hafta Düzlemleri içinde yüklü düzlem yüzeysel taşıyıcılar Sözlü Anlatım
7. Hafta Düzlemlerine dik yüklü düzlem yüzeysel taşıyıcılar Sözlü Anlatım
8. Hafta Düzlemleri içinde ve düzlemlerine dik yüklü yüzeysel taşıyıcı sistemler-kabuklar Sözlü Anlatım
9. Hafta Üç boyutlu çubuk sistemler Sözlü Anlatım
10. Hafta Statik dış etkiler altındaki çubuk sistemlerin doğrusal olmayan hesap-Yük artımı yöntemleri Sözlü Anlatım
11. Hafta Dinamik dış etkiler altındaki çubuk sistemlerin doğrusal ve doğrusal olmayan hesabı-Deprem hesabı Sözlü anlatim
12. Hafta Titreşimlerin Kontrolu Sözlü Anlatım
13. Hafta Özel bazı konular Sözlü Anlatım
14. Hafta Sözlü Anlatım
15. Hafta
16. Hafta
17. Hafta
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 25
Ödevler / Dönem Ödevi / Sunum 1 25
Final 1 50


ÖÇ-1Matris deplasman yöntemi ile ilgili temel prensiplerin anlaşılması
ÖÇ-2Matris kuvvet yöntemi ile ilgili temel prensiplerin anlaşılması
ÖÇ-3Matris deplasman ve kuvvet yöntemleri ile kafes sistemleri analiz edebilme
ÖÇ-4Matris deplasman ve kuvvet yöntemleri ile rijit düğüm noktalı sistemleri analiz edebilme
ÖÇ-5Normal kuvvetin yapı davranışı üzerindeki etkisinin anlaşılması
Program Çıktıları
PÇ-1Yapı Mühendisliği alanında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirmek ve derinleştirmek,
PÇ-2Yapı Mühendisliği alanı ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi kavramak.
PÇ-3Yapı Mühendisliği alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek,
PÇ-4Yapı Mühendisliği alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme,
PÇ-5Yapı Mühendisliği alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.
PÇ-6Yapı Mühendisliği alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
PÇ-7Yapı Mühendisliği alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
PÇ-8Yapı Mühendisliği alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
PÇ-9Yapı Mühendisliği alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
PÇ-10Yapı Mühendisliği alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
PÇ-11Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
PÇ-12Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
PÇ-13Yapı Mühendisliği alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.
PÇ-14Yapı Mühendisliği alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
PÇ-15Yapı Mühendisliği alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
PÇ-16Yapı Mühendisliği alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 1                
ÖÇ 2                
ÖÇ 3                
ÖÇ 4                
ÖÇ 5