Lisansüstü
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Özel Hukuk Türk-Alman Ekonomi Hukuku
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.Program Çıktıları
PÇ-1Türk, Alman ve AB Hukuk Sistemlerinde, Ekonomi Hukuku alanına ait kavram ve kurumlara ya da yöntemlere ilişkin bilgilere sahip olması ve bu bilgileri derinleştirmesi;
PÇ-2Türk, Alman ve AB Hukuk Sistemlerinde Ekonomi Hukukuna ait ait kavram, kurum ve yöntemler arasındaki etkileşimi kavrayarak bağlantı kurması;
PÇ-3Türk, Alman ve AB Hukuk Sistemlerinde Ekonomi Hukuku alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgileri hukuk kuramı ve uygulamasına ilişkin konu ve sorunların analizinde kullanması;
PÇ-4Türk, Alman ve AB Hukuk Sistemlerinde Ekonomi Hukuku alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgileri, farklı disiplinlere ilişkin bilgilerle birlikte değerlendirerek yorumlayabilme ve bunlardan hareketle yeni bilgiler oluşturması
PÇ-5Hukuk kuram ve uygulamasında karşılaşılan sorunları hukuk alanına özgü araştırma yöntemlerini kullanarak çözümlemesi
PÇ-6Türk, Alman ve AB Hukuk Sistemlerinde Ekonomi Hukuku alanında uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütmesi
PÇ-7Türk, Alman ve AB Hukuk Sistemlerinde Ekonomi Hukuku alanında karşılaşılan ve öngörülemeyen ve uzmanlık gerektiren karmaşık sorunların çözümü için yeni yaklaşımlar geliştirmesi
PÇ-8Türk, Alman ve AB Hukuk Sistemlerinde Ekonomi Hukuku alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirmesi
PÇ-9Türk, Alman ve AB Hukuk Sistemlerinde Ekonomi Hukuku alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgiler ile hukuk kuram ve uygulamasına ilişkin güncel gelişmeleri alanındaki ve alan dışındaki topluluğa yazılı ve sözlü olarak sistemli ve anlaşılır biçimde aktarması
PÇ-10Hukuk kavram ve kurumları, yerleşik hukuk uygulaması ve hukuk kurallarını eleştirel bir gözle sorgulaması, gerektiğinde bunları geliştirmesi ve değiştirmek üzere girişimde bulunması
PÇ-11Bir yabancı dili yetkin düzeyde kullanarak hukuk alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurması
PÇ-12Türk, Alman ve AB Hukuk Sistemlerinde Ekonomi Hukuku alanına ilişkin bilgilerin edinilmesi, işlenmesi ve değerlendirilmesi süreçlerinde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek içselleştirmesi
Alan Yeterlilikleri
Bilgi
Beceriler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Öğrenme Yetkinliği
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Alana Özgü Yetkinlik
TYYÇ - Program Çıktıları Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
Bilgi
Beceriler
Bağımsız Çalışabilme ve
Sorumluluk Alabilme Yeteneği
Öğrenme Yetkinliği
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Alana Özgü Yetkinlik
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12