Lisansüstü
Fen Bilimleri Enstitüsü
Yapı
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Mühendislik Matematiği

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
İMYY1001 1 Mühendislik Matematiği 3/0/0 Z Türkçe 9
Dersin Amacı
Karşılaşılan mühendislik problemlerinde çözümleyici olacak temel matematik bilgilerini vermek
Ön Koşullar Yok
Eş Koşullar Yok
Özel Koşullar Yok
Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Faruk Yükseler
Asistanlar Yok
Ders Gün,Saat ve Yeri Perşembe, 13:00-15:45
Görüşme Saatleri ve Yeri Ders günleri
Öğretim Yöntem ve Teknikleri -Anlatım ve Tartışma
Temel Kaynaklar -G.Ağargün ve H.Özdağ; Lineer Cebir ve Çözümlü Problemleri, 2011.

-E.Kreyszig, Advanced Engineering Mathematics, 1972.
Diğer Kaynaklar -M.İnan, Cisimlerin Mukavemeti, 1981.
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Lineer Cebir Anlatım ve Tartışma
2. Hafta Lineer Cebir Anlatım ve Tartışma
3. Hafta Vektör Cebir Anlatım ve Tartışma
4. Hafta Vektör Cebir Anlatım ve Tartışma
5. Hafta Diferansiyel Denklemler Anlatım ve Tartışma
6. Hafta Diferansiyel Denklemler Anlatım ve Tartışma, Yazılı Sınav
7. Hafta Diferansiyel Denklemler Anlatım ve Tartışma
8. Hafta Kısmi Diferansiyel Denklemler Anlatım ve Tartışma
9. Hafta Kısmi Diferansiyel Denklemler Anlatım ve Tartışma
10. Hafta Kısmi Diferansiyel Denklemler Anlatım ve Tartışma, Sözlü Sınav
11. Hafta Enerji Yöntemleri Anlatım ve Tartışma
12. Hafta Enerji Yöntemleri Anlatım ve Tartışma
13. Hafta Furya Seri ve Dönüşümleri Anlatım ve Tartışma
14. Hafta Furya Seri ve Dönüşümleri Anlatım ve Tartışma
15. Hafta
16. Hafta
17. Hafta
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 2 45
Kısa sınav(lar) 1 20
Ödevler / Dönem Ödevi / Sunum 1 0
Final 1 35


ÖÇ-1Furya seri ve dönüşümlerini, mühendislik problemlerinde uygulayabilme becerisi kazandırmak.
ÖÇ-2Diferansiyel denklem takımlarını, mühendislik problemlerinde uygulayabilme becerisi kazandırmak.
ÖÇ-3Enerji Yöntemlerini, mühendislik problemlerinde uygulayabilme becerisi kazandırmak.
ÖÇ-4Vektör cebrinin, mühendislik problemlerinde uygulayabilme becerisi kazandırmak.
ÖÇ-5Lineer cebirin, mühendislik problemlerinde uygulayabilme becerisi kazandırmak.
Program Çıktıları
PÇ-1Yapı Mühendisliği alanında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirmek ve derinleştirmek,
PÇ-2Yapı Mühendisliği alanı ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi kavramak.
PÇ-3Yapı Mühendisliği alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek,
PÇ-4Yapı Mühendisliği alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme,
PÇ-5Yapı Mühendisliği alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.
PÇ-6Yapı Mühendisliği alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
PÇ-7Yapı Mühendisliği alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
PÇ-8Yapı Mühendisliği alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
PÇ-9Yapı Mühendisliği alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
PÇ-10Yapı Mühendisliği alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
PÇ-11Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
PÇ-12Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
PÇ-13Yapı Mühendisliği alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.
PÇ-14Yapı Mühendisliği alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
PÇ-15Yapı Mühendisliği alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
PÇ-16Yapı Mühendisliği alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 1                
ÖÇ 2                
ÖÇ 3                
ÖÇ 4                
ÖÇ 5